Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY LYRICS

Osameli

"Osameli" (2006 EP)

1. Osameli
2. Tanczylabym
3. Pohanska
4. Look (rozsirena verze)
5. Razem
6. Tvari v tvar
7. Lonely (Sayko remix)
8. Lonely (Elektrabel remix)
9. I Would Dance (videoklip)1. Osameli

Nehybná noc
Mráz…
Za okny sníh
Poutník a dech.

Na cestì sám
Sám…
Na druhý bøeh
Poutník a smrt.

Tíží tì samota,
když se rozední,
poutá tì zármutek
v pravém poledni.
Pálí tì rány slz,
co jdou po lících,
když je noc
a další køíž
v zahradì mrtvých
zasvítí.
Poprvé,
zas a zas,
potøetí,
prokletí…

Zlatavý lán
Žár…
Nad ženci jas
Pak záblesk a mrak.

Chladivý déšť
Proud…
Ostrovy støech
Zoufalý pláè.

Tíží tì samota,
když se rozední,
poutá tì zármutek
v pravém poledni.
Pálí tì rány slz,
Co jdou po lících,
když je noc
a další køíž
v zahradì mrtvých
zasvítí.
Poprvé,
zas a zas,
potøetí,
prokletí…
2. Tanczylabym

Pora ju¿ wstaæ ju¿ wstañ
mi³a ma ju¿ czeka ³an
ju¿ trzeba biec i trawê siec
biegnij tam

Pora ju¿ wstaæ ju¿ wstañ
bo wśród gór czeka stó³
Upieczesz chleb opatrzysz rany me
wiêc wstañ

Weź mnie mi³y tam
Bo ja
Chcê tañczyæ gdy muzyka gra
Weź mnie
Noc nie ma koñca

Zamknê oczy wiesz
Gdy zmierzch
Nadejdzie poca³ujesz mnie
Ty wiesz
Noc nie ma koñca

Pora ju¿ wstaæ ju¿ wstañ
mi³a ma ju¿ czeka ³an
ju¿ trzeba biec i trawê siec
biegnij tam

Pora ju¿ wstaæ ju¿ wstañ
bo wśród gór czeka stó³
Upieczesz chleb opatrzysz rany me
wiêc wstañ

Weź mnie mi³y tam
Bo ja
Chcê tañczyæ gdy muzyka gra - kiedy gra
Weź mnie
Noc nie ma koñca
Zamknê oczy wiesz
Gdy zmierzch
Nadejdzie poca³ujesz mnie - ca³uj mnie
Ty wiesz
Noc nie ma koñca

Weź mnie mi³y tam
Bo ja
Chcê tañczyæ gdy muzyka gra
- tañcz mi³a
Weź mnie
Noc nie ma koñca

Zamknê oczy wiesz
Gdy zmierzch
Nadejdzie poca³ujesz mnie
- chodź mi³a
Ty wiesz
Noc nie ma koñca

Wianek da³am ci
a ty
- a ja
samotn¹ zostawi³eś mnie
- o tak
ja dr¿ê na twoim grobie
3. Pohanska

Ležím v trávì
oèi se klíží
ranou v hlavì
krev vytéká
Cítím kroky
vím, ona se blíží
vìrnì èeká
na èlovìka

Znám ji dlouho
v patách mi kráèí
vèera tamti
dnes tedy já
Ona zpívá
od hor se mraèí
mrtvá, živá
a není Živa

Tak jako není zlato všechno, co se tøpytí
a zima navždy zemi nezamyká
má náruè není jenom zmar a krupobití
je spánek vìèný znaveného bojovníka

Dažbog štít svùj
k Zavyjdu sklání
až se setmí,
smíøím se s tím
potom v Návu,
do jejích dlaní
svou tìžkou hlavu,
rád položím

Tak jako není zlato všechno, co se tøpytí
a zima navždy zemi nezamyká
má náruè není jenom zmar a krupobití
je spánek vìèný znaveného bojovníka

V náruèi mojí rány všechny se ti zhojí
nabereš sílu, zrak tvùj roztøíští kal
branami Návu se mnou projdeš v plné zbroji
po boku vìrných usedneš a zas budeš král
4. Look (rozsirena verze)
5. Razem

Ukryci pod ziemi¹
g³êboko tak
ja z tob¹ ty ze mn¹
Panie daj znak

Z³¹czeni na nowo
kochamy siê
znów razem lecz obok
s¹ dusze dwie

Przerwana niæ
i wspólny grób
by razem byæ
chocia¿ tu

Tu - w ziemi - ramionach - śpi¹
Znów - razem - lecz dalej osobni s¹

Prosimy bogów by
zechcieli nam szansê daæ
niech śmieræ nam pozwoli
na zawsze razem trwaæ

Tu - w ziemi - ramionach - śpi¹
Znów - razem - lecz dalej osobni s¹

Prosimy bogów by
zechcieli nam szansê daæ
niech śmieræ nam pozwoli
na zawsze razem trwaæ

Zosta³y po nich tylko
dwie krople gor¹cej krwi
w jednej ona p³onie
w drugiej jego p³omieñ lśni

Prosimy bogów by
zechcieli nam szansê daæ
niech śmieræ nam pozwoli
na zawsze razem trwaæ

Niech śmieræ nam pozwoli
na zawsze razem trwaæ

Znów byæ jednym cia³em tam
przynajmniej tam
przynajmniej tam
w zaświatach…
6. Tvari v tvar

Vzlykáš… tvou nocí sten
Vzlykáš… je nový den
Kráèí blíž, èerný je tvùj
Mávnutím… bože, mùj

Pøichází…
Sám se svým zlem
Pøichází…
Jsi øekou jen

Ta noc byla zlá - a ráno ještì za svítání
cítím tvé slzy - rosu na svých dlaních
Dívám se na nebe - divnì se barví krví
vím - jsem tvùj poslední ... i tvùj prvý.

Tvá noc, tvá noc je zlá
Tvá noc, noc bezesná
Mám se ptát… snad se mi zdáš?
Tváøí v tváø… umíráš…

Jsem to já - svùj a nièí
jsem to já - jsem to já
jsem to já - kdo nocí køièí
jsem to já - èerným smutkem sám
jsem to já - má temná duše
jsem to já - noc nocí kluše
jsem to já - kdo nocí køièí
jsem to já - svùj a nièí - já

Kde jsou…
A v rukou snáø
Zbožná jsou pøání
Tváøí v tváø
Vím, že tvá jsou
Nocí je den
Tvá jsou…
Kde jsou…
Tvá…

Jsem to já - svùj a nièí
jsem to já - jsem to já
jsem to já - kdo nocí køièí
jsem to já - èerným smutkem sám
jsem to já - má temná duše
jsem to já - noc nocí kluše
jsem to já - kdo nocí køièí
jsem to já - svùj a nièí - já

Tváøí v tváø
Kde jsou…
Kde jsou a tváø…
Kde jsou…
Tváøí v tváø…
7. Lonely (Sayko remix)
8. Lonely (Elektrabel remix)
9. I Would Dance (videoklip)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links