Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


DARK GAMBALLE LYRICS

Superstar

"Superstar" (2004)

1. In-flagranti
2. Oni
3. Bìh na dlouhou trať
4. Pod vodou
5. Na slupkách od banánù
6. Baletky v hlavì
7. Superstar
8. Strýèek Sam
9. Prší
10. Krystaly
11. Démon
12. V zrcadlech
13. Strýèek Sam II
14. Zwerg
15. Zubatá1. In-flagranti

Pláè a smích spolu spí
a denní masky jsou in-flagranti.
Pláè a smích teï spolèeni
do ucha huèí to nahradí nebo... ???

Do vany spald mi fén,
vidím tì ty jsi andìl.
Hoøí mi prdel tak dík
a hned teï cítím se líp.

Do vany spald mi fén,
vidím tì ty jsi andìl.
Hoøí mi prdel tak dík
a hned teï cítím se líp.

Tvý nebe nad tebou andìl se ti chechtá.
Tanèí blbì, ale hroznì rád.

Pláè a smích spolu spí
a denní masky jsou in-flagranti.
Pláè a smích teï spolèeni
do ucha huèí to nahradí nebo... ???

Do vany spald mi fén,
vidím tì ty jsi andìl.
Hoøí mi prdel tak dík
a hned teï cítím se líp.

Do vany spald mi fén,
vidím tì ty jsi andìl.
Hoøí mi prdel tak dík
a hned teï cítím se líp.

Tvý nebe nad tebou andìl se ti chechtá.
Tanèí blbì, ale hroznì rád.

Tvý nebe nad tebou andìl se ti chechtá.
Tanèí blbì, ale hroznì rád.

Tvý nebe nad tebou andìl se ti chechtá.
Tanèí blbì, ale hroznì rád.

Pláè a smích spolu spí
a denní masky jsou in-flagranti.
Pláè a smích teï spolèeni
do ucha huèí to nahradí nebo... ???

Pláè a smích spolu spí.
Pláè a smích spolu spí.
Pláè a smích spolu spí.
Pláè a smích spolu spí.
2. Oni

Na malou cestu vem mì s sebou,
nevidím stopy oni už jdou.
Ty mordy, ty zuby,
dlouhý nože jin trèí z huby. Jé.
Namaluj oheò tma mì leká,
nìco tu je, na šanci èeká.
Bojí se, ty taky,
radost maj, když se klepem strachy.

Jsou tu a na svou šanci èekají.
Jsou tu a na svou šanci èekají.

Na malou cestu vem mì s sebou,
nevidím stopy oni už jdou.
Ty mordy, ty zuby,
dlouhý nože jin trèí z huby. Jé.
Namaluj oheò tma mì leká,
nìco tu je, na šanci èeká.
Bojí se, ty taky,
radost maj, když se klepem strachy.

Uvaž líp lana,
houpe se náš svìt.
Divná koule jen se houpe,
co to jde.
Oni lákají do fronty na štìstí.
Je tak dlouhá, všichni se v ní ztratíme.

Na malou cestu vem mì s sebou,
nevidím stopy oni už jdou.
Ty mordy, ty zuby,
dlouhý nože jin trèí z huby. Jé.
Namaluj oheò tma mì leká,
nìco tu je, na šanci èeká.
Bojí se, ty taky,
radost maj, když se klepem strachy.

Uvaž líp lana,
houpe se náš svìt.
Divná koule jen se houpe,
co to jde.
Oni lákají do fronty na štìstí.
Je tak dlouhá, všichni se v ní ztratíme.

Uvaž líp lana,
houpe se náš svìt.
Divná koule jen se houpe,
co to jde.
Oni lákají do fronty na štìstí.
Je tak dlouhá, všichni se v ní ztratíme.

Uvaž líp lana,
houpe se náš svìt.
Divná koule jen se houpe,
co to jde.
Oni lákají do fronty na štìstí.
Je tak dlouhá, všichni se v ní ztratíme.
3. Bìh na dlouhou trať

Botky už mám obnošený,
skáèu nad ploty a kamením.
Cílem je dálka vítìz je nìkdo jiný.
A mì nic nebolí mám volný èas,
mùj kámoš Don Quijote taky bìhá rád.
Když cesta je tìžká, tak vem to ïas,
tohle jsou bìhy na dlouhou trať.

Botky už mám obnošený,
skáèu nad ploty a kamením.
Cílem je dálka vítìz je nìkdo jiný.
A mì nic nebolí mám volný èas,
mùj kámoš Don Quijote taky bìhá rád.
Když cesta je tìžká, tak vem to ïas,
tohle jsou bìhy na dlouhou trať.

A já vždycky míval srdce èerný.
A já vždycky míval srdce èerný.
A já vždycky míval srdce èerný.
A já vždycky míval srdce èerný.
(A èas mi dal najít ty barvy, a...???)
A já vždycky míval srdce èerný.
(A èas mi dal najít ty barvy, a...??? A èas mi dal najít ty barvy, a...???)

Botky už mám obnošený,
skáèu nad ploty a kamením.
Cílem je dálka vítìz je nìkdo jiný.
Nespìchám, bìžím jak Forrest Gump.
Na vìtrných mlínech stavím z karet hrad.
Svých sto let vlády se nechci vzdát,
tohle jsou bìhy na dlouhou trať.

A já vždycky míval srdce èerný.
A já vždycky míval srdce èerný.
A já vždycky míval srdce èerný.
A já vždycky míval srdce èerný.
(A èas mi dal najít ty barvy, a...???)
A já vždycky míval srdce èerný.
(A èas mi dal najít ty barvy, a...??? A èas mi dal najít ty barvy, a...???)
4. Pod vodou
5. Na slupkách od banánù
6. Baletky v hlavì
7. Superstar
8. Strýèek Sam
9. Prší

Prší, nebe se ztrácí.
Klidný poèítá mraky.
Co jsme mohli stihnout nestihnem,
co šlo hladce snadno zapomenem.
Zapálím a sním.
Èas na hodinách ubíhá,
ty úbec nevíš kam jít.
Jestli tì peklo èeká, neèeká, to nevím.
Asi to tak musí být. Asi to tak musí být.

Dál podél zdi se procházíš,
v mlze jsou akty tìch žen.
Jsi mùra, která v èase podzimním
si s listím lehne na zem.
si s listím lehne na zem.

Prší.

Dál podél zdi se procházíš,
v mlze jsou akty tìch žen.
Jsi mùra, která v èase podzimním
si s listím lehne na zem.
si s listím lehne na zem.

Kapkama déšť tì tu udusává.
Rád kapkama déšť tì udusává.
Rád kapkama déšť tì udusává.
Rád kapkama déšť tì udusává.
A pak hází sem...

Kapkama déšť tì tu udusává.
Rád kapkama déšť tì udusává.
Rád kapkama déšť tì udusává.
Rád kapkama déšť tì udusává.
A pak hází sem...
10. Krystaly
11. Démon
12. V zrcadlech
13. Strýèek Sam II
14. Zwerg
15. Zubatá

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links