Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ARTROSIS LYRICS

Fetish

"Fetish" (2001)

1. Fetish / Fetish
2. Druga twarz / The Second Face
3. Zniewolona mysl / Under Constraint
4. Prawda / Black Truth
5. Samuel / Samuel
6. Zatruta / The Poisoned
7. Zanim wstanie Swit / Homini Noctis
8. 1101010111 / Cosmos
9. Ostatni raz / Ostatni Raz
10. Mur (Bonus)
11. Suita (Bonus)
12. 010101110101 (Bonus)1. Fetish / Fetish

Symbolem twoim nienasycona
W odm?tach my?li schronienia szukam
Jak ?ni?ca o w?drowcu droga
Do ciebie wyci?gam ramiona

Przed tob? królu granitowy
Inny duch jawi si?
Pot?g? bez tronu
Natchnieniem bez ?wiat?a
Cieniem

Z okruchów godzin noc wyros?a
N?cona bladego ksi??yca wo?aniem
J? wybra?e? i tylko ona
Skronie zdobi wie?cem ró?anym

Przed tob? królu granitowy
Inny duch jawi si?
Pot?g? bez tronu
Natchnieniem bez ?wiat?a
Cieniem

Co ze mn? królu granitowy?
Cicho pytam cho? wiem
?e to ty bez tronu pot?g?
Bez ?wiat?a natchnieniem
2. Druga twarz / The Second Face

Nieposkromiony ?al dopada i godzi w ?wiadomo??
Co? ka?e biec, lecz czy wystarczy si? by zosta? sob??
Jej usta szepcz? co? co dobrze znasz
Lepiej z ka?d? chwil?
nieprzemy?lany krok pozbawi? szans
Z?ama? co by?o

Dumnie tak g?ow? unosisz w gór?
Jeste? nowy w teatrze cieni
G?odny dozna? jakie niesie z sob? czas
Od zawsze niepokorny
Ronisz ?z? kryszta?ow? i czyst?
Tylko ona ju? taka jest
Blaskiem niepoj?tym ogarnia wszystko
Co ju? dawno zmieni?o sens
3. Zniewolona mysl / Under Constraint

Instynktownie zaciskam d?onie
Nakazów ch?odny wiatr
Gasi we mnie ogie?
W trybach maszyny wci?? tkwi?
Sp?tana woli si??
To dobre, a to z?e!
Na twarzy pusty grymas mam

Zniewolona my?l
Kr??y w g?owie jak s?p
Niepokoju dreszczem smaga
Co straci?am? Wiem!
Coraz g?o?niej s?ysz? jak
P?ka lód, na którym sta?am

To ja - chybiony cel!
Cz?stuj? md?ym u?miechem
Coraz to nowsze tre?ci
W trybach maszyny wci?? tkwi?
Sp?tana woli si??
To dobre, a to z?e!

Zniewolona my?l
Kr??y w g?owie jak s?p
4. Prawda / Black Truth

Prawda obrazem jest w oczach patrz?cego
K?amstwo z?otem mieni si?
Wypowiedziane s?owa
Nie oddadz? tego
Co my?lisz, czujesz i wiesz

Czarna prawda
Z?ote k?amstwo
W sercu p?omienie
Cier? w aksamit otulony
Rani coraz g??biej
Coraz szybciej cisza ch?onie
Bukiet wspomnie? kolorowych
Nie ma go ...

Toczysz walk?
Z jadem co z ust p?ynie
Czarna prawda
Z?ote k?amstwo odchodzi
Zostaje czarna prawda
5. Samuel / Samuel

Z g??bi ust spragnionych d?wi?ku
Cichy ton rodzi si?
Mocniej czujesz
Przemieniony w cisz? wiesz
Znów zosta?e? sam
Czas nie daje odpowiedzi

Za zwi?zanymi snem powiekami
Obrazów gra kalejdoskop
Dzikiej melodii rytm
Pulsuje w skroniach
Niedo?cignione chwile
Bezpowrotnie trac? urok

Na serca dnie uk?adasz kr?g
Ze swoich pragnie? mg?? zasnutych
W jeziorze z?udze? zanurzasz d?o?
Bo w jego toni ukojenie
6. Zatruta / The Poisoned

Cienk? nici? szyte s?owa ust kamiennych oplataj? kszta?t
Porzucone gesty
Najpierw ty potem ja
Zmys?ów pie?ni? og?uszony kradniesz co? czego nie chce da?
Los co w kartach zapisany
Najpierw ty potem ja

Zgas? sen
Ty i ja
Dwie strony lustra
Dwie ró?ne drogi
Dwa ró?ne s?owa

Tam gdzie? zmieniona ja
Tob? zatruta, odrzucona
Wspomnie? spragniona
Nienaturalna tak
7. Zanim wstanie Swit / Homini Noctis

Po??danie sprawia, ?e idziesz za mn?
Lekkim gestem wo?am ci?
Nim ?wit wstanie mój b?dziesz
Tyle o tobie wiem...
Zosta? ze mn? albo ?nij
O wielkiej mi?o?ci
Nocn? por? we mnie ?yj
Nim wstanie ?wit
8. 1101010111 / Cosmos
9. Ostatni raz / Ostatni Raz

Ognistych zwierze? kszta?t
W mych ramion obr?czy
Powoli za krokiem krok stawiam
My?l?c co nowy przyniesie dzie?
Czy zdo?am odnale?? cel zatracony gdzie??

Ostatni raz
Mój krzyk powieli? ch?? do pojednania
Lecz zbawienn? straci? moc
?miertelna cisza w nas

Ostatni raz
Czuj? i wiem, milczenie na wszystko zgod?
Oczy straci?y wdzi?k
Którym mnie zaczarowa?e?
10. Mur (Bonus)

Dotykasz ?ciany
I gdyby? móg?
Wyssa?by? pewnie z niej tynk
Chcesz wyrwa? ceg??
Aby zobaczy?
Co jest za murem kiedy ?nisz

?wiat?o szczeliny
Oblepia my?li
Kiedy przeciskasz przez ni? si?
Czujesz oddechy
Na mokrych plecach
Wbiegasz do windy spadasz w dó?
11. Suita (Bonus)
12. 010101110101 (Bonus)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links