Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


EDITOR LYRICS

World Decay

"World Decay" (1990 Demo)

1. World Decay
2. Anjeli smrti
3. Nekromant
4. Psychiatria
5. Kolaps1. World Decay

WORLD DECAY

Nuclear Bombs Explosion
No Chance Run For Cover
Dreadful Dream It's Real
Destruction Forever
Horror In My Eyes
Despair And Pain
Murderous Radiance
World Decay
Sentence Of Death
No After Day!
World Decay
The End Is Near
For Me - For You!
Last Assault
Infernal Battlefield
The End Of Life
Blind Alley For Humanity
Capital Punishment
Cruelty Doom
Eternal Quiet
Endless Peace For Our Earth
2. Anjeli smrti

ANJELI SMRTI

Tak už sme tu
už prišiel náš èas
Letíme povetrím
smr� na krídlach
Tak už sme tu
už vidíš náš tieò
celé nebo je
horiaca pochodeò
Anjeli smrti
Pozri sa nám do oèí
uvidíš tam smr�
sme všade côkol teba
nemôžeš uniknú�
Eskadróna zániku
pekelná perepú�
jeden nálet zmenil Zem
na ohnivú púš�
Anjeli smrti
Tak už sme tu
už prišiel náš èas
Sme poslovia pomsty
krídla víria prach
Tak už sme tu
už cítiš náš dych
naše blesky zabijú
vinných aj nevinných
3. Nekromant

NEKROMANT

V ohnivých plameòoch tvár
Nekromant kráèa pred oltár
Prorok èo budúcnos� veští
Posol Zla prináša zvesti
Šialený starec
poh¾ad oèí zlých
budúcnos� háda
z trosiek našich dní
Vyvolá ducha z màtvoly sveta
nechceme rozumie� osudným vetám
Bláznové predstavy - úlomky snov
Utekáš pred pravdou starcových slov
Vyniesol rozsudok
stíchol hlas srdca
nebo sa otvára
náš svet sa rúca
Nekromant - jediný z nás
Nekromant - predbehol èas
Nekromant - chce pravdu nájs�
Nekromant - prorocký hlas
¼ahko sa kráèa slepým
keï nevidia cestu von
nezachránime naše duše
pred zlým osudom
Zvestovate¾ dvíha ruky
a v extáze chàli slová
- zhyò v plameni ríša Satanova!
4. Psychiatria

PSYCHIATRIA

Na samotke sedím
v kalnom prúde dní
Na dverách je nápis
- bez nádejí
Vraj ma chcú lieèi�
no zbavili ma práv
sadistické umenie
študovaných hláv
Svoj život už nežijem
ako by som chcel
tupos� prázdnych poh¾adov
smútok bielych stien
Neverím - nedúfam
že raz vyjdem von
Že vypadnem z kolonky
smutných osudov
Nie som blázon!
Psychiatria!
Èas ten rýchly bežec
beží vôkol nás
deò za dòom sa stráca
v blúdení po chodbách
Zvieraciu mám kazajku
zostrený trest
Injekèná striekaèka
vstrekuje do žíl jed
Úsmevy do tváre
a do chrbta nôž
márne voláš o pomoc
elektrický šok
Príkazy a zákazy
mozgový skrat
rozbíjam okno
letím ako vták!
Nie som blázon!
My nie sme blázni!
5. Kolaps

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links