Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ATHENA LYRICS

Athena

"Athena" (2005)

1. Çatal Yürek
2. Hatasýz Kul Olmaz
3. Kime Ne
4. Yasak Bahçe
5. Çöküþlerdeyim
6. Caydýran
7. Býrak Gitsin
8. Bulut
9. Roket Adam
10. Uyanýnca1. Çatal Yürek

Buradayým her þeyin ortasýnda
Hani dere tepe akar gider ya
Boyun eðmez çatal yürek
Bekler durur yol ayrýmýnda
Saðdan mý gitmeli
Soldan mý gitmeli
Uymadý ortadan gel
Yaman yaman yol bizimkisi
Ahh..
Görmeden olmuyor
Tadýný bilmiyor
Sen benim olmasan da
Ýçimdeki susmuyor
Damarýna basmadýkça
Kendini bulmuyor
Aman aman
Kendini bulmuyor
Aman aman

Bir gün fezaya
Belki yarýn dalarým okyanusa
Kim bilir bu çatal yürek
Neler ister yol ayrýmýnda
Saðdan mý gitmeli
Soldan mý gitmeli
Uymadý ortadan gel
Yaman yaman yol bizimkisi
Ahh..

Görmeden olmuyor
Tadýný bilmiyor
Sen benim olmasan da
Ýçimdeki susmuyor
Damarýna basmadýkça
Kendini bulmuyor
Aman aman..
2. Hatasýz Kul Olmaz

Dönüyoruz bin bir þekilde,
Herkes kendi aleminde,
Karanlýklardan geçiyoruz aydýnlýða.

Bazen kaybolur yýldýzlar,
Saklanýr görünmez cevaplar.
Burnunda bir damla kan o zaman dikenli yollar.

Aðlama faydasý yok,duyuyor musun?
Yoksa anlamak istemiyor musun?
En doðru sensin,yalnýz deðilsin.
Zaman geçer durmaz,hatasýz kul olmaz.

Tek sen misin affedilmeyen,
Suçlanýp da terkedilen.
Acýlarla büyüyorsun

Durmak yok,piþmanlýk yok,
Kendini hiç suçlamak yok.
Yelken açmýþ gidiyorsun.

Aðlama faydasý yok,duyuyor musun?
Yoksa anlamak istemiyor musun?
En doðru sensin,yalnýz deðilsin.
Zaman geçer durmaz,hatasýz kul olmaz.
3. Kime Ne

Yasaklanmýþ dört bir yanýmýz
Yol vermiyor kör duvarlar
Kalmadý anlamýmýz,sen gidince

Ýsyaným yok can acýtana
Benim derdim baþka
Uzakta bir yerde,sen gelince

Aklýna geliyorsam eðer
Kendini görüyorsan bende
Yorma kafaný sen hiçbirine
Kime ne?kime ne?çal beni de
Kime ne,al beni de

Çamur atan çok aldýrma
Yetiþmez elleri uzansa
Utanýr soramaz,bakamaz yüzüne,sen gelince

Ýsyaným yok can acýtana
Benim derdim baþka
Uzakta bir yerde,sen gelince

Aklýna geliyorsam eðer
Kendini görüyorsan bende
Yorma kafaný sen hiçbirine
Kime ne?kime ne?çal beni de
Kime ne,al beni de
4. Yasak Bahçe

gel es deli rüzgar
üstüme üstüme
kaybedecek neyim var
al hepsi senin
kalmasýn hiç birþeyim
dalga dalga vur uzaklara

söylersin anlamam
sesini duyumam
ertelenmiþim yine de soramam

offf yaklaþýyor bela
yine sakat güller kapýmda
bas yasak bahçe kokunu burnuma
kafam bir yana ben bir yana

yine çiçek açýyor
arzular tuzak
uzak kalmýþým çok uzak
çalkalanýr kapalý kapýlar sesimizle
yeter bastýr köküne köküne
duvarlar kýrýlsa tadýna bakýlsa
duvarlar kýrýlsa tadýna bakýlsa
duvarlar kýrýlsa tadýna bakýlsa
kafam bir yana ben bir yana

söylersin anlamam
sesini duyamam
ertelenmiþim yine de soramam

offf yaklaþýyor bela
yine sakat güller kapýmda
bas yasak bahçe kokunu burnuma
kafam bir yana ben bir yana

söylersin anlamam
sesini duyumam
sen canýmý yakmadan
5. Çöküþlerdeyim

bir iyilik et kendine
lütfen git geri dönme
kaldýðým çýkmazda beni bekleme
o dumanlý tepeden
sana bakan penceremden
bir haber son defa ceyranda kaldým!

baktým olmuyor
caydým olmuyor
aralarda kaldým bitmiyor

usandým burdan
belki orada kalanlar silinir aklýmdan

yaklaþma...
yaklaþma...

nasýl olucak, nasýl olucak
nerelere kaçsam kurtulsam
nasýl olucak, nasýl olucak
derdime derman olmazsan

nasýl olucak, nasýl olucak
nerelere kaçsam kurtulsam
nasýl olucak, nasýl olucak
derdime derman olmazsan

gece soðuk ve sessiz
senden eser yok þimdi
karanlýk girdabýnda
çöküþlerdeyim
mecbur kaldýkça sana
kaçsam da saklanamam
mantýktan bir haber yok yine bana

baktým olmuyor
caydým olmuyor
aralarda kaldým bitmiyor

usandým burdan
belki orada kalanlar silinir aklýmdan

yaklaþma...
yaklaþma...

nasýl olucak, nasýl olucak
nerelere kaçsam kurtulsam
nasýl olucak, nasýl olucak
derdime derman olmazsan

nasýl olucak, nasýl olucak
nerelere kaçsam kurtulsam
nasýl olucak, nasýl olucak
derdime derman olmazsan
6. Caydýran

Baldýrý çýplak kalpler
Gönül neler ister
Tükenmiyor bahaneler

Asayiþ berkemal
Yoktur telaþa mahal
Kývraktýr manevralar

Sahibi yoktur
Olmaz olamaz kýyametler kopsada
Yok mudur çaresi sonsuzluða kadar
Senin olmaz benim olmaz
Ah kimsenin olmaz kimseye kalmaz

Yok mu þu insandaki ego ego
Caydýran yalan dolan
Þaibeli rus ruleti
Herkesin yeri belli

Sahibi yoktur
Olmaz olamaz kýyametler kopsada
Yok mudur çaresi sonsuzluða kadar
Senin olmaz benim olmaz
Ah kimsenin olmaz kimseye kalmaz
7. Býrak Gitsin

artýk çok geç imkansýz dönemem
konuþmuyor þimdi kalbimin sesi
bakýþlarým heyecansýz kaçar olmuþ
ahhh gitmiþler söylemeden
geçilmiyor köprüler yýkýk dökük
kalmýþýz ayrý ayrý taraflarda
farketmedik savaþýrken yaralandýk
silinmiþler istemeden

býrak gitsin
içinde tutma
dargýn mýsýn bana hala?
nolur yapma!!!
býrak gitsin
kalbinde tutma

anla biraz artýk beni
yarým kalan bir þeyler yok ardýnda
biten bitmiþ aramýzda uçurumlar
yavaþ yavaþ anlatýrlar

býrak gitsin
içinde tutma
dargýn mýsýn bana hala?
nolur yapma!!!
býrak gitsin
kalbinde tutma

cevapsýzým
ne yapsa aldýrmýyor sonunda
inan ki kalmadý
içimdeki rüya
8. Bulut

sen aslýnda bir bulutsun
durmuyor ki belli akþam üstü
kalmaz ki baðlanmýyor bile
içimiz ister mani olunmuyor

kaçsan bile yaðsan bile
senle de sensiz de olmuyor

yine yoksun yanýmda
akþam karanlýkta
yine yoksun yanýmda
akþam karanlýkta

yerin dolmaz
silsem olmaz
dokunsam sahte olur
gerçek olmaz

bilmiyor musun hiç?
hatrýn var sorma ki
yetiþmek zor geliyor
aslýnda yeterli birgün
yok olmak için de
sen bir bulut

yine yoksun yanýmda
akþam karanlýkta
yine yoksun yanýmda
akþam karanlýkta

gelirsin gidersin
alýrsýn yine aklýmý baþýmdan
9. Roket Adam

eskitiyor beynimi
elim kolum bagli
nasir tutmus o dudak sesiyle
kalpleri istemeden yanlislikla satardi
illa ki bildigi vardi

roketi atesle
kafamin ustune
sanki gunes oksar gibi bahar gunu

tek tek kollarindan vur asagilara
birbirimizin ustune basa basa
nasil istir bu roketadam
tek tek kollarindan vur asagilara
birbirimizin ustune basa basa
nasil istir bu roketadam

masanin ustundeki tarihi gecmis mevzu
uykudan once op beni balli sut
bekletme yalniz kaldim ..... hatta
oksijen tuplu kafamla

roketi atesle
kafamin ustune
sanki gunes oksar gibi bahar gunu

tek tek kollarindan vur asagilara
birbirimizin ustune basa basa
nasil istir bu roketadam
tek tek kollarindan vur asagilara
birbirimizin ustune basa basa
nasil istir bu roketadam

kac dakika kac dakika var daha
mutlu sonlar hep aciyla baslar
unutma

tek tek kollarindan vur asagilara
birbirimizin ustune basa basa
nasil istir bu roketadam
10. Uyanýnca

birgün düþmek zamaný
gözyaþým, bilmem neden
uzakta gerçeklerden
kendine yenik bu aleme

alýþmak, ne zor gelir yüzüme
uyanýnca, baþlayan hayal
baþý boþ, kimsesiz
rüyadan

ne manasýz, fýsýldýyor olanlar
haklýsýn ne söylesen
kendine yenik bu aleme

orda kimse yok
o yalnýzlýk yok
sonsuz dertlere düþmek yok

uçar kanadým kuralsýz
eskimem imkansýz
aþk için bile ölmek yok

alýþmak zor, aðlama..

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links