Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


EUTHANASIE LYRICS

Promo CD

"Promo CD" (2006 Demo)

1. Dech draka
2. Fobie
3. Mozart1. Dech draka

Dech Draka
Nohy jako kamenný
Ty už dávno víš
Že si zvíøe lovený
Draka nechytíš

Bílí køídla iluzí
Volají Tì dál
Bouráš svoje divadlo
Kde jsi život hrál

Ref.:
Máš svùj sen a máš ho rád
Hýèkáš zrádný unikát
Máš svùj sen draka hnát
Ctíš falešný plagiát
Máš svùj sen tolik hrát
Sám nocí draka hnát
Dál a dál uniká
Nechceš to vzdát
Nemùžeš spát
Máš svùj sen tolik rád
Ïábla tváø,ale má
V kápi ji ukrývá
Èas nezbývá
Kat už kývá

Bílí køídla iluzí
Volají Tì dál
Bouráš svoje divadlo
Kde jsi život hrál

Víš,že draka nechytíš
Køídla rozmetala sen
Pro slepotu nevidíš
Máš poslední den

Ref.:
Máš svùj sen a máš ho rád
Hýèkáš zrádný unikát
Máš svùj sen draka hnát
Ctíš falešný plagiát
Máš svùj sen tolik hrát
Sám nocí draka hnát
Dál a dál uniká
Nechceš to vzdát
Nemùžeš spát
Ïábla tváø,ale má
V kápi ji ukrývá
Èas nezbývá
Kat už kývá
2. Fobie

Fobie
Ref.:
Má fóbie...mùj strach
Zlá fónie...snù krach
Má fóbie...mùj strach
Má deprese...mùj stres

Uložena nìkde uvnitø
Fóbie mùj duševní vrah
Vìdomí co oživuje neklid
Neklid co probouzí strach
Pøekvapení je tak náhlé
Situaci já už znám
Vyjímeènì neèeká a øekne
Jsem tu...tak co s tím udìláš?

Podnìt...ten okamžik pravdy
Mùj nezvaný host je tu!
Cynicky a víc než chladnì
Situaci nezvládnu

Ref.:
Má fóbie...mùj strach
Zlá fónie...snù krach
Má fóbie...mùj strach
Má deprese...mùj stres

Propadám panice a v køeèích
Nelidský øev co zní
Paleta reakcí mì dìsí
Mì samotnýho pøekvapí
Jistý,že pøíjde i konec
Srdce mi tepe jako zvon
Jsem v tom teï úplnì sám
Do náruèe smrti se dám

Ref.:
Má fóbie...mùj strach
Zlá fónie...snù krach
Má fóbie...mùj strach
Má deprese...mùj stres
3. Mozart

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links