Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ALKEHOL LYRICS

Gold

"Gold" (2003 Best of/Compilation)

1. J� ji m�m
2. Hospodo nalejvej
3. Travi�ko zelen�
4. O chlastu
5. Na Slamn�ku
6. Bur�ky
7. �ek�m ka�dej den
8. Pivo d�l� hezk� t�la
9. Na zdrav�
10. Balada o Johnovi
11. Odpo��vej v pokoji
12. Jim Beam
13. Zase s�m
14. Schovka
15. Je to pr�ma
16. M�me pole makov�
17. V Bumbaru
18. Bur�ky (videoclip)
19. Pivo d�l� hezk� t�la (videoclip)
20. Hlup�k v�h� (videoclip)
21. Na zdrav� (videoclip)
22. Odpo��vej v pokoji (videoclip)1. J� ji m�m

Moje máma vždycky Åíkala
nebuÄ jako otec ten je koÅala
s tím se ale nechlubíme nikomu
že jablko nepadlo daleko od stromu

Jó, já ji mám - von jí má
já ji mám - zas jí má
jó, já ji mám - von jí má
já ji mám - zas jí má

Nijak není zvláštní naše rodinka
flaÅ¡ka rumu je pro nás jen svaÄinka
notoricky známá v naší ulici
co se týÄe chlastu tak jsem v kondici

Jó, já ji mám - von jí má
já ji mám - zas jí má
jó, já ji mám - von jí má
já ji mám - zas jí má

Máma Åíkala - nebuÄ koÅala
když se z opice - k ránu probrala

sólo
1. + 2. sloka

Jó, já ji mám - von jí má
já ji mám - zas jí má
jó, já ji mám - von jí má
já ji mám - zas jí má
2. Hospodo nalejvej

Hej, hej, hej, hej

Vyšel jsem si takhle jednou ven
myslel jsem si že se budu flákat
pak mÄ to napadlo za rohem
dostal jsem velmi dobrej nápad

Vždyť já si zajdu do hospody
budu chlastat a forbesa hrát
a až za pár hodin vožeru se
budu já tam celej veÄer Åvát

Hej, hospodo nalejvej, hej, hej, hej, hej

Ze zaÄátku jsem mÄl obavu
že mÄ kvůli tomu vyhodÄj
pak zaÄala Åvát celá hospoda
výÄepní Åval taky s náma "hej"

Jeli kolem náhodou policajti
když ten Åev v hospodÄ slyÅ¡eli
zastavili, zaÄli taky chlastat
a pak s náma taky kÅiÄeli

Hej, hospodo nalejvej, hej, hej, hej, hej

Hej, hej, hej, hej
3. Travi�ko zelen�

Na prvního máje
půda úrodná je
a my už teÄ víme,
co si zasadíme

TraviÄko zelená
ty jsi moje potÄÅ¡ení
traviÄko zelená
ty jsi moje cha cha cha

HodnÄ vláhy
hodnÄ slunce
a trochu lásky v nás
potom za půl roku
pÅijde ten pravý Äas

TraviÄko zelená
ty jsi moje potÄÅ¡ení
traviÄko zelená
ty jsi moje cha cha cha

Že nám bude v zimÄ smutno
toho se nemusíme bát
pÄknÄ si pokouÅíme
a budeme se poÅád smát

Na prvního máje
půda úrodná je
a my už teÄ víme,
co si zasadíme

TraviÄko zelená
ty jsi moje potÄÅ¡ení
traviÄko zelená
ty jsi moje cha cha cha
4. O chlastu

NÄkdy to ÄlovÄk pÅežene
a v hospodÄ se vožere
to pak dÄsnÄ vyvádí
když vopice na zádech dovádí

ProÄ já tolik utrácím
když se pak v hospodÄ potácím
to vÅ¡echno dÄlaj panáky
a k tomu piva tupláky

Ze zelený jsem zelenej
a z rumu zase koženej
vodka mi nohy podrazí
a fernet, ten mÄ dorazí

Ze zelený jsem zelenej
a z rumu zase koženej
vodka mi nohy podrazí
a fernet, ten mÄ dorazí

NÄkdy to ÄlovÄk pÅežene
a v hospodÄ se vožere
zo pak dÄsnÄ vyvádí
když vopice na zádech dovádí

ProÄ já tolik utrácím
když se pak v hospodÄ potácím
to vÅ¡echno dÄlaj panáky
a k tomu piva tupláky

Ze zelený jsem zelenej
a z rumu zase koženej
vodka mi nohy podrazí
a fernet, ten mÄ dorazí

Ze zelený jsem zelenej
a z rumu zase koženej
vodka mi nohy podrazí
a fernet, ten mÄ dorazí

Ze zelený jsem zelenej
a z rumu zase koženej
vodka mi nohy podrazí
a fernet, ten mÄ dorazí
5. Na Slamn�ku

Když flámovat
tak do rána
když hospoda
tak poÅádná
a když pivo
tak Krušovický
dáme si ho jako vždycky

Každej veÄer se tam sejdem
na Slamník se všichni vejdem

Na Slamníku tam je hej
tam hezký holky pivo roznášej

Když flámovat
tak do rána
když hospoda
tak poÅádná
a když pivo
tak Krušovický
dáme si ho jako vždycky

Každej veÄer se tam sejdem
na Slamník se všichni vejdem

Na Slamníku tam je hej
tam hezký holky pivo roznášej
6. Bur�ky

Když sever válÄí s jihem
a zem jde do války
na polích místo bavlny
teÄ rostou buráky
ve stínu u silnice
vidím z jihu vojáky
jak flákej se tam s kvérem
a louskaj buráky

Hej hou, hej hou, naÄ chodit do
války
je doma lepší sedÄt a louskat
buráky

Plukovník sedí v sedle
a volá Yankiové jdou
a jeho mužstvo v dáli leží
prej dál nemohou
celý se v sedle otoÄí
a koukne do dálky
jak jeho slavná armáda
tam louská buráky

Hej hou, hej hou, â¦

Až tahle válka zkonÄí
tak jestli budem žít
své milenky a ženy
zas půjdem políbit
až se tÄ zeptaj hrdino
cos dÄlal za války
já flákal se tam s kvérem
a louskal buráky

Hej hou, hej hou, â¦
7. �ek�m ka�dej den

SedÄl sem si v klidu
zrovna sem jí mÄl jak z praku
ládoval do sebe Äernou desítku
náhodou sem vzhlídnul k oknu
nejdÅív sem si myslel
že je to jenom sen
že je to pouze mámení
z okna hospody sem tupÄ ÄumÄl
ven
a poté jsem pochopil
že se mi to nezdá
byla tam holka celá živá
byla tak nádherná
smůla je v tom
že než sem se ven vymotal
nebylo po ní vidu ani slechu
prostÄ byla ta tam

Hej, hej, hej, hej -snad půjdeÅ¡ opÄt
jednou kolem
musíš zas kolem jít
kde můžeš zrovna
teÄ bejt
kvůli tobÄ nebudu pít

Hej, hej, hej hej - snad půjdeÅ¡ opÄt
jednou kolem
musíš zas kolem jít
kde můžeš zrovna
teÄ bejt
kvůli tobÄ nebudu pít

VÄÅím, že kolem půjde
Äekám na ni každej den
až já ji jednou zahlídnu
nechám pití a vyletím ven
Äekám na ní každej den
ani nevím kolik let
roky co sem Äekáním ztratil
už mi nikdo nevrátí zpÄt

Hej, hej, hej,hej â¦.
8. Pivo d�l� hezk� t�la

Co budeme teÄka dÄlat
my za to vůbec nemůžem
jak se jenom tÄch ženskejch zbavit
půl hospody s výÄepním za to kdo
nám pomůže
jakse na ulici objevíme
hned jich nÄkolik za náma vyletí
prej že jsme idoly jejich srdcí
protože jsme takoví atleti

Pivo dÄlá hezká tÄla
do fitcentra na Slamníku proto chodíme
pivo dÄlá hezká tÄla
my to víme a tak se tam scházíme
9. Na zdrav�

Vždycky jsme si Åíkali, proÄ to dÄláme
proÄ každej den chlastáme
asi je to nemoc, asi je to zvyk
jeÅ¡tÄ navíc o tom zpíáme
každej den si pÅiÅ¥ukneme na zdraví
kdo teda tohle jednou zastaví
každej den si pÅiÅ¥ukneme na zdraví
abstinenta trefí Å¡lak, když si to pÅedstaví

Na zdraví, tak na zdraví
vždyť o moc nejde, jenom o zdraví

Kolik už jsme takhle penÄz utratili
mÄli bysme mindrák, kdybychom to zjistili
ale co má bejt, kdybychom byli doma
tak by jsme se urÄitÄ nudili
každej den si pÅiÅ¥ukneme na zdraví
kdo teda tohle jednou zastaví
každej den si pÅiÅ¥ukneme na zdraví
abstinenta trefí Å¡lak, když si to pÅedstaví

Na zdraví, tak na zdraví
vždyť o moc nejde, jenom o zdraví
10. Balada o Johnovi

Hej Johny poslouchej zvony
jak nádhernÄ bijí
poslouchej jak krásnÄ zní
doprovázet tÄ budou i na tvý cestÄ poslední

To jsem mu Åíkal Äastokrát
vysmál se mi mnohokrát
kdyby ale vÄdÄl, že poslouchat je mÄl
náhle navždy odešel, bít zvony neslyšel

Byl skvÄlej chlap, dobrý srdce mÄl
a my všichni víme, že do nebe šel
byl skvÄlej chlap i já jsem ho znal
škoda že se whiskou tak mladej uchlastal

Zvony to jsou symbol smrti, lásky pravdy
Johnovi už kytky na jeho hrobÄ zvadly
11. Odpo��vej v pokoji

Blíží se konec
Zdraví mi už neslouží
Hríšným životem já žil
Co bych za to dneska
Co bych za to dneska dal
Abych tu ješte chvíli byl

Velký párty, mejdany
Me vždycky provázely
Hodne pozde jsem chodil spát
Ted mi na cestu zvoní zvon
No to je najednou shon
Mý zdraví mi nic nenavrátí - protože

Zdraví jsem našel na hnoji
teÄ odpoÄívám v pokoji
vždyÅ¥ vlastnÄ to jsem asi chtÄl
když bůh rozdával zdraví
kde jsem byl, jen on to ví
tak hloupej, to jsem byl - jo tenkrát â¦
12. Jim Beam

Potkal jsem dne vecer v báru starýho chlápka
Bavim me skvele, celou noc jsem propil s ním
Neveril jsem vlastním uším, když rek' svoje jméno
rek', že se jmenuje Jim Beam
fakt nekecám Jim Beam

Parili jsme celou noc a nebe bylo temný
Kdybych byl doma, tak už dávno tvrde spím
Pili jsme tu burbon, to pití velmi jemný
A se mnou tu sedel Jim Beam
Fakt nekecám Jim Beam

Príma chlap je ten Jim Beam
každej veÄer s ním bejt v báru, o tom si sním
príma chlap je ten Jim Beam
každej veÄer s ním bejt v báru, pÅes den pak spím

Prej narodil se v Kentucky, je to víc jak dveste let
Na svou smrt prísahal, jestli neverím
Toho chlapa doopravdy zná snad celej svet
Zkrátka je to slavnej Jim Beam
Jó je to slavnej Jim Beam

Pak jsem usnul na stole, byl to dneska pernej den
Barman mne zrovna vzbudil, nevím spím ci bdím
Jedinou jistotu však mám, že to nebyl sen
Se mnou tu sedel Jim Beam
Na mou duši sám Jim Beam

Príma chlap je ten Jim Beam â¦
13. Zase s�m

Tak mi další utekla,
už je toho namÄ moc
můžu jenom vzpomínat,
marnÄ volám o pomoc
a já jsem si bláhovej myslel,
že to je ta pravá
pÅipadám si jako vůl,
zapít smutek potÅebuju jako sůl

Sám, sám, zase sám
další láhev zase otvírám
sám, sám, zase sám
sám pod vlivem zase usínám

Pomalu si zaÄnu zvykat,
že teÄ budu opÄt sám
copak si budeme Åíkat,
na co se teÄ asi dám
Já vím, co náladu zlepší,
vím co duši pohladí
už mÄ zase život tÄší,
že utekla, nevadí

Sám, sám, zase sámâ¦
14. Schovka

To byl dneska zase blbej den,
že bych nevyhnal ani psa ven
slunce se schovalo za mraky
a já se schovám nÄkam taky

Do hospody nejlíp ,do tý,
kterou dobÅe znám
já mám rád známý lidi
a ty tady, ty tady mám

Když do hospody dveÅe otvírám,
jeden chlap se na mÄ podívá
jestli prej mladej duchem jsem,
na schovku že si zahrajem

Chvíli jsem pÅemejÅ¡lel
a pak kejvnul jsem
vždyť možná duchem,
duchem jeÅ¡tÄ mladej jsem

Na schovku jsem si hrál zamlada,
to byla tehdy velká paráda
že na ni budu hrát i v hospodÄ
stÄží by napadlo mÄ

PÅed pípou, za pípou
nsemí nikdo stát
no jinak nebudu,
nebudu hrát

Hospůdko milá, hospůdko rozmilá,
pÅece by ses mnÄ nikam neschovala
kdo tuhle blbou hru, ten kdo ji vymyslel
ten asi vůbec na tebe nemyslel

Za chvíli se problém objevil,
i když se zpoÄátku tak nejevil
sucho v krku hroznÄ trápí nás,
kromÄ pikolíka, co je z nás

Ten si totiž pÅi pikání
může klidnÄ pít
protože jedinej
u pípy může být

TeÄ bych chtÄl Åíct jenom závÄrem,
že tuhle blbou hru neberem
saharou se stává hospoda,
což je pro nás nevýhoda

PÅed pípou, za pípou
musí vždycky nÄkdo stát
aby se mohlo
zvesela nalejvat

A proto pÅed pípou za pípouâ¦

Hospůdko milá, hospůdko rozmiláâ¦
15. Je to pr�ma

Svažte mi ruce, spoutejte nohy
a jeÅ¡tÄ roubík dejte do huby
žízeÅ je velká, chorobnej chtíÄ
když budu volnej, uteÄu pryÄ
a budu chlastat do nÄmoty
tak už mÄ svažte, buÄte tý dobroty
možná jsem blázen, asi sem vůl
každej den snídám pivo a rum

Je to príma - bejt nalitej
Je to príma - bejt nalitej
Je to príma - bejt nalitej
Je to príma - bejt nalitej

Sešijte hubu, vypalte zrak
možná si dám snad pokoj pak
zpÅelamte hnáty, zlomte mi vaz
zas další kretén, co vzal ho Äas
játra mi vemte, na hrob je dejte
a moje jméno v nich vytesejte
já fakt nechci, nechci žít
už bych musel poÅád jen pít

Je to príma - bejt nalitej
Je to príma - bejt zablitej
16. M�me pole makov�

Máme pole makový
a jsme hroznÄ lakomý
nikomu nic nedáme
dobÅe si ho hlídáme

Dostane se do potíží
kdo se k nÄmu pÅiblíží
žádnej Äumil jakbysmet
nebude tu okounÄt

Máme pole makový
a jsme hroznÄ lakomý
nikomu nic nedáme
dobÅe si ho hlídáme

Až to pole odkvete
tak jsetli se nepletem
budeme se radovat
a zaÄnemem pracovat

Už se vÅ¡ichni tÄšíme
až to vÅ¡e poÅešíme
pak se nÄkde zaÅ¡ijem
opjem se opiem

Máme pole makový
a jsme hroznÄ lakomý
nikomu nic nedáme
dobÅe si ho hlídáme
17. V Bumbaru

Zase další troseÄník co chce mezi nás
zatím pÅeÅ¡lapuje, žmoulá cigaretu
na tvou žízeÅ hodÄj ti tu záchrannej pás
pÄknÄ vítej a zapomeÅ na dietu
máš - chuÅ¥, hroznÄ se spít
to si piš že tady budeš ji brzy mít
máš - chuÅ¥, staÄí vejít
vítej paciente, jsi náš

V Bumbáru, na báru - nezapomeŠna škváru
Å¡kváru bys mÄl hochu mít, tady budeÅ¡ dlouho pít
chvílemi - útlý muž s brýlemi, jako vládce na hradÄ
poÅ¡le rundu becherů - Åekne: "TeÄ jseÅ¡ na ÅadÄ!"
A už jseš v Bumbáru - johohoho
zajatej v Bumbáru - johohoho
a už jseš v Bumbáru - johohoho
ztracenej v Bumbáru - johohoho

Bezcenný lidi tu bezcenný kecy maj
zvykneÅ¡ si a Äasem je budeÅ¡ mít rád
potom zjistíš že je všechno o.k. a fajn
neplaÅ¡ ryby a servírky klidnÄ nech spát
máš - chuÅ¥, hroznÄ se spít
to si piš že tady budeš ji brzy mít
máš - chuÅ¥, staÄí vejít
vítej paciente, jsi náš

V Bumbáru, na báru - nezapomeŠna škváru
Å¡kváru bys mÄl hochu mít, tady budeÅ¡ dlouho pít
chvílemi - útlý muž s brýlemi, jako vládce na hradÄ
poÅ¡le rundu becherů - Åekne: "TeÄ jseÅ¡ na ÅadÄ!"
A už jseš v Bumbáru - johohoho
zajatej v Bumbáru - johohoho
a už jseš v Bumbáru - johohoho
ztracenej v Bumbáru - johohoho
18. Bur�ky (videoclip)
19. Pivo d�l� hezk� t�la (videoclip)
20. Hlup�k v�h� (videoclip)
21. Na zdrav� (videoclip)
22. Odpo��vej v pokoji (videoclip)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links