Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


REQUIEM LYRICS

Zadnja Molitev

"Zadnja Molitev" (2003)

1. Intro - Lacrimosa
2. Kri¾arji
3. 12 let
4. Mr. Twister
5. Transilvania
6. Ker te ni
7. Armagedon
8. Jealousy
9. Revolution
10. Udar nazaj
11. Magic
12. Outro - Zadnja molitev1. Intro - Lacrimosa
2. Kri¾arji

JUTRANJO ROSO,
TEPTALI SO,
Z OGNJEM V OÈEH,
UBILI, ZA�GALI SO VSE,
NA SVOJIH POTEH,
NA ÈELU PUSTILI V DOKAZ,
SO ZNAMENJE,
V�GALI Z LJUBEZNIJO GA,
DA UNIÈIJO GREH.

GORELE V MESTIH GRMADE SO,
DOLGO V NOÈ,
IN VODE ODNA�ALE KRIKE SO,
DRUGIH BOGOV,
TEMA SOVRA�TVA UBILA JE MNOGO RODOV,
SVETLOBA SIJALA JE LE IZ PO�GANIH DOMOV.

BLI�AJO SE KOT VIHAR,
NE USTAVI NIHÈE JIH NIKDAR,
Z OGNJEM IN MEÈEM, S KRI�EM V OÈEH,
SVETNIKI KRVAVIH DLANI,
KRI�ARJI.
3. 12 let

ZUNAJ JE DE�,
ZBUJA� TIHO SE V NOV DAN,
V UPANJU,
DA VSE DRUGAÈE BO
ÈUTI� DOTIK,
NIMA� VEÈ MOÈI,
DA BI UPRLA SE,
VSE KAR V TEBI JE,
POÈASI UMIRA ZDAJ.
VSAK VEÈER SLI�I� ISTE KORAKE,
TIHO VRATA ODPREJO SE,
ÈUTI� KRIK,
KI SE PLAZI IZ DU�E,
A KOT VEDNO, OSTAJA NEM
IN TI,
NE RAZUME� ZAKAJ,
TI ON,
KI TI DAL JE �IVLJENJE,
VSAK VEÈER JEMLJE GA NAZAJ
LE 12 LET,
NOVO SE �IVLJENJE ZBUJA,
V TEBI JE,
A TI GA NE �ELI�,
TAKO BOLI,
IN NIKOGAR NI,
DA BI POMAGAL TI,
KOT DA KRIVA SI, SAMA BE�I� V SVET
ULICE DAJEJO TI ZAVETJE,
OD REKLAM NEBO �ARI,
LEPO TI JE,
A NE VE�,
DA V TEMI,
NATE PRE�IJO MESTNE ZVERI,
TO NOÈ,
PREDNO VSTANE NOV DAN,
TI ON,
KI JE LA� IN TRPLJENJE
DAL BO KRILA, DA ZNOVA POLETI�

Refren:
MAMA POVEJ ZAKAJ MOLÈI� IN NE ODGOVORI�
MAMA PROSIM ZBUDI SE, KLIÈE TE SRCE, KLIÈE NA POMOÈ
4. Mr. Twister

WELCOME YOU LITTLE CHILDREN
IN TO MY MAGIC WORLD
I'LL INTRODUCE MY SICKNESS
I'LL BE YOUR GUIDE TO PAIN


WE'LL PLAY ALL KIND OF NEW GAMES
I'LL SHOW YOU ALL MY TOYS
SOME OF THEM ARE QUITE PECULLIAR
YOU'LL NEVER WILL FORGETNO MATTER HOW YOU TRY
I'LL NEVER LET YOU GO
AND WHEN THE MORNING COMES
YOU'LL BE GONE
FOREVER DISAPEAR

MR. TWISTER
THEY CALL ME
MR. TWISTER


I'M KING OF PAIN AND SORROW
LORD OF THE MASQUERADE
THE PRINCE OF NO TOMOROW
WITH CHAINS OF LUST AND SHAME


NO MATTER HOW YOU TRY
I'LL NEVER LET YOU GO
AND WHEN THE MORNING COMES
YOU'LL BE GONE
FOREVER DISAPEAR

MR. TWISTER
THEY CALL ME
MR. TWISTER
MR. TWISTER
5. Transilvania

NOÈ KI SE ZBUJA VABI ME
KLIÈE V SVOJ OBJEM
OBLAK MI MESEC JE RAZKRIL
VOLKOVI TULIJO

U TRANSYLVANIJI
U TRANSYLVANIJI

KO STRELE PADAJO Z NEBA
BLI�A SE POLNOÈ
VOHAM SVE�O MLADO KRI
V DEVICAH KIPI

U TRANSYLVANIJI
U TRANSYLVANIJI

ZVONOVI KLIÈEJO V TEMO
MRTVI VSTAJAJO
V TEMNEM GROBU BOM OSTAL
KO JUTRO SE ZBUDI

U TRANSYLVANIJI
U TRANSYLVANIJI
6. Ker te ni

LE DOLG IN PISAN �AL
KI SEM LANI TI GA DAL
V OMARI JE OSTAL

NEKAJ KNJIG IN EN CD
IN SUPERGE ZNUCANE
OD TEBE OSTALO JE

VSAKO NOÈ KO ZREM V TEMO
VIDIM ZVEZDE SVETLE SO
�ELIM SI V NEBO

KER TE NI
SE ZAZDI
KOT DA SVET
UGA�A V TEMI

KER TE NI
SE MI ZDI
KOT DA SVET
VEÈ SE NE VRTI

TVOJ VONJ PO JAGODAH
VREÈKA ÈAJA RUSKEGA
SUHE RO�E IN JABOLKA

DVESTOPETINDVAJSET DNI
DVANAJST UR IN PET SEKUND
JE MINILO ODKAR TE NI
7. Armagedon

PRI�LI SO OB ZORI, ODZVALI SE KLICU BOGOV
POSLEDNJI BOJEVNIKI OGNJA IN DIVJIH VETROV
PRISEGLI NA VEÈNO ZVESTOBO, NA LUÈ IZ NEBA
ZADNJA MOLITEV IZPETA V NEBO JE OD�LA

ARMAGEDON

ZBRANE MOGOÈNE IN TEMNE SO SILE PEKLA
�E ZADNJIÈ DA V BOJU IZBRI�EJO DOBRO S SVETA
LEGIJE ZLA PRISEGLE SO VEÈNI TEMI
ZADNJI POZDRAV JE NAMENJEN �TEVILU ZVERI

ARMAGEDON

ODPIRA NEBO SE, ODPRTA SO VRATA PEKLA
PADAJO DU�E PREKLETE NA DNO BREZNA ZLA
VKLENJENA ZVER ZASPALA BO ZA TISOÈ LET
KO VRNE SE ZNOVA GREH BO PREPLAVIL TA SVET
8. Jealousy

I GOT THIS FEELING
INSIDE MY VEINS
RUN LIKE A RIVER
WITHOUT A NAME

CROSSROADS TO NOWHERE
LEAD ME OUT OF MY MIND
MISTREATED FEELING
FILLED WITH A LIE


HERE COMES THE PAIN TO WELCOME MISERY
I'M DROWNING IN THE DEEPEST SEA
OF
JEALOUSYMY HEART IS BREAKING
PACKED WITH BROKEN DREAMS
MY WORLD IS SHAKING
I AIN'T THE MAN I'VE BEEN


FEELING SENTIMENTAL
RUNNING OUT OF LOVE
RUNNING OUT OF PATIENCE
I SHOULDN'T LET YOU GOHERE COMES THE PAIN TO WELCOME MISERY
I'M DROWNING IN THE DEEPEST SEA
OF
JEALOUSY
9. Revolution

CAN'T YOU SEE
IT IS TIME FOR
REVOLUTION

FOR YOU AND ME
IT IS ONLY
SOLUTION

TOGETHER WE STAND
DIVIDED WE FALL
AGAIN AND AGAIN
WE BREAK DOWN THE CHAINS
AND FREE OUR LIVES
WITH
REVOLUTION


YOU AND I
WE TOUCH THE SKY
ON MOUNTAIN HIGH

ACROSS THE SEA
ON WINGS OF STEEL
WE WILL FLY

TOGETHER WE STAND
DIVIDED WE FALL
AGAIN AND AGAIN
WE BREAK DOWN THE CHAINS
AND FREE OUR LIVES
WITH
REVOLUTION
10. Udar nazaj

SO DNAR ZA MALCO,
UKRADL TI,
U` �OL ZA VOGALOM,
PRE�TEL KOSTI,
PA TE JE STRAH.

NAJRAJ BI ZBE�U,
PROÈ OD SKRBI,
NIMA� NOBENGA,
DA POMAGAL BI,
OSTAL SI SAM.

DA BIU BI HEROJ IN SPUCU VES GNOJ
OBSTAJA SISTEM, DA UPRE� SE VSEM
UDAR NAZAJ.

PONOÈ U POSTLI,SI GLEDU U ZRAK,
VSE SI NAGONU,
BIU SI JUNAK,
POL PA ZASPAU.

ZJUTRI SI SE ZBUDU,
IZ MOKRIH SANJ,
JE MAT TE�ILA,
DA SI BOLAN,
OSTAL SI NEM.

DA BIU BI HEROJ...
11. Magic

RUNNING AWAY FROM THE MADNESS
SPELLS FROM YOUR LIPS WERE TO STRONG
WORDS OF DESPAIR FULL OF SADNESS
LIKE MAGIC SO MIGHTY AND WRONG


IN THIS COLD AND LONG WINTER NIGHTS
SOMEONE WAS CALLING THE NAME
THERE'S NO VISIONS OF FUTURE
EVERYTHING TURNS OUT INSANE

Refrain:

ONLY THE MAGIC REMAIN
STILL STRONG LIKE THE VERY FIRST TIME
WHEN DEVIL HAS STUMBLED AND FALL
DOWN FROM THE SKY


WE PLAY WITH MAGIC


SHADOWS OF YOUR RESURECTION
ARE RISING AND FALLING APART
TRYING TO FIND NEW CONCEPTION
TO WARM UP THE COLD IN YOUR HEART

HOLY CROSS IS TURNED UPSIDE DOWN
CANDLES ARE BLACK AS THE NIGHT
CALLING THE NAME FROM THE CIRCLE
BRING OUT THE LIFE IN A SHAME
12. Outro - Zadnja molitev

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links