Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ALKEHOL LYRICS

Už se to smaží a peèe

"Už se to smaží a peèe" (2003)

1. Budu pít
2. Život je krátkej
3. Medová
4. Už se to smaží a peèe
5. Ten kdo chce
6. Bohy už nevzývám
7. Dej mi svou duši
8. Velkej plán
9. Blondýna
10. Jsem tvùj stín
11. Pøísloví
12. OK
13. Jak s tebou tanèí
14. Už se to smaží a peèe (usmažená verze)1. Budu pít

Tak zase jeden špatnej den co je za mnou
už jenom pár dní a mám to za sebou
pak budu volnej budu lítat jako pták
vypiju všechno co se vypít dá

už jen pár dní a budu volnej
už jenom pár dní a pak
pak mì pustìj budu pít

Já budu pít...

Ten mìsíc peklem prošel jsem si sám
na toho kdo mì zavøel si pøíštì pozor dám
bez toho mýho pití to pøece nejde dál
to bych ani nebyl já, za co bych pak stál

už jen pár dní a budu volnej
už jenom pár dní a pak
pak mì pustìj budu pít

Já budu pít...

Tak zase jeden špatnej den co je za mnou
už jenom pár dní a mám to za sebou
pak budu volnej budu lítat jako pták
vypiju všechno co se vypít dá

Já budu pít...
2. Život je krátkej

Nebudu šetøit všechno utratim
nevim jak tu budu dlouho
kdy zubatá na dveøe zaklepe
možná už za chvilku pouhou

Život je krátkej - tak si ho užijem
život je krátkej - na to se napijem
život je krátkej - tak si ho užijem
ještì máme èas
život je krátkej svlíkat ženský, do rána pít
život je krátkej ráno spát a veèer zas jít
život je krátkej všechny høíchy za hlavu dát
nebát se a vabank hrát

Sil máme dost a ještì mùžem
oslavit každej další den
my nejsme žádný líný kùže
jednou se vyspíme pod drnem

Život je krátkej - tak si ho užijem
život je krátkej - na to se napijem
život je krátkej - tak si ho užijem
ještì máme èas
život je krátkej svlíkat ženský, do rána pít
život je krátkej ráno spát a veèer zas jít
život je krátkej všechny høíchy za hlavu dát
nebát se a vabank hrát

Život je krátkej!

Život je krátkej - tak si ho užijem
život je krátkej - na to se napijem
život je krátkej - tak si ho užijem
ještì máme èas
život je krátkej svlíkat ženský, do rána pít
život je krátkej ráno spát a veèer zas jít
život je krátkej všechny høíchy za hlavu dát
nebát se a vabank hrát

Život je krátkej!
3. Medová

Nìkdy jsi sladká naráz celou bych tì snìd
nìkdy jsi jako led to není žádnej med
to pak celej den nejsi k mání
to pak celej den nežiješ
má duše se jen tìžko brání
poèkám až zase roztaješ

Když jsi medová mùžu tì lízat
když jsi ledová štípeš jako biè
když jsi medová mùžu tì lízat
když jsi ledová radši zmizím pryè

Že nejsem dokonalej to už dávno víš
buï stále medová a mi život osladíš
když jsi ledová nejsi k mání
to pak celej den nežiješ
má duše se jen tìžko brání
poèkám až zase roztaješ

Když jsi medová mùžu tì lízat
když jsi ledová štípeš jako biè
když jsi medová mùžu tì lízat
když jsi ledová radši zmizím pryè

Buï stále sladká, buï jako med
abych tì slízal, abych tì snìd
Buï stále sladká, buï jako med
abych tì slízal, abych tì snìd

Když jsi ledová nejsi k mání
to pak celej den nežiješ
má duše se jen tìžko brání
poèkám až zase roztaješ

Když jsi medová mùžu tì lízat
když jsi ledová štípeš jako biè
když jsi medová mùžu tì lízat
když jsi ledová radši zmizím pryè

Když jsi medová mùžu tì lízat
když jsi ledová štípeš jako biè
když jsi medová mùžu tì lízat
když jsi ledová radši zmizím pryè
4. Už se to smaží a peèe

Mám rád skot krávy a bejky
ještì víc krvavý stejky
nejsem vùl zbožòuju sádlo
škvarky sùl to je pak žrádlo

Zvíøata já miluju, zvíøata já moc miluju!

Zatají se dech
když se maso smaží anebo peèe
to se hned líp kouká na ten svìt
jen na hlavì nech
a když k tomu pivo proudem teèe
nemá cenu o tom dlouze vyprávìt

Prasátko, vesele chrochtá
omastek, v krku mì lochtá
bùèek prejt ovar klobása
podívej není to krása

Zvíøata já miluju, zvíøata já moc miluju!

Zatají se dech
když se maso smaží anebo peèe
to se hned líp kouká na ten svìt
jen na hlavì nech
a když k tomu pivo proudem teèe
nemá cenu o tom dlouze vyprávìt

Zatají se dech
když se maso smaží anebo peèe
to se hned líp kouká na ten svìt
jen na hlavì nech
a když k tomu pivo proudem teèe
nemá cenu o tom dlouze vyprávìt

Zatají se dech
když se maso smaží anebo peèe
to se hned líp kouká na ten svìt
jen na hlavì nech
a když k tomu pivo proudem teèe
nemá cenu o tom dlouze vyprávìt

Zatají se dech, už se to smaží a peèe!
5. Ten kdo chce

Ten kdo chce pít láhev si najde
nemùžeš žít než žízeò pøejde
chu je dnes velká jak mohutnej strom
prostì mám žízeò velkou jak hrom
už tì pevnì držim v ruce tì mám
jsem ve skvìlý formì
a tak si tì a tak si tì dám

A potom ladnì budu tì pít
obrázky snový já budu mít
zlatá má láhev kterou tì mám
na tebe nikdy dopustit nedám
už tì pevnì držim to já mám rád
jsem ve skvìlý formì
a tak si tì a tak si tì dám

Koøalko má pøemilená
jseš mou kolébkou i hrobka má
jseš prostì život celièkej mùj
dám si tì vždycky stùj co stùj

Ten kdo chce pít láhev si najde
nemùžeš žít než žízeò pøejde
chu je dnes velká jak mohutnej strom
prostì mám žízeò velkou jak hrom
už tì pevnì držim to já mám rád
jsem ve skvìlý formì
a tak si tì a tak si tì dám

Koøalko má pøemilená
jseš mou kolébkou i hrobka má
jseš prostì život celièkej mùj
dám si tì vždycky stùj co stùj

Už tì pevnì držim to já mám rád
jsem ve skvìlý formì
a tak si tì a tak si tì dám

Koøalko má pøemilená
jseš mou kolébkou i hrobka má
jseš prostì život celièkej mùj
dám si tì vždycky

Už tì pevnì držim to já mám rád
jsem ve skvìlý formì
a tak si tì a tak si tì dám

Koøalko má pøemilená
jseš mou kolébkou i hrobka má
jseš prostì život celièkej mùj
dám si tì vždycky stùj co stùj
6. Bohy už nevzývám

Nemá cenu skládat úèet není o co stát
pravda obèas dokáže být hodnì syrová
krev v žilách pìní, dneska už není o co hrát

Není všechno jak na první pohled vypadá
není všechno tak jak by se nám mohlo zdát
a život mìní v duši je rána krvavá
a život mìní v duši je rána rána krvavá

Bohy už nevzývám zemì je spálená
kam se jen podívám vzpomínka vzdálená
pozdì je litovat obrame další list
já chtìl jen milovat teï cítím nenávist

Bohy už nevzývám zemì je spálená
kam se jen podívám vzpomínka vzdálená
pozdì je litovat obrame další list
já chtìl jen milovat teï cítím nenávist

Jestli jsme padali z nebe nebo ze židlí
nezáleží na tom byl to tvrdej pád
zamknìte dveøe nikdo už tady nebydlí
zamknìte dveøe nikdo už tady dávno nebydlí

Bohy už nevzývám, zemì je spálená
kam se jen podívám, vzpomínka vzdálená
pozdì je litovat, obrame další list
já chtìl jen milovat, teï cítím nenávist

Bohy už nevzývám, zemì je spálená
kam se jen podívám, vzpomínka vzdálená
pozdì je litovat, obrame další list
já chtìl jen milovat, teï cítím nenávist

Bohy už nevzývám, zemì je spálená
kam se jen podívám, vzpomínka vzdálená
pozdì je litovat, obrame další list
já chtìl jen milovat, teï cítím nenávist

Bohy už nevzývám, zemì je spálená
kam se jen podívám, vzpomínka vzdálená
pozdì je litovat, obrame další list
já chtìl jen milovat, teï cítím nenávist
7. Dej mi svou duši

Pozor si dej šelmy kolem už krouží
poslouchej o svou koøist se rvou
už tady jsou laènì po krvi touží
po tvých stopách jdou
už je to tak máš teï pramalou šanci
èernej mrak zakryl vše kolem nás
a nastal èas ïábel vyzval tì k tanci
slyšíš jeho hlas a volá

Hej hej hej chci tvojí duši
dej dej dej tak mi ji dej
hej hej hej chci tvojí duši
neboj se a neváhej
hej hej hej chci tvojí duši
dej dej dej tak mi ji dej
hej hej hej chci tvojí duši
budeš zatracenej

Pozor si dej dravci z nebe se snáší
utíkej zase po tobì jdou
nepøestanou dýku do srdce vráží
za tvými zády už jsou
už je to tak máš teï pramalou šanci
èernej mrak zakryl vše kolem nás
a nastal èas ïábel vyzval tì k tanci
slyšíš jeho hlas a volá

Hej hej hej chci tvojí duši
dej dej dej tak mi ji dej
hej hej hej chci tvojí duši
neboj se a neváhej
hej hej hej chci tvojí duši
dej dej dej tak mi ji dej
hej hej hej chci tvojí duši
budeš zatracenej

Hej hej hej
dej dej dej
Hej hej hej

Hej hej hej chci tvojí duši
dej dej dej tak mi ji dej
hej hej hej chci tvojí duši
neboj se a neváhej
hej hej hej chci tvojí duši
dej dej dej tak mi ji dej
hej hej hej chci tvojí duši
budeš zatracenej

Hej hej hej chci tvojí duši
dej dej dej tak mi ji dej
hej hej hej chci tvojí duši
neboj se a neváhej
hej hej hej chci tvojí duši
dej dej dej tak mi ji dej
hej hej hej chci tvojí duši
budeš zatracenej
8. Velkej plán

Já mám super plán
že chlastu bude moc
zbledne i Tichej oceán
už musím jít
abych ho napustil
aby jsme mìli co pít

Jó , jó už ho mám, ten velkej plán
to by jsi nevìøil, co teï udìlám
staèí jen chtít, v tom moøi se mnou žít
a jen se nebát potopit

Teï si plavu v nìm
no prostì nádhera
tak co vám budu vyprávìt
já chci z nìj pít
a pocit opilých
až do mý smrti poøád mít

Jó , jó už ho mám, ten velkej plán
to by jsi nevìøil, co teï udìlám
staèí jen chtít, v tom moøi se mnou žít
a jen se nebát potopit

Jó , jó už ho mám, ten velkej plán
to by jsi nevìøil, co teï udìlám
staèí jen chtít, v tom moøi se mnou žít
a jen se nebát utopit

Jó , jó už ho mám, ten velkej plán
to by jsi nevìøil, co teï udìlám
staèí jen chtít, v tom moøi se mnou žít
a jen se nebát utopit
9. Blondýna

Povídám jsi trochu prostá
bráníš se dopoèítám do sta
prý je to jen hloupá fáma
chování máš jako dáma
Karlùv most hledáš v Londýnì
co víc chtít jó po blondýnì
místo hlavy obèas míváš dýni
když posloucháš Kabáty ve skøíni
Já vím - jsi trochu jiná
naše - milá blondýna
jsou to - jen pouhý fámy
že hlavu - máš plnou slámy
Pravda je však nìkdy krutá
nemyslím že jsi tak dutá
prý jsou to pomluvy pouhý
vedení že máš tak dlouhý
Karlùv most hledáš v Londýnì
co víc chtít jó po blondýnì
místo hlavy obèas míváš dýni
když posloucháš Kabáty ve skøíni
Já vím - jsi trochu jiná
naše - milá blondýna
jsou to - jen pouhý fámy
že hlavu - máš plnou slámy
10. Jsem tvùj stín

Já jsem tvùj stín - já jsem tvùj stín
já jsem tvùj král - já jsem tvùj král
povìz co teï s tím - povìz co teï s tím
nevíš co bude dál - nevíš co bude dál
já jsem tvùj kat - já jsem tvùj kat
já jsem tvùj bùh - já jsem tvùj bùh
mùžu si s tebou hrát - mùžu si s tebou hrát
dochází ti vzduch - dochází ti vzduch

Okolo tvý hlavy víly lítaj jako motýli
vyrvi si z tìla všechny žíly dokud ještì máš síly

Já jsem tvùj vrah - já jsem tvùj vrah
já jsem tvùj boss - já jsem tvùj boss
ovládá tì strach - ovládá tì strach
na kolenou pros - na kolenou pros
mnì se neschováš - mnì se neschováš
neuteèeš pryè - neuteèeš pryè
velkou smùlu máš - velkou smùlu máš
klidnì si teï køiè - klidnì si teï køiè

Okolo tvý hlavy víly lítaj jako motýli
vyrvi si z tìla všechny žíly dokud ještì máš síly

Já jsem tvùj stín - já jsem tvùj stín
já jsem tvùj král - já jsem tvùj král
povìz co teï s tím - povìz co teï s tím
nevíš co bude dál - nevíš co bude dál
já jsem tvùj kat - já jsem tvùj kat
já jsem tvùj bùh - já jsem tvùj bùh
mùžu si s tebou hrát - mùžu si s tebou hrát
dochází ti vzduch - dochází ti vzduch

Okolo tvý hlavy víly lítaj jako motýli
vyrvi si z tìla všechny žíly dokud ještì máš síly

Okolo tvý hlavy víly lítaj jako motýli
vyrvi si z tìla všechny žíly dokud ještì máš síly
11. Pøísloví

Je jedna pravda odvìká kterou bys mìl znát
že chlast ten dìlá èlovìka slyšels tolikrát
a s èím kdo zachází víš o èem mluvím já
tím taky potom schází to už není vùle tvá

A tak:
kolik druhù chlastu poznáš tolikrát jsi èlovìkem
to je ta známá pravda tvá
kolik druhù chlastu poznáš tolikrát jsi èlovìkem
tahle moudrost pøijde až s vìkem

Kdo jinýmu jámu kope pak do ní padá sám
je to stejný jak v hospodì takhle to znám
neporouèej sto panákù když hloubìjc do kapsy máš
to se nikdy nevyplatí kór když ty lidi znáš

A tak:
kolik druhù chlastu poznáš tolikrát jsi èlovìkem
to je ta známá pravda tvá
kolik druhù chlastu poznáš tolikrát jsi èlovìkem
tahle moudrost pøijde až s vìkem

Kolik druhù chlastu poznáš tolikrát jsi èlovìkem
to je ta známá pravda tvá
kolik druhù chlastu poznáš tolikrát jsi èlovìkem
tahle moudrost pøijde až s vìkem
tahle moudrost pøijde až s vìkem
12. OK

Aniž se mì nìkdo zeptal byl jsem zplozen
do víru svìta potom rychle vhozen
jak vyvoraná myš vejral jsem jako vejr
od tý doby jde to se mnou rychle z kopce
i když se snažim nechovám se krotce
obèas hubou drhnu zem obèas lítám v oblacích
ale i tak mùj život je celkem OK
OK
OK
OK

Aniž se mì nìkdo zeptal byl jsem zplozen
do víru svìta potom rychle vhozen
jak vyvoraná myš vejral jsem jako vejr
od tý doby jde to se mnou rychle z kopce
i když se snažim nechovám se krotce
obèas hubou drhnu zem obèas lítám v oblacích
ale i tak mùj život je celkem OK
OK
OK
OK

OK když v kapse prachy mám
OK když s tebou usínám
OK když ráno dlouho spím
OK když žízeò zaháním

Ale i tak mùj život je celkem OK
OK
OK
OK

OK když v kapse prachy mám
OK když s tebou usínám
OK když ráno dlouho spím
OK když žízeò zaháním

OK když v kapse prachy mám
OK když s tebou usínám
OK když ráno dlouho spím
OK když žízeò zaháním
13. Jak s tebou tanèí

Zatají se dech a mráz bìhá po zádech
když vidíš ten závoj bílý
Ou jé
pøedstava tak krásná že ani ve snu nenapadá
má velkou moc a stále sílí

Vidím jí jak s tebou tanèí
tvou touhou tì stále láká
všechno krásný jednou stejnì skonèí
možná sílu ubránit se máš

Jak lstivej had se kolem toèí
tak siréna tì k sobì svádí
Ou jé
když pohlédneš do jejích klamných oèí
vír tì ke dnu strhne a nevrátí

Vidím jí jak s tebou tanèí
tvou touhou tì stále láká
všechno krásný jednou stejnì skonèí
možná sílu ubránit se máš
14. Už se to smaží a peèe (usmažená verze)

Mám rád skot krávy a bejky
ještì víc krvavý stejky
nejsem vùl zbožòuju sádlo
škvarky sùl to je pak žrádlo

Zvíøata já miluju, zvíøata já moc miluju!

Zatají se dech
když se maso smaží anebo peèe
to se hned líp kouká na ten svìt
jen na hlavì nech
a když k tomu pivo proudem teèe
nemá cenu o tom dlouze vyprávìt

Prasátko, vesele chrochtá
omastek, v krku mì lochtá
bùèek prejt ovar klobása
podívej není to krása

Zvíøata já miluju, zvíøata já moc miluju!

Zatají se dech
když se maso smaží anebo peèe
to se hned líp kouká na ten svìt
jen na hlavì nech
a když k tomu pivo proudem teèe
nemá cenu o tom dlouze vyprávìt

Zatají se dech
když se maso smaží anebo peèe
to se hned líp kouká na ten svìt
jen na hlavì nech
a když k tomu pivo proudem teèe
nemá cenu o tom dlouze vyprávìt

Zatají se dech
když se maso smaží anebo peèe
to se hned líp kouká na ten svìt
jen na hlavì nech
a když k tomu pivo proudem teèe
nemá cenu o tom dlouze vyprávìt

Zatají se dech, už se to smaží a peèe!

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links