Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ASSUR LYRICS

Kőtestbe zárva (Closed In Stone)

"Kõtestbe zárva (Closed In Stone)" (2006)

1. Prológus
2. Nomád élet
3. Harcos élet
4. A halál kútja
5. Szellemág
6. Lángvihar1. Prológus

Olyan népek emlékének, melyet keresztes zászlók alatt,
a szeretet nevében, még azelõtt végérvényesen kiirtottak a föld színérõl,
mielott annyi idejük lett volna, hogy nevüket elrebeghessék.
2. Nomád élet

Szabadnak születtél
Szabad vagy hazádban
Õsi istenekkel
Szárnyalj sólyomháton
Ha farkasok tûnnek fel
Ejts velük vadat
Lakomátok után
Kísérik majd utad
Sûrû fenyvesek rengetegében
Hosszasan bolyongsz
Az erdõk mélyében
Át a hegyeken, át völgyeken
Halálon s életen
Át a fagyos tengeren
Egészen a távoli végtelen mezõkig
És kopár síkságokon át
Az út végéhez érve
Meglelted a halál Urát
Sírhantodon kék fényben játszik a hold
Sólyom énekel
És farkas dalol
A csillagok felé száll gyászénekük
Apád, a Hold, dalol velük


(Translation)
NOMAD LIFE

You were born to free
You are free in your homeland
With Ancient Gods
Fly on back of hawk

If wolves are disappearing
Hunt down together the wilds
After your feast
They will follow your way

In the forest of dense pinewoods
You are roving
Across mountains and valleys
Across death and life

To the far neverending fields
And deserted plains
At the end of path
You have found the Lord of Death

The moon is dancing on your rip
Hawk is singing
With wolves
Their song is flying to the stars
Your father, the Moon is singing with them
3. Harcos élet

Harcos Nemzet sarjaként
Bolyongva életeken át
Kiontva száz meg száz életet
Hogy utad megtaláld
Hadak véres útját járod
Tüzes paripáddal
Patái alatt a vörös lángok
Nyomában felperzselve minden életet
Csak szürke hamvakat hagyott
Rettegést és félelmet
Legyõztél minden sereget és hadat
Mögötted ezrek sorakoznak
Elotted pedig a Halál némán arat
És minden dicsõség Tiéd marad
Csatákban halsz Te is
Mint minden igaz harcos
Befejezted e világi utad
Lelked sólyom viszi tova
Messze a fellegek felett
S a távolban látod merev tested
De érzed a Halál kútjához közeledsz


(Translation)
FIGHTER'S LIFE

As a Fighing Nation's son
Roving through lifes
Burning up hundreds of lives
To find your path

On bloody way of forces
By burning horse
From below its hoofs comes fire
In traces the life burns down
There is only grey dust left
Dread and fear

You are victorious on every legions
Behind you there are thousands
Before your way Death harvests
And every glory is yours

In war you will die
As every real warrior
You have finished your path
Your soul will be brought by hawk
To far above the clouds
You see your rigid corpse
As approaching to the Well of Death
4. A halál kútja

Eltûnik a távoli csillagok fénye
A nap kihunyt
Sötét fátyol hull a földre
A világmindenség kapuja bezárul
Feledésbe merül
Mi egykoron valóság volt
Meglelted az örökkévalóság titkát
Kutattál több élete át
Átkelve a reménytelenség jeges tengerén
A hitetlenség árnyával küzdve
Az elveszett lelkek erdejében
A halál kútjához érve
Feledésbe merül mi egykoron valóság volt
A világmindenség kapuja végleg bezárul
A nap kihunyt
Sötét fátyol hullott a földre
Eltûnt a távoli csillagok fénye
Átkelve a reménytelenség jeges tengerén
A hitetlenség árnyával küzdve
Az elveszett lelkek erdejében
A halál kútjához értél
Kutattál több életen át
Hogy megleld az örökkévalóság titkát


(Translation)
WELL OF DEATH

Light of far stars disappears
The Sun no more shines
Dark veil comes to Earth
The gates of world had closed
Will it be forgotten
What was real one day

You found the secret of eternity
You were exploring through lifetimes
Journey on the frozen sea of hopeless
Fighting against the faithless shadows
In the woods of lost souls
You have reached the Well of Death

It will be forgotten what was real one day
The gates of eternity had closed
The Sun no more shines
Dark veil had fallen to Earth
Lights of far stars had gone
5. Szellemág

Harcos nemzet sarja voltál
Szabad voltál
Szarvas, sólyom, farkas voltál
Sokszor éltél és meghaltál
Eltûnt már a csillagok fénye
Nézz a kavargó fekete ködbe
Távoli tájak titka vesz körbe
Õseid erejét a lelkedben érzed
A ködbõl feltûnnek a hajdani képek
A szellembirodalmak életre kelnek
Kiket legyõztél szolgaként térdelnek
Úgy érezted még több élet vár reád
De meglelted az örök élet titkát
Égig érõ Õsfa
Legalsó ágán
Szellembirodalmak csak lelked várják
Feletted messze
A nap és a hold fénylik
Közötte ezer ág
A pogány titkot rejti


(Translation)
GHOST BRANCH

You were a descendant of fighter nation
You were free
Deer, hawk, wolf you were
You had lived and died several times

The starlight had gone
Look into swarming black fog
Far horizons' secret dances around me
You feel your ancestors power in your soul
Ancient memories comes up from fog

The ghost nations arise
Whom had fallen by you, are kneeling
You felt that more life awaits for you
But you explored the secret of eternity

On the lowest branch of
Ancient tree what swarms the sky
Ghost empires are awaiting for your spirit
Far away above you
Sun and Moon are shining
Among them thousands of branches are defending
The pagan secret
6. Lángvihar

Fénylõ õsfa legalsó ágán
Szellembirodalmak kapuit nyitják
Belépve feltárul az élettelen élet
Úttalan utakon járva isteneid lépnek elébed
Kik nem fogadták el a keresztények tanát
És megvetették a hazug papok hamis hadát
Pogány népünk csak a bosszúra várt
A tûz már kiégett, füst szállott és hamu
Több száz éve már hogy bezárult a kapu
Elõtted nyílott ki
Szellemharcos leszel
Ki lelkekben vágtat szüntelen
Százfogú sárkány bõrébe bújt
Szárnyaló paripád szeli a végtelent
Szenvedésre kényszerítsd, ki népeddel szembeszállt
Kínt hozó átkot szórj reá
Szellembirodalmak kapui ismét nyitva
Fellobban az õsi tûz
A legalsó ágon
Lángvihart szítva
Immár kõtestbe zárva õrzöd a kaput
Kezedben vészt hozó kardod
S válladon kõsólyom pihen
Halhatatlan erõ a tekintetekben
Az õsfa kapuját
A szellemek kapuját
Nem láthatják
Kik nem ismerik Õsi hitünk titkát


(Translation)
FIRESTORM

Shining branch of ancient tree
Opens ghost empires gates
Entering disclosing lifeless life
Roving on untravelled roads your Gods steps enface to you
Whom don't accept the christian dogma
And liar priests words
Our true pagan nation had waited for revenge

Fire is gone, smoke and dust fly
The gate is closed for hundreds of years
It was opened for you
You will be ghoul warrior
Who rides in souls endless
Your mount is a dragon
Pain shall eat who is against your people
Curse him

Ghost empires gates are opened
Ancient fire burns up
On the lowest branch
Causing firestorm

In stoneskin you guard the gate
Deadly sword in your hand
Stonehawk rests on your shoulder
Immortal strength in eyes
The gate of ancient tree
Gate of ghosts
Can't be seen by strangers

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links