Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ARCKANUM LYRICS

Fran Marder

"Fran Marder" (1995)

1. Pans Lugbn / Hvila Pa Tronan Min
2. Þe Alder Hærskande Væsende Natur
3. Svinna
4. Kununger Af Þæn Diupeste Natur
5. Gava Fran Trulen
6. Fran Marder
7. Bærghet (De Glomda)
8. Trulmælder
9. Kolin Væruld / Ener Stilla Sior Af Droten Min1. Pans Lugbn / Hvila Pa Tronan Min

natens myrkr lyses op af manens sorghsna skipilseir þæn marder iagh sitia ir væntanmin nat. min nat for evogheriagh sitia ir min diupe skoghermiþer ir mot ællivu vaxliusmiþer ir mot þæn røþer drakinmiþer tekn. min kraptermiþer styrker. min færþener lætter dimba sveper marderkorpr svarter siunger sit sizter vralbloþ stænker min humin kniver rænsar min aþrahyl iagh høsnøptande grymt fran skoghens kryptaþær min trulæt nu vistmin æt fylghia mina fotr sportrulens tiþ æro hærir tekn af þæn røþer drakinmit øþe læggiandhe bloþnu hafa fylt markenskipnadhir til hæster hæmtar mik nu til mit hembernu iagh hvila pa tronan minbistert iagh vaka in ir marders vradagher ir ændo iagh øghna ir myrkrok sea pa þe trul sva kolinpa min stubbe sva høgher. min tronaiagh hema sum fiskr ir vatnensamber iagh lifo. ir mit revir ir Kaos
2. Þe Alder Hærskande Væsende Natur

þe starker æro þe ende sum vintern koma at atirlifaþe svagher æro þe veker sum til vintern koma at døianaten æro sva langr ok myrkr vinder æro kaldr ok ralandskapet æro sva øþe af tomberhet bloþ sva kaldr ok ravintern bringa os laghen af þe starkerþe alder hærskandhe væsendhe natursiungandhe vinder ginom þe dystre træeteldr mæþ þæs lughi gæva lif ok døþerhungr af døþer ok ener hemsker bloþlysteøghon speghil af manens dystre skinbrænnandhe snior vinder bare forsvannþe starker sum vintern koma at atirlifa
3. Svinna

þær aterstader endast ener marder af lif ok døþerþær ener myrkr dimba af mystik liggia sum ener belæggning yvir marderþær þi til baka dragna befinner sikpustandhe vindar hviner ginom træedhenofran komliga hviskningar ekiarlagmælt fran marders indremyrkr fyller þe ypne ytorna af mosiglæntornas lius skær starker linierginom þæn svagher ok obskyra hinna af dimbatrulstubbarna stirar vaksambert ut yvir þæs synkrezskoghsfolk irrar ir kring um ir sky ir þæt mosifyllda græsetsnarligen sva thystner marders lifdiuren vænder do skarper pa sina spetsiga øron at nordherþæras øghon væxer ok mæþ et sprang sva svinner þem in ir marders diupa vraener stundom. thyster sum døþer hvilar þunger yvir marders markdova dunsar spredhs ut yvir þæn mosifyllda markgrymtandhe smar prat ok hanskrat ekiar qvalmilt fran dunkletbærghatruleniagh. gruvas. thyster. lif svinner
4. Kununger Af Þæn Diupeste Natur

ginom ener skogher undir granar. in ir þæn diupe skoghenet fælt sva upin mæþ ener lagher ok myrkr dimba hvilar þærginom þæn myrke skoghen ener stigher gangarþæn gangr ir skoghen sva storvurdhin flammas op af fakklerblotter sprakandet fran fakklerna hørs. þær iagh gangarfakklan min nu brænna sin sizter flammauvern min væghen visa ginom þætta skoghslandmyrkr. svarter sum naten bestar fastr þær ær liusiagh kænna ener vinder mik smekia. ener tom vinderener kolin vinder sum nu brænna min huir ener storvurdhin skogher. thyster ir ener sang af manennatliker hvila yvir þæt myrke Svea Riketslutet iagh sear af færþen min. ener svarter skipnadherener draki hvila pa gatans nykil. ener bevingad skipnadherener gava til trulmaþerskipnadher af skugger krezar yvir marderskoghen fylls mæþ trul ok grymberhet. til fyllestliuset forsvann in ir þæn diupe skoghen sum nu æro døþerþu skulu døiaPan þu store pa tronan þin. kununger af þæn diupeste naturhærra yvir skoghens lif. þu þæn bevingadhe skipnadherPan førde mik til þænna skogherPan mik bringa til þætta hærravældePan. før mik til ynnist þittil þin krypta. alder ynnist natur dødh
5. Gava Fran Trulen

myrkr ir trulens øgha breþer sik utyvir marders fæltnaturns skugger reser varghens hyl ok krapterisen breþer sik utyvir fiærdhersnior begrafen skoghens mosi ok grøna forkiusningener gnolande hymn ekiar utur marders kryptaener grollsk ok illusorisk gava rekreerasener gava af mystikener nyr væruld iagh seartrulens tiþ vara bekvæmenhæmpndlyste. utur þæs graf af myrkr þe komaGava fran trulenutur þæs graf af ener evogher stank þe koma mæþ ener hemelikerhet sva rar ok grymberiagh kænner þæs krapteriagh sear þæs valdiagh hør þæs hymn ropaiagh sear þæs gavahæmpndlyste. utur marders kryptavander fyller mik mæþ myrkrmyrkr forenas mæþ min sialtrulens besværielse reser sikiagh æro nu þæs hymn
6. Fran Marder

iagh ær þæn høghrest seidkarlsum mæþ marders styrker gangariagh ær þæn viseþæn viþskiple demonenener hærdhogher grafmaþeriagh far þæm til viþskipuliagh ær þæn høghrest seidkarlsum fran marder gangariagh tiþløst flakka um kringir marders bærghaklæþehat a mot lif. frusen. bloþlystefylghislaghi. falla til føghasva rensum et trul iagh star mæþ min kapa ok min staverinne ir min diupe skogheriagh sear min hærra Paniagh pa knæ mina sitiamina hænder iagh nu reserfor min hærra ok min ætliagh lata mit bloþ skapa døþer til þeir ener thøkn af skipnadher iagh flakkair ener drømber af et valdogher myrkrener trulfærþ iagh gangar in ir døþenginom maredr. lifets noriagh untfæghna ener hemeliker krapternorþan. grymber ok kaldriagh ær þæn høghrest seidkarlsum fran marder gangar
7. Bærghet (De Glomda)

ok vinder koma. innan solen hunnit gøma liusets stralersum ener stormber myrkr koma. sum ener fors lade þæt sik yvir osglømde solen ok ælskadhe os. vi. þe forna. þe glømda
8. Trulmælder

trul af døþen. myrkrets trultrul fran bærghen æro hærbækkens trul. træets trultrul fran skoghens diupa vratrul af skuggen. grottans trultrulstubbar. trul fran tiærnentrul fran myrkr koma før bloþ ok døþerdiurens trul. skipnadhers trultrul af drakin. truska kritogh fara framginom bærghets mæktiga horisontet kri af myrkr varayvir bærghens skogher þæm farasum mot gangar þe liusahimin myrkner ok skoghen susatrul af vinden. trul fran dunklettrul af hvila. trul af fiærdhertrul mæþ gavan. fiællens trultrul fran skoghens myrke kryptastenens trul. trul fran sniorsiorns trul. vintertruldemoners trul. trulska kritogh fara framginom bærghens mæktiga horisontlimlæsta ok skaþi. ilsker skaplyndimæþ vapn vir striþa. ir ener stafn vir lifaet kri af myrkr vara. yvir bærghens skogher þæm farasum mot gangar þe liusa. himin myrkner ok skoghen susatrulen þæm ganga ginom tiþeryvir ener mark þær nyr bliverginom tiþer þæm endest bliver mældermedieval minnen forkastade ir ener eldrsorgh þæm bæra ginom þæn evogher marderginom lifets dimba þæm gar mæþ gava þæm halder
9. Kolin Væruld / Ener Stilla Sior Af Droten Min

ener maþer pa bærghet gangarmæþ trulskap ok vander ir sinnetmæþ ener mantel op strækkt. þæn flakkair møti mæþ ener trulpakkasva trulskt. sva kolintil marders krypta þem elaker farafør at firigæra þe godhviliogherþem myrke vir for evogher skulu þakkaok þe liusa sialar vir skulu nakkara fran skogher. sva kolindemoner til skyarna komatrulskap spredha myrkr yvir þænna væruldmarders øghna ær ypin. sva þakair møti mæþ ener annar pakkatrulskt kri. sva kolinrustade mæn til hæsterhoghfærþ. bloþ til spillesværþen skulu dræpa ok hakkaet kritogh fara fram. þæm rakkahøveliker døþer. sva kolinhøveliker høghtiþ varair et kri til dødha daghikolin væruld ir ener annar fiærraþær myrkr ær var hærra

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links