Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


SIGRBLOT LYRICS

Blodsband (Blood Religion Manifest)

"Blodsband (Blood Religion Manifest)" (2003)

1. Opening Mass (Let Us Pray)
2. Krigspsalm
3. Manifest (Blood Religion Part II)
4. Chaos Prayer; Deus Bellum
5. Crisis of Faith
6. Döende Generations Dom
7. Ödesjord
8. Blodsband
9. Hirdsång
10. Folkstorm
11. Sacrament (Blood Religion Part I)
12. Commie Scum (Fortress Cover)1. Opening Mass (Let Us Pray)
2. Krigspsalm

Drivkraften bakom den nya världsbilden, det återuppväckta Europas grund är de rassjälsliga värden som ännu inte blivit ett levande medvetande. Själ betyder ras sedd inifrån medan rasen är den fysiska utsidan av själen – själens vitalitet är sålunda livsviktig för rasens fortsatta existens.

Att återuppväcka folksjälen innebär att återinföra dess betydelse; ett undermedvetet inflytande i tankesätt, folktro och konst. Genom dessa kanaler skall tusentals röster stämma in i vår egen och dessa skall tränga in i miljoner själar och sätta dem i brand!

Eftervärldens samhällsomstörtning präglas inte utav klasskamp, inte konflikter mellan politiska ideologier eller kyrkliga dogmer utan ett avgörande när blod och blod ställs gentemot varandra, när folkslag drabbar samman – ett rasligt kaos på psykologiskt slagfält. En oundviklig följd utav händelser som förseglar oskriven historia, den slutgiltiga uppgörelsen olika spirituella värden emellan.
3. Manifest (Blood Religion Part II)

The life of a race, of a people, is not a philosophically logical developement nor even a process which unfolds in terms of natural law. It is the formation of a mystical synthesis, of an activity of the soul which cannot be explained by rational deduction nor made intelligible through analysis of cause and effect. Comprehending the essence, the inner heart of a culture, consists therefore in elucidating its highest religious, moral, scientific, and aesthetic values. These determine its total rhythm and simultaneously qualify the reciprocal relationship and arrangements of human powers.

The nordic essence has been plunged into its greatest hour of peril. Forces eating away at the inside of every land, together with the raw sewage of the lower depths obligate everyone concerned about the total culture of Europe to create a solid front of nordic destiny which shall cut across the artificial confrontation of victors and vanquished of the Great War.

To the extent that the invading ethos succeeds in weakening the original races and peoples and their ideas – even physically undermining and subjugating them – it signifies the death of a culture soul and its disappearance even in its external manifestations, from the face of the earth. After such catastrophes, it is possible for the spiritual forces to regroup around the old foci and to generate a new form of being. Under a new myth the blood which died may live again. In its mystical sign, the cells of the germanic folkish soul renew themselves. Today that new faith is awakening – the mythos of the blood; The belief that to defend the blood is also to defend the divinity in man. It is a belief, effulgent with the brightest knowledge, that nordic blood respresents that mysterium which has overcome and replaced the older sacraments.
4. Chaos Prayer; Deus Bellum

Revocation of government – never bend knee to the iron heel! Declaration of unrelenting state of war – not a step of ground given until it is soaked in blood! The point of our racial core’s overwhelming is the hallmark of the end. There can be no salvation – beyond the dawn of the final day. Impending doom greeted with violence. Even as civilization decends into oblivion, among the ruins we shall gather to engulf this world in flames. Close the death grip on the very fundaments of their reign.

Wotan – Mars – Ares – Balor! De Spiritus Bellum; Ancestral power of warlust – unborn kindred claim your sword and the guardian bloodlines lie sealed beneath our soil.

Revocation of government – crush and annihilate the desert tribe chokehold! Declaration of unrelenting state of war – to summon and bring about the renaissance of steel! Gaze into the Abyss beyond the darkness. Meet the stare of the ever-watchful eye – by blade and chalice arise, for past and future are one. Come, hour of Great Purge! Pleading, agony, pain – see the terror in their eyes, scourge this earth with fire! We are judge and jury, our lives each a blade across their throats.

De Spiritus Bellum; Ancestral power of warlust – unborn kindred claim your sword and the guardian bloodline lies sealed beneath our soil.
5. Crisis of Faith

Living under this scourge of historical distortion, bound by the laws of the puppet masters’ whores – what is a life to live among hollow bodies with no soul? Our spirits fell victim with the coming of the second Great Plague. Why do they bother to breathe when they are not alive? This must surely be the endtimes that has fallen upon us. Is it possible I have become a prophet who doubts his own vision? Perhaps this is all for the best, I’m no longer sure we deserve to exist.

May their treachery be remembered and memories cursed! As did emperors and kings, the rulers seek immortality in monuments. Their ruins shall remain to tell the story of the final times of tyrants who manipulated the past to control our future.

We have explored, triumphed and ruled – such is the way of man. Now we are to apologize, to stand in debt to those once conquered? For collective guilt we should stand and watch our heritage raped, to do nothing as our future follow the cattle down the valley of death? Hah! I owe nothing to anyone but my own race. In the end I will probably not have changed anything – but rather spit in the shepherd’s eye than to follow his cain.

May their treachery be remembered and memories cursed! As did emperors and kings, the rulers seek immortality in monuments. Their ruins shall remain to tell the story of the final times of tyrants who manipulated the past to control our future

We sing the deathsongs awaiting calamity, grinning as your world is torn asunder. I will welcome and embrace death knowing that it will claim you all!

The tides of time will always wash and ebb. Ages come to pass, leaving legacy in memory – remembrance of martyrs fading into legends. Tales of betrayal forever carved in stone. Peace at last to men of good will... and Death at last to treacherous bastards!
6. Döende Generations Dom

Slås du aldrig av tanken att träldomen är tröttsam, att leva i ständig ängslan och med blottad hals? Att se sina söner hunsas, är det typiskt vår stam? Dina döttrar förnedras, bekommer det dig alls? Märks det inte att vi blir undanträngda från egen mark, lämnad till ett liv i själlöst landskap av betong? Är rädslan för att bli stämplad verkligen så stark att du lever vidare på knä i väntan på vår undergång? Kan du i sanning hävda att de folkvalda har din tillit, att du inte anar vad som försiggår i maktens korridor? Håller du dem inte ansvariga för vad de tagit hit, när de på decennier raserat vad vi haft i hundratals år?

Släpp lös varulvssjälen från förr! Befolka åter galgbacken, sparka in deras dörr! Låt hämndens ulvar jaga på nytt! Dra ut dem i ljuset, dräp de som inte flytt!

Nej, spotta dem i ansiktet och visa öppet ditt förakt när de stiftar sina lagar och förbjuder ord och skrift. Det är ändå inte dem som besitter verklig makt, vi vet alla vilka det är och ser dagligen deras gift; Förkasta deras lögner och se en bannlyst verklighet! Vad är en sanning värd om den måste skyddas av lagar?

De som förbjuder sitt eget kulturarv och det vi alla vet, dessa är de första som gräver sina egna gravar!

Släpp lös varulvssjälen från förr! Befolka åter galgbacken, sparka in deras dörr! Låt hämndens ulvar jaga på nytt! Dra ut dem i ljuset, dräp de som inte flytt! Bered er på att höra den dödes dom när harmageddon tystar gjallarhornets sista ton. Sigrrunor kallar till vår sista strid – svarta solens söner, blixtsken av vår tid.
7. Ödesjord

Vår nation har växt fram som ett verk av den gudomliga viljan. Ve den som önskar att göra alla människor lika! Naturen skapade inte träd, buskar, örter och gräs för att en art skulle komma från dem utan snarare för att varje art skall existera för sig själv. Likt ett träd växer tillsammans från liknande rötter växer en nation som en levande helhet. Hur som helst, blir det till ett och är som starkast i sin individualitet. Allting som är av hans blod tillhör det individuella.

Ett folk känner inga gränser för ett land – genom blodsbandet är alla bundna till en moder. Den germanska nationen är en nationalitet av hundra miljoner och varje german tillhör den var han än må leva. En nation är oförstörbar så länge som dess rötter får sin styrka från jorden. Det är sant att sommrar och vintrar passerar, men den fortsätter att blomma förnyad av oförstörbart liv, och slutar i strömmen av krafter som reser sig från dess rötter mot den gudomliga viljan. Hur är det när individer faller? Det är som om vinden blåser löven av träden; varje vår skapar nya i det eviga utbytet.

De olika nationaliteterna är de största och mest storslagna skapelserna av naturen på denna jord. Det finns inget etablissemang i världen, inget parti och ingen kyrka som har rätt att göra alla människor lika eller att bestjäla dem på ens den minsta delen av deras rasliga individualitet.
8. Blodsband

I ditt blod bär du det heliga arvet från dina fäder och förfäder. Du känner dem inte, de går i en oändlig rad in i det förgångnas mörker – men de lever alla i dig och genom ditt blod kan de idag färdas över hela jorden. På grund av detta, är ditt blod heligt. Genom det gav dig dina föräldrar inte bara din kropp utan också ditt innersta väsen. Att förneka sitt blod är att förneka sig själv!

Alla har förmågan att öka på de goda delarna av sitt arv och undertrycka de dåliga delarna – för alla har fått vilja och mod. Du har inte bara rättigheten utan också skyldigheten att föra ditt blod vidare genom din avkomma – för du är en länk i rasens kedja som sträcker sig från långt tillbaka i tiden till den avlägsna framtiden. Kedjan får aldrig brytas!

Om ditt blod bär på vilka som helst kvalitéer som gör dina barn olyckliga eller gör dem till en börda för vårt folk, då har du den heroiska plikten att avsluta kedjan. Blodet är bäraren av livet. Du bär skapelsens hemlighet inom dig! Ditt blod är heligt, för i det lever den gudomliga viljan.
9. Hirdsång

En sedan länge utfärdad krigsförklaring råder än idag – var dag som passerar gör det i krigsföringens tecken. Det slag som nu står är inte ett med vapen i hand, den strid som nu utkämpas är ej belägen på slagfältet, det hot vår folkstam nu står inför är denna gång ej fysiskt och den skugga som täcker vår mark kastas ej av en fientlig här.

Kamp! Den slutliga striden rör våra landsmäns medvetande. Sanningens dissidenter utgör idag fosterjordens hird. Sigr! Då algiz förseglas i vår folksjäl för evig tid, vårt eviga monument i återfödelsens gryning.

Ta er i akt, ni som viger er röst åt maktens språkrör – ni, som sanningen vet men förmedlar den som lögn. Ett varningens ord till er som tjänar främmande herrar – när gjallarhornet ljuder är det er dom som förkunnas! Kommande generationer är galgbackens snara och blodshämndens eko är skarprättarens klinga.

Kamp! Den slutliga striden rör våra landsmäns medvetande. Sanningens dissidenter utgör idag fosterjordens hird. Sigr! Då algiz förseglas i vår folksjäl för evig tid, vårt eviga monument i återfödelsens gryning.

Skåda den tid då händelserna själva får tala, den ålder då ord mister all betydelse. Skåda den tid då pennan byts mot svärdet, då stam och jord rannsakas med stål. Hell den tid då händelserna själva får tala – den ålder då ord mister all betydelse! Hell den tid då pennan byts mot svärdet – då stam och jord rannsakas med stål!
10. Folkstorm

Ekande genom berg och dalar skall våra hymner åter skalla. Dånande över skog och mark skall krigstrummans kall ljuda – då resningen mot skuggfolkets styre begynner: blod skall flöda i Svea Rike!

Låt den själsliga folkstormen försegla viljans triumf! Då de trehundrafyrtionio fördömda bränns på bål i eldar närda av lögnarnas skrifter skall vanstyret upphöra i dess aska och minnet av det tyna bort i dess rök. Om detta må ni berätta, låt detta vara känt – se världen skälva då levande historia skrivs. Då Svitjod hörsammar minnen i blod och ben.

Ekande genom berg och dalar skall våra hymner åter skalla. Dånande över skog och mark skall krigstrummans kall ljuda – när fienden har drivits från vår jord och blodet täcker våra gator och torg. Skoningslös är vår enade vilja då vi skördar frukten av mångårigt hat. Tyranneriets undergång står skriven i den monumentala renande eld, de lågor som slukar dess regenter – de flammor som bränner vanstyrets borg.

För att uppnå detta krävs ett obevekligt mod från varje enskild individ och en hel generation. Kaos har aldrig bemästrats utav den fege, nya världar har aldrig skapats av veklingar.
11. Sacrament (Blood Religion Part I)

Today we have no great warlords as we are not yet ourselves. The dawning Great War has not yet brought them forth because no one has yet attained the inner realization that he fought and died for a new myth. Today millions ponder before the grave of the unknown soldier. The eyes of all nations gaze upon grim tombs of war.

Soon we will realize that these countless men of the white race are martyrs. All of them being both sacrificial victims of a collapsed age and heralds of a new one. The dead of today are the living links between millions of individuals, for they are the founders of the folkish myth. They are the most sublime witnesses to the eternity of race and folk. Once this is realized the warriors of the Great War will be born. Also, a new culture and a new art will one day be able to develop from this myth.

Today this inner voice demands fulfillment of the myth of ancestry and soul. Conquest of mind – race and ego. Triumph of will – blood and honour! These virtues must reign alone and uncompromisingly – They must carry and determine the whole of life. The myth of Europa demands that these dead heroes have not fallen in vain. It is no longer detracted by peripheral values alongside it. The personalities must close around the centre of the folk and race soul. It demands a worldwide revolution.
12. Commie Scum (Fortress Cover)

Don't try to speak to me about racial equality
Blacks and Whites are not the same
Lies spread by the communists
Hand in hand with the capitalists
Smash them both is my aim

Chorus:
I hate commie scum
I hate commie scum
I spit on the red flag
I hate commie scum
I hate commie scum
The Reds are on the street tonight
Let's get that commie scum

Half of Europe is enslaved
White brothers in shackles and chains
Communism is to blame
It won't happen here
To lose freedom is the thing I fear
It'd mean everlasting Shame

Chorus x2

To try and stop the trend
I'll fight to the bitter end
Red scum and traitors better beware
We'll carry on the fight
Till you see the light
Or we'll see you rot in hell

Chorus

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links