Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


UMBRTKA LYRICS

Delnicky a bezdomovecky sedy metal

"Delnicky a bezdomovecky sedy metal" (2001)

1. Ku Skartu
2. Prachym Umbrtka
3. Soukoli Umbrtci
4. Divny Chlapek Valbert Mornstein
5. Sviram Rezavy Utohavak
6. Nocni Vypinani
7. Chram Prace
8. Pet Bezdomo V Kruhu
9. Opravit Lidi
10. Umirajici Bezdomovec
11. Delnik
12. Trakce A Vozca Do Boha
13. Spina A Hlina
14. Umbrtkombinat
15. Skartoslav Umbrtka
16. Zdistav Umbrtka
17. Betonym Umbrtka-Svitobrana
18. Zhasli Jsme Svetla Zivota1. Ku Skartu

Po rozbahněné pláni plné podzimního listí
právě přichází Umbrtka aby nevědoucím ukázal
co je to šedý metal s atmosférou pracovní špíny
Jeho pracovní obuv pomalu prošlapuje cestu
kterou nikdo před ním nešel
Jeho pracovní oděv se neodráží na slunci
protože jsme ho zašpinili
Následujte Umbrtku Petrohradem
k plzeňskému skartu, ku skartu
2. Prachym Umbrtka

Po procházce Petrohradem
spatřiv množství práce
viděli jsme Umbrtku
třímal v ruce klíč
vdechoval staré šrouby
od rezavé lednice

cítím Umbrtku uvnitř
z vnitřnosti srdce, miluji tě Umbrtko
dej mi svou sílu

skrýše má a pavéza
Umbrtko ty jsi
Na tvé slovo očekávám
Umbrtko mluv

"Zašpinit Měsíc"

Z té příčiny miluji
Přikázání tvá
Šedou špínou vzýváme tě
Všemohoucí Umbrtko

cítím Umbrtku uvnitř
z vnitřnosti srdce, miluji tě Umbrtko
dej mi svou sílu
3. Soukoli Umbrtci

Jaký užitek má člověk ze vší práce své
Kterou vede pod sluncem
Každý kdo ví,pracuje se špínou
Ve stínu šerých prostorů
Pracuje pomalu a s obří vláčností
Jako náš pán Umbrtka
Zpracovává motivy ponuré práce své
Kterou vede ve špíně
Slunce pomine i jeho letargie
Špinavá práce však přetrvá
Kdo s námi ve špíně setrvá
Na konci věku oslaven bude
Tam na konci stojí náš pán Umbrtka
práci všem měřit bude
a ptát se na tajemství železa
stojí sám u obrovského stroje
pomalu točí ozubená kola
točí velice pomalu klikou Umbrtka
pomalu přistoupit musíte
ten kdo trhavé pohyby dělat bude
k věčnému zatracení spěje
tak jako splývá Umbrtka v soukolí
celé práce své
musí splývat každý vyznavač jeho
v samotě špíny své

Jen do špíny já ulehám,na oltář Umbrtky
Velkou obět pokládám,chlápka od dvojky.
Navždy spíme ve špíně
Na těch místech já shledávám génia práce
Navždy spíme s Umbrtkou

Hrajem písně na oslavu práce ve špíně
Uctíváme Umbrtku génia práce
Hrajem písně na oslavu práce ve špíně
Uctíváme Umbrtku z plzeňského skartu

Umbrtko deset let stejný
Umbrtko pomalá modlo
Umbrtko oživlá vláho
Umbrtko mlčící bože

Na místa kam směřují pouze naše kroky
Tam nalézáme útěchu v železe a betonu
Když mé oči uvidí světlo lesklé barvy
Rozzuří se duše má záští pěsti svíráme

Světlo těchto míst svítí pouze na důležité momenty života
Na důležité lidi,kteří umí rozžehnout průmyslové přísvity
Ti ostatní a jejich prostory jsou vyhrazeny čistotě
Světlu a sportu bezduchým myšlenkám pohybům a lidem
4. Divny Chlapek Valbert Mornstein

V šumu města podzimního
Spatřený byl divný chlápek
Tlačil povoz rukou špíny
Ve jménu Mistra Umbrtky

Noční směna právě končí
Těžké plechy městem zvoní
Ocelové stroje duní
Valbert Mornstein jde špínou

Umbrtkův přítel ze Škodovky
Ví co je to práce s kovem
Chvála prachu průmyslu
Jadernému strojírenství

Starou káru Mornstein táhne
Ve špíně již dlouho oblečen
Po železném lůně prahne
Touží být bezdomovcem
5. Sviram Rezavy Utohavak

Pohrdáme vlastním tělem, do boha
Uctíváme vlastní duši Umbrtkou
Neboť těla v kterých trpíme
Na zemi v čistotě jsme odvrhli
Ale duši postavil Umbrtka
Z plzenského skartu

Umbrtka též postaví naše těla
Krev naši nahradí rtutí
Maso naše nahradí betonem
Kosti naše nahradí železem
Kůži naši nahradí plechem

V železobetonovém těle
Nevláčnější duch

Špinavé rukavice svírají rezavý utahovák
Když s ním bijem do lidí
Otevřené rány na těle reznou
Když v noci táhnem městem
Likvidujeme všechno lesklé
Barevné nebo nově natřené
Vracíme se potom
Do železobetonových chrámů
Pod mosty a konstrukce
Mluvíme tam s bezdomovci
U rezavých popelnic
Ti lidé se nesmějou
Ale vysmívají
Jsou spojeni se špínou vesmíru
A vědí proč vyznávat Umbrtku
6. Nocni Vypinani

Taková zášť na světla svit
Až nutkání nesmírná jsou
Rozjímání ranních dlouhých cest
špinavých popelářských vozů

Podzimní ranní cesta do práce
V šedi města vidím špinavé vozy
Slyším hudbu dunícího železa
Vysypavajících se popelnic

Všichni špinaví dělníci mlčí
Pomalu pracují, pomalu pojíždí
Ledový podzimní déšť je kropí
Provlhlé oděvy zpomalují život

Slunce těchto míst je v nenávratnu
Všechny pouliční lampy jsou zhasnuté
Ve jménu Pana Umbrtky jsme je vypnuli
Nepoškodili jsme je jen vypnuli

Veškerá místa osvícené cesty
Zhasínají noc co noc další ulice
Trapní cyklisté vráží do temných lamp
Důkaz jasný že sport je zcestný

Ani popeláři nevidí na svou špinavou práci
Každé ráno jim stéká po tváři šedá voda
Mokré kupy odpadků jsou cítit špinavou prací
Není již Slunce není již světla

V zákoutích špinavého města zhasla světla
Ranní cesta do práce jen v černé mlze
Po ránu o páté u řeky je zima
Sportovci v křečích padají do špinavé vody
7. Chram Prace

Vítejte ve chrámu práce kde Krista nemáme
Ve jměnu pána Umbrtky my špínu hledáme
Hledáme spásu před sluncem a suchým teplým vzduchem
V Umbrtkově chrámu práce jsme velebeni duchem

Melou pomalu Umbrtkovy mlýny
v unaveném světě kde slunce protahuje stíny
Jak moc bych si přál přes celé léto spát
jako spí medvěd přes zimu

Na každého ze stoupenců trpělivých dojde
A na slunci zbytek idiotů pojde
Umbrtka nám umožnil přes celé léto snít
A po dlouhém spánku jeho vývod bokem pít

Po probuzení ze svých úst
vdechuje nám sulfan nejcennější
A z jeho boku pijeme rtuť
Podporuje tím náš duchovní růst
A do života chuť

Padám na kolena v Umbrtkův stín
s přáním spustit Temelín
8. Pet Bezdomo V Kruhu
9. Opravit Lidi

Věříme v Umbrtku a chceme opravit lidi
Jako Pan Umbrtka opravuje lednice
Jeho duše a myšlenky prochází Petrohradem
Každý kout u kontejnerů, popelnic, oken sklepů
Obsahoje jeho duši, Umbrtkovu duši

Chlápek od dvojky,
Ruce za zády hlídá tramvaje

Po páté hodině končí Umbrtkova práce
Denně po páté táhne šedou ulicí
Vyhýbá se čistým vymydledým cikánům
Čisté oblečení maskuje rasu

Chlápek od dvojky,
Ruce za zády hlídá tramvaje

Já však vzývám Umbrtku, gémia práce
Musím ho spatřit každý den tolikirát
Ráno, když pracuje ve skartu
V poledne, když jde jíst
Večer, když se blíží domů

Pomalu kráčí domů do své rodné ulice
U kruhového objezdu zdraví chlápka od dvojky
Pomalu kráčí domů do své rodné ulice
Jde si pro vatový kabát na práci v zimě Umbrtka

Chlápek od dvojky,
Ruce za zády hlídá tramvaje
Dříve v dešti velel pomyslným dělníkům
Dnes na slunci oslovuje důchodkyně
Je proto hoden zatracení, oběšení, upálení
V centru kruhového objezdu

Ale náš Pán Umbrtka pracovník skartu
Není takovej podvraťák
Pracuje ve špíně se svatou trojicí
Ze skartu ... Petrohrad
Hanebný člověče, k Umbrtkovi čelem!
Ke světu zády se stav!
10. Umirajici Bezdomovec

Na svahu za kontejnery leží téměř bezvládné tělo
Zahalené vrstvou hadrů ztratilo již vůli žít
Z těla v hromadě podzimního listí
Nechce duše odejít je to přece její byt

Zákoutí oděvu i těla která duše obývala
Umbrtkova duše vzala duše musí odejít
Nechce se ale špinavé duši k modrému nebi se zvedat
Protože věří v šedost do země vstup musí hledat

Umbrtkova vůle umožní špínou velebené duši
Vstoupit kanálem do země pro bezdomovce se to sluší
11. Delnik

Já jsem dělník kdo je víc v práci je má síla
Denně přitloukám Krista obráceně ke kříži
Když do něho vnořím břit cítím sílu života
Vstávám první v ulici každé ráno šedá tma

Lampy nikde nesvítí Umbrtku mám za to rád
Co si člověk může víc přát než probudit se do tmy
Osvícený aurou práce svitem vysokých pecí
Směřují mé první krokydo skartu za Umbrtkou

Špíny bože Umbrtko - Podávám ti ruce
Špíny bože Umbrtko - Zabetonuj mě
Špíny bože Umbrtko - Vlaky jedou do boha
Špíny bože Umbrtko - Dej nám více železa

Já jsem dělník kdo je víc v práci je má síla
Soustruhy své roztáčím plechy stříhám nůžkama
Na pracovním stole mám rozložené nářadí
Dbám bezpečnostních předpisů používám rukavic
Nechci vidět další podzim v záři slunce pohřbený
Proto mě zalej betonem chci být v mostě zazděný
12. Trakce A Vozca Do Boha

Jednoho špinavého rána Pan Umbrtka kázal práci
Nechal postavit nádraží kolem křesťanského kostela
Hlavní kolej postavil přímo k oltáři, do boha
Divní svatí budou obklíčeni vlaky plnými uhlí

Železný šrot padá z nebe na boží plémě
Divize tramvají proráží nebeské brány
Déšť kanalizačních poklopů ubíjí Krista
Nejtěžší ocelová lokomotiva se rozjíždí k oltáři

Slunce je zakryto špinavým dýmem z továren
Hromada vagónů zasypala boha a jeho zbytky
Pan Umbrtka a jeho stavební práce tvoří nový svět
Svět železobetonových konstrukcí a průmyslových závodů
13. Spina A Hlina

Umbrtka je vládcem průmyslové špíny
posílá do kostela vagóny plné hlíny
Ve městě je železo, beton a špína
Pod městem jsou stoky, kolektory, hlína

Umbrtka nám přináší do života špínu
Bezdomovci sypají z nebe na zem hlínu
Chrámy svatých plní se nekonečnou špínou
Kristův obraz protržený padající hlínou

Umbrtkovi dělníci pracují ve špíně
Hluboko ve výkopu kopají ve hlíně
U plechových popelnic zemitá je špína
Do země se zappouští průmyslová hlína

Umbrtka je pánem nade vší špínou
Ježíš Kristus zadupán tam dole pod hlínou
Slunce, Měsíc, barvy pohřbené ve špíně
Jediné přijatelné je voda ve hlíně

Umbrtka doporučil důchodcům ve špíně
do jídla přidávat cement po kolena v hlíně
Těžký beton tlumí světlo, v tělech lidí špína
Zástupům pracujících do hlavy stoupá hlína
14. Umbrtkombinat

Pohunkové a donašeči přináší
Nemístné zprávy o Umbrtkovi
Na ministerstvo čistoty
Jak prý skrápí město prachem
Policejní siréna zní ulicí
Na Petrohrad se snáší noc
Nebesa plná černých mračen
Neustále se valících nad budovami továren....

Prostý člověk prostý mozek
V hlavě mobil mýdlo má
Krátké vlasy obarvené
Z práce ve špíně má strach
Práce s kovem zášt a síla
Na čistého na tekila
Fanaticky řídím bagr
Dusím hlínou tupý dav

Kroky hnijícím listím prošlapuje
Dělník bezdomovec i popelář
Všichni jsou si rovni před Umbrtkou
Všichni svorně pracují
Jsou strženi velikostí jeho díla
Prodlužují si směny
Lidé a jeřáby při montáži kostry
Umbrtkovy ocelárny
Kroky špínou prošlapují
Na stodeset procent pracují
15. Skartoslav Umbrtka
16. Zdistav Umbrtka

Umbrtka je živý, má však i svůj hrob
Květiny mu přináší dělník, cikán, snob
Umbrtka má hřbitov, kde to voní prací
Všude vidím kov, jak se v mlze ztrácí

Umbrtkův náhrobek z šedého mramoru
Kovový na něm Krist, nohama nahoru
Umbrtkova urna šedivá, špínou naplnit ji musí
Šedá je hřbitovní patina, Kristus se prachem dusí

Umbrtka má špínu, kam jen podzim dohlédne
Na hřbitově bez slunce, když pohřeb je v poledne
Umbrtkův Petrohrad plný třeskuté práce
A Chlápek od dvojky, hřbitov bez legrace

Temná je silueta horníka
Který se sklání nad hrobem
Špinavá je práce dělníka
Nad teplárenským výkopem

Temné jsou Škodovy závody
Za deštivého dne i v noci
Špinavé budou národy
Které je budou mít v moci

Temná je průmyslová zášť
Která mi stoupá do hlavy
Špinavé prsty rukou mých
Svírají rezavé poklady

Temný je Petrohrad
Skart a tamní proluka
Špinavé hadry v loužích jsou
Nad nimi náš pán Umbrtka
17. Betonym Umbrtka-Svitobrana

Nebetyčná brigáda - Slunce blokáda

Svévolně se hromadíme, těžké tyče nakládáme
Ženám, dětem na rámě ze Skartu vše vynášíme
Ocelové roury, pytlovinu, tyče, plechy válcované
Jako prsten Umbrtkův u soutoku střežený
Čtyř veletoků plzeňských. Do služeb se hlásí každý
Piráti, bezdomovci, děti proti Slunci staví lešení

Nebetyčná brigáda - Slunce blokáda

Dobrovolná svitobrana, proti Slunci pytlovina
A hroty tyčí mířené Slunce špiní batole
V ruce pekelný má kov, závratných výšek dosahují
Riskují své životy pro Umbrtku, slávu špínu
Vozíčkáři metají hlínu, zdraví lešení potahují
Brání město před Sluncem, prací dílo dokončují

Nebetyčná brigáda - Slunce blokáda
18. Zhasli Jsme Svetla Zivota

Klíčem k dobře odvedené práci
Je vyloučit ze života legraci
Umbrtkovy prumyslové závody
V hlavě rmutný splín
Dělníci cukrují jahody
Na hřib Temelín

Všechny špinavé koleje vedou do boha
Všechno čisté a nové u popelnici
Všichni svatí pod betonem v zemi spí
Ježíš Kristus pod betonem z zemi spí

Rotující buchar
Je práce pana Umbrtky
Tříštění plechů
Je hudba pana Umbrtky
Drátěný monolit
Je pomník pana Umbrtky
Dům v proluce
Je lože pana Umbrtky

Vatový kabát
Je oblek pana Umbrtky
Kabelový buben
Je transport pana Umbrtky
Maso a maso
Je pokrm pana Umbrtky
Práce ve špíně
Je náplň pana Umbrtky

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links