Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


EDITOR LYRICS

Viagra

"Viagra" (1998 Split album)

1. Editor-Viagra
2. Editor-Náš problem
3. Prípad Ewi Burdovej-1
4. Prípad Ewi Burdovej-21. Editor-Viagra

VIAGRA

Alchymisti novej doby
našli už svoj cie¾
Tisíc hladných úst sa pýta
èaká na prídel
Tisíc oèí ticho žmurká
každý chce byť chlap
Starý dedko nad hrobom
môže šťastie nájsť

/Refrén/
Silu nám dá Viagra
užívaj si kým sa dá
Silu nám dá Viagra
my sa máme

Tisíc kúziel Coperfielda
bledne v úžase
Výsledky sa potvrdili
v dobrom ohlase
Každý je vraj spokojný
stvrdol diamant
Starý dedko nad hrobom
môže šťastie nájsť

/Rap/
Tak už nespi, oblek mi je tesný
dnes mám silu ako lev
Moje žily dnes ožily
dnes mám dôvod na úsmev
Nádych výdych, hore dolu
dnes to bude za to stáť
Každý kto sa nepresvedèí
ten môže len ¾utovať
2. Editor-Náš problem

NÁŠ PROBLÉM

Hej èloveèe, no tak sa snaž
a ukáž svetu, že na to máš
Prachy a úspech to sa vždy cení
a keï ich nemáš si menejcenný
Keï cítiš v kostiach, že je ti zle
niekto ti povie si v pohode
Keï sa chce plakať musíš sa smiať
a keï sa smeješ tak príde plaè

/Refrén/
Chceme mať pokoj
slobodne žiť
Nechceme si svoj
život kaziť
Máme sa dobre
máme sa aj zle
To ako žijeme
je náš problém

/Rap/
Od mala stále pília nám uši
èo môžeš, èo musíš a èo sa sluší
Stále dokola stále to isté
prebieha akcia za èisté mysle

Nevyboèuj z radu a nebuï drzý
veï tvojich rodièov to strašne mrzí
Najskôr sa zamysli, èo na to druhí
aby si nebol náhodou prvý

Kolotoè dní ten sa stále toèí
zaváhaš ve¾mi ak nenaskoèiš
Život je pes, už je to tak
chví¾u si požiješ, trafí ťa š¾ak

Do roboty z roboty, vyèúrať a spať
to èo má sused to musíš mať
To musíš, to nesmieš, tak to má byť
naozaj musíme takto žiť?

Nechám si to asi prejsť hlavou
alebo si pustím plyn
Dnes som vstal asi nohou ¾avou
mám pocit, že tu nepatrím

Dni - týždne
mesiace a roky
Život mi uteká
spomedzi rúk

Stúpam a padám
sám seba h¾adám
Pomôž mi s dýchaním
z úst do úst

Deò za dòom stále to isté
neskutoèný bludný kruh
Neoplatí sa mať ruky èisté
èo bolo bolo skús zabudnúť
3. Prípad Ewi Burdovej-1
4. Prípad Ewi Burdovej-2

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links