Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ECHO OF DALRIADA LYRICS

Jégbontó

"Jégbontó" (2006)

1. Rianás
2. Árpádházi Margit balladája
3. Galamb
4. Védj meg, Láng! - 1. rész
5. Téli ének
6. Virrasztó
7. Igaz hittel
8. Hajnalünnep
9. Drégel
10. Szondi két apródja - 1. rész
11. Jégbontó1. Rianás
2. Árpádházi Margit balladája

Árpádházi Margit balladája

Néztem az égen kirajzolódó görög éjszakát
Csillagfény tengerében.
Jó uram koldusként, vakon kereng a
Hatalmas várnak börtönében.
Hová vet sorsom, hiába kérdem..
Zsoldosok dúlását meg sem értem.
Új hajnal fénye virrad- e még rám?
Vagy becstelenség?
Kolostor- magány?
Látom, a szolganép kínhalált halt,
A kincseket adná elõ a hadnak.
Részeg tivornya lármája zajlik, a prédán
Karddal összemarakodnak.
Hová vet sorsom, hiába kérdem.
Szép Szülõföldemtõl messze tértem.
Órák a percek, tán végzetem vár,
Vagy becstelenség, magány, halál?

Zászlók lobogtak, és kürt hangja szólt.
Csillagok hulltak, császár vére folyt.
Gyûlölettel harsant köznép szava.
A Szent Palotába lázadás hatolt.
Híveid, Császárné, elfogytanak.
Mentsd puszta életed, óvd meg Magad.
A zárda mélyén, ha sorsod fordul,
Majd újra a trónról hallatszik szavad.

Kérlek, Öregisten, áraszd meg a vizet!
Apám ajtajáig vigyen el engemet!
Vigyen el engemet szép szülõhazámba,
Lelkemnek e földön nem lész
Nyugovása.
Nincsen nyugovása lelkemnek e földön
Tág rónára vágynék, s
Vár aranyos börtön.
Segíts, Öregisten! Áraszd meg a vizet!
Puszta szél hazába vigyen el engemet!
3. Galamb

Galamb

Látom a szép eget fölöttünk fényleni,
Békesség csillagát rajtunk lengedezni.
Talán vérmezõben háromszínû zászló,
A Seregek Ura legyen oltalmazóm!

Nem szánom véremet ontani hazámért,
Mégis fáj a lelkem az én otthonomért.
A bús harangok is néma hangon szólnak,
Mikor indulni kell a szegény katonának.

Mert még a fecske is, ahol nevelkedik,
Búsan énekel, ha indulni kelletik.
Felkötöm a kardot apámért, s anyámért,
Megforgatom én a szép magyar hazámért!

Köszönöm, Anyám, hogy felneveltél,
Értem annyi könnyet kiejtettél.
Én azt most már vissza nem szolgálom,
Áldjon meg az Isten, azt kívánom.

Köszönöm, Anyám, hogy nem neveltél,
Értem semmi könnyet nem ejtettél.
Én ezt most már vissza nem szolgálom,
Verjen meg az Isten, azt kívánom.

Elindultam szép hazámból,
Vitézlõ magyar világból,
Visszanéztem félutamból,
Szemembõl a könny kicsordul.

Bú ebédem, bú vacsorám,
Boldogtalan minden órám.
Nézem a csillagos eget,
Sírok alatta eleget.

Iszonyú vész gyûl mostan a hazánkra,
Pogány hadak véres támadása.
Váraknak eleste, falvaknak futása,
Vérbe borult nemzetünknek hazája.

Sír a szél, sírjon vele két szemem is,
Vár-e még a kedvesem, hogyha szeret is?
Áll-e még a ház, ahol megszülettem?
Szép hazánkat soha el nem feledem.
4. Védj meg, Láng! - 1. rész

Védj meg, láng (1.)

Felszállóban a hajnali dér.
Ne sírj, Lelkem, ûz a vér!
Szép Vitézem, lóra ne ülj!
Ellenség most nem menekül!

Elment a harcba a Kedvesem,
Nélküle mit sem ér életem.
Bátor, de ellen is számos,
Nyila- kardja mindnek halálos!

Visszajövök majd szél szárnyán, ha Te vársz, ezer éj sem állíthat meg!
Visszajövök, mert várnak rám, elbúcsúzni, ölelni a Kedvesemet!

Szél, mondd el, mi zajlik amott?
Él- e még szeretõm, vagy már rég halott?
„Vér öntözte falutok földjét.
Sok szép vitéz lehelte ki lelkét.”

Holló, jöjj Te láttad a végét!
Az én daliám ontotta-e vérét?
„Határitok zöld füve veresre van festve.
Daliád is ott veszett, nem menekült egy se!”

Hû paripa! Visszajöttél? Mondd el most nekem,
Szép szemét, amíg lehunyta, szólt-e Kedvesem?
„Hozzád küldött, szép leány, üzenetét hozom:
A síron innen, azon is túl- szeretni fogom!”
5. Téli ének

Téli ének

Jönnék, hogyha várnának, ha keserû- kínos vártának
Keserû- kínos rabja nem lennék…
Maradnék, hogyha hagynának, és tüze lépteim szárnyának
Ellent nem állhatna az ég…
Ha eljõ az éj, leszállok csendben, ajkam fagyba-, hóba dermedten súgja:
Eljött újra a dermesztõ sötét.
Õsi a kéj, de így van rendben, túl soká, s magam szenvedtem, s ismét lesz,
Ki csendben lehunyja két szemét…

Téli ének, árnyékok égnek
Fáklyák az égnek, hamu mind már.
Árnyékok égnek, holt- hideg fények
Ha eljõ az út vége, hol talál?

Jégvirágon járok én…
Sûrû ködben, télben, erdõ rejtekén…
De napsütésben újra élnék, lázban tart, s a
Tavasz dala is felzeng majd!
6. Virrasztó

Virrasztó

Mily számmal valátok, az fertelmes pogányi.
Mily haddal nyomátok- rabot, kincset találni.
Mily vészben valának szabadjaink végvári.
Mint ûztök falának emberei, jószági.

Bennünkben kárt tesztök, ha elegen valátok,
De bajosan gyõztök, ha kevesen vigyáztok.
Sok számosan lesztök, ha eljön a haláltok-
Csak bölcsebben tesztök, ha elegen vigyáztok…

Hazug istenébe’ meg ne igen bízzatok!
Ország közepébe’ sok hadat meghí’jatok!
Várak erõsébe’ vitézül megvívjatok,
Szultán gyõzelmébe’ meg ne igen bízzatok!

S Ti, vitéz társaim! Hazáért kiálljatok!
Jó lovak hátain vért, sebet ne bánjatok!
Ellennek számain el ne csodálkozzatok!
Országnak kárain véres bosszút álljatok!

Erdõ kerekébe, ország elejébe, tipord a pogányt az zöld mezejébe!
Várnak tetejébe, hegynek peremébe, veszejtsd el a rablót, úgy lész temetése!
Hátadnak mögötte- nyílt seb már az ország.
Asszonyinkról, gyermekinkrõl ne fordítsd el orcád!
Erdõ kerekébe, ország elejébe, tipord a pogányt az zöld mezejébe!
7. Igaz hittel

Igaz hittel

Kellesz nekem, igazság szava..
Csillag vezet, és majd eljutok oda, ahol
Virágok élnek, s világok égnek..
De nincs még talán minden oda.

Engedj tovább! Ne kelljen életem
Áldoznom, s miért a félelem, ha
Úgyis utolér a hazugság szava, de
Nincs még talán minden oda…

Vesd ránk szemed, Világok Világa!
Él majd neved, Gyógyulás Virága..
Földi éltünk Hajnalcsillaga, és
Nincs még talán minden oda..

Repíts, álom, mondd el a választ,
Mely útra lép, aki helyesen választ?

Élni újra, s nem várni újra?
Hideg szívvel árnyékba bújva, vagy
Szembefordulni a széllel?
Igaz hittel, szenvedéllyel?

Árván. Állok fenn a vártán. Szélnek szabad szárnyán szállnék messze már.
Virradjon rám hajnal. Égnek bízott arccal. Búból tenger haddal. Gondolatim vár.

Ott az én hazám, hol a hívó szóra felzeng a dal,
Ott az én hazám, hol a szív és lélek egyet akar.
Ott az én hazám, ahol harcol, és remél még a vér, és
Végül célba ér.

Népem hív, de nincs szava már. Távoli fény a látóhatár.
Kihunyóban csillagfénye, parlagon dús õs- televény.
Az igazság csak halvány fény, de míg pislákol, él a remény.
Utat mutat majd görbe szabja, dús kalászt hoz lelkek magja.
8. Hajnalünnep

Hajnalünnep

Szívem úgy várja a csillagokat,
Bocsásson rám Véled álmokat.
Boritaltól, ha bódul a nép,
Nem sejti senki, ha küszöbe lépsz.

Vezet az út csillag alatt,
Éjjeli szellõ hozza szavad.
Rabság, börtön hiába vár,
Nem feledé, aki utunkba áll.

Puha leplével az éj betakar,
Léptünk neszét elrejti avar.
Új nap jõ, ha pírja elér,
Szabadok énekét zengi a szél.

Vérben az ég, lángol a világ,
Hegynek, völgynek mindég tovább.
Bujdosónak kín a lét,
Véget nem ér, ha útra lép.

Hegynek orma, erdõ torka eltakarja léptünk,
Holdvilágnál, csillagágynál egyszer hazaérünk.
Otthonunk a szél, a puszta, ünnepünk a hajnal,
Napba nézünk, és remélünk, nem gondolunk bajjal.
9. Drégel
10. Szondi két apródja - 1. rész

Szondi két apródja

1. rész

Felhõbe hanyatlott a drégeli rom,
Rá visszasüt a nap, ádáz tusa napja;
Szemközt vele nyájas, szép zöld hegy-orom,
Tetején lobogós hadi kopja.

Két ifiu térdel, kezökben a lant,
A kopja tövén, mintha volna feszûlet.
Zsibongva hadával a völgyben alant
Ali gyõzelem-ünnepet ûlet.

,Mért nem jön a Szondi két dalnoka, mért?
Bülbül-szavu rózsák két mennyei bokra?
Hadd fûzne dalokból gyöngysorba füzért,
Odaillõt egy huri nyakra!’

„Ott zöldel az ormó, fenn zöldel a hant
Zászlós kopiával a gyaur basa sírján:
Ott térdel a gyöngypár, kezében a lant,
És pengeti, pengeti, sírván:”

...S hogy feljöve Márton, az oroszi pap,
Kevély üzenettel a bõsz Ali küldte:
Add meg kegyelemre, jó Szondi, magad!
Meg nem marad itt anyaszülte.

„Serbet, füge, pálma, sok déli gyümölcs,
Mit csak terem a nagy szultán birodalma,
Jó illatu fûszer, és drága kenõcs...
Ali gyõzelem-ünnepe van ma!”

Mondjad neki, Márton, im ezt felelem:
Kegyelmet uradtól nem vár soha Szondi,
Jézusa kezében kész a kegyelem:
Egyenest oda fog folyamodni.

*by János Arany
11. Jégbontó

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links