Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ASMODEUS LYRICS

Sabat v Carnegie Hall

"Sabat v Carnegie Hall" (2003)

1. Koøeny èasu
2. Nanosferatu
3. Živé svìtlo
4. Zavátý svìt
5. Mrtvá voda
6. Turisté smrti (Exitus dignitas)
7. Na øadì je Mars
8. Ten, kdo vidí
9. Žraloèí oèi
10. Dìdictví (remake 1990)1. Koøeny èasu

Dál jen dál
Proti proudu èasu
Kdo první svìtlem blikl
Kdy zaèal a kde vznikl

Dál jen dál
Proti proudu èasu
Vesmír je kapka jedu
Jíž popsat nedovedu

Odkud to jdeš a kam
Quo Vadis, aeternam

Jak zlámat jeho svatý kód
Jak pøeplout moøe nejistot
Jen teorie
A podle jakých programù
Zasadit obraz do rámu
Pro galerie

Odkud to jdeš a kam
Quo Vadis, aeternam

Dál jen dál
Proti proudu èasu
Ke studni z které pije
Srdce mé galaxie

Dál jen dál
Proti proudu èasu
Do ticha zapomnìní
kde všechno je i není
2. Nanosferatu

Vzpoura strojù nano vìku
Neživé živé množí se vzniká
Tisíc mozkù v jednom cracku
Jsi jen atom v kterém bomba tiká

Zavirovaný svìt
Mé tìlo - internet

Bio systém pod palbou dat
Miniaturních øezníkù
Jsi pacient i exponát
V supermoderním skleníku

Zavirovaný svìt
Tvé tìlo - internet

Už jsi jen vrak jen torzo žil
Surovina replikaèní
Vzorec tvých dat se rozložil
Už jsi jen loutka legraèní

Zavirovaný svìt
Tvé tìlo - internet

Mikroskopické blues v N - dur ... N - moll
Sabat robotù v umìlé Carnegie Hall
Molekulární špióni dokonèí kus
Nanokturnální sountrack zítøejších hrùz
3. Živé svìtlo
4. Zavátý svìt
5. Mrtvá voda
6. Turisté smrti (Exitus dignitas)
7. Na øadì je Mars
8. Ten, kdo vidí
9. Žraloèí oèi
10. Dìdictví (remake 1990)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links