Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


OLD MEMORIES LYRICS

"Prelude To Oblivion" (2006 EP)

1. Ethernal
2. Beneath Eternal Fire
3. A Scream Ov Reason
4. Morning Lamnet
5. Wreath
6. Aeon And Eternity
7. Ethereal1. Ethernal

1 When the LORD restored the fortunes of Zion,a
we were like those who dream.
2 Then our mouth was filled with laughter,
and our tongue with shouts of joy;
then it was said among the nations,
"The LORD has done great things for them."
3 The LORD has done great things for us,
and we rejoiced.

4 Restore our fortunes, O LORD,
like the watercourses in the Negeb.
5 May those who sow in tears
reap with shouts of joy.
6 Those who go out weeping,
bearing the seed for sowing,
shall come home with shouts of joy,
carrying their sheaves.
2. Beneath Eternal Fire

NOR:

Velsignet er den fattig i ånd
or deres er kongeriket av himmel

Velsignet er de som sørger
for de trøstet

Velsignet er den spak
for de arver jorden

Velsignet er de som sult
Og tørste for righteousness
for de fylt

Velsignet er den barmhjertig
For de vist seg nåde

Velsignet er den ren i hjerte
for de ser Gud

Velsignet er peacemakers
for de heter sønner av Gud


ENG:

Blessed are the poor in spirit
for theirs is the kingdom of heaven
Blessed are those who mourn
for they will be comforted
Blessed are the meek
for they will inherit the earth
Blessed are those who hunger
and thirst for righteousness
for they will be filled
Blessed are the merciful
for they will be shown mercy
Blessed are the pure in heart
for they will see God
Blessed are the peacemakers
for they will be called sons of God
3. A Scream Ov Reason

NOR:

En Stemme av den ene å rope
i ørkenen forbereder
måten av herren

lager rett i villmarka
en riksvei for vår
Gud hver dal hevet opp

hver fjell og bakke laget lav den
ru grunn blir nivellerer ruged

plasserer en slette og æren av herren
åpenbart og all
menneskehet sammen ser det


ENG:

A Voice of the one calling
in the desert prepare
the way of the lord
make straight in the wilderness
a highway for our God
every valley shall be raised up
every mountain and hill made low
the rough ground shall become level
the ruged places a plain
and the glory of the lord
will be revealed
and all mankind together will see it
4. Morning Lamnet

NOR:

Wail og sier Alas for den dag
for dagen er nær dagen av herren er
nær en dag av skyer en

tid av undergang for
nasjene en sverd kommer
mot Egypt og pine

kommer på Cush når
den ihjelslått fall

i Egypt hennes rikdom båret
borte og hennes stiftelser
revet ned alliertne av

Egypt faller og hennes
stolt styrke svikter Fra Migdol til

Aswan de faller ved
sverdet innenfor henne..

ENG:

Wail and say
Alas for that day
for the day is near
the day of the lord is near
a day of clouds
a time of doom
for the nations
a sword will come against Egypt
and anguish will come upon Cush
when the slain fall in Egypt
her wealth will be carried away
and her foundations torn down
the allies of Egypt will fall
and her proud strength will fail
from Migdol to Aswan
they will fall by the sword
within her...
5. Wreath

Vår Far I Himmel
Hallowed er
Deres navn Deres

kongerike kommer
Deres gjort på jorden
da det er i himmel gir

oss i dag vår daglig brød
tilgir oss vår gjelder

da vi også tilgir vår skyldnere
og leder oss ikke opp på
fristelse men leverer oss fra
ondet en for om

De tilgir menn når de synder mot
De Deres himmelsk far også
tilgir De men om De Ikke tilgir

menn deres synder Deres
far ikke tilgir Deres synder..


ENG:

Our Father In Heaven
Hallowed be your name
your kingdom come
your will be done
on earth as it is in heaven
give us today our daily bread
forgive us our debts
as we also forgive our debtors
and lead us not unto temptation
but deliver us from the evil one
for if you forgive men when they sin
against you
your heavenly father will also forgive you
but if you do not forgive men their sins
your father will not forgive your sins...
6. Aeon And Eternity

NOR:

Denne er hvorfor JEG gråte
og meg eyes overløp med tårer

Ingen er like ved å komfort meg ingen
å restaurere meg sprit Meg Barn er armod

Meg Barn er armod fordi
fienden fikk være fremherskende Zion
streches ut henne hendene bortsett
fra det er ingen å komfort henne
Det Lord har nedgang for Jacob

fordi barn og barn besvime
inne det gate av byen Utleie
seg sitte alene inne stillhet
for det Lord har i opplag den opp
på seg Utleie seg jorde hans ansikt
inne søppeldunken der kanskje ennå være håpe

Utleie seg tilbud hans kinnet
å ettall hvem ville streike seg og
utleie seg være fylte med skam Våre
jage var rask enn ørner på himmelen de
forfulgt oss over fjellene og kvad inne
vente på oss inne deserteringen Glede er
borte fra våre hjertet våre dansende
har vendt å klagende


ENG:

This is why I weep
and my eyes overflow with tears
No one is near to comfort me
no one to restore my spirit
My Children are destiture
because the enemy had prevailed
Zion streches out her hands
but there is no one to comfort her
The Lord has decreed for Jacob
that his neighbors become his foes
Jerusalem has become
an unclean thing among them.
My eyes fail from weeping
I am in torment within
my heart is poured out on the ground
because my people are destroyed
because children and infants faint
in the streets of the city
Let him sit alone in silence
for the Lord has laid it on him
Let him bury his face in the dust
there may yet be hope
Let him offer his cheek to one who
would strike him
and let him be filled with disgrace
Our pursuers were swifter
than eagles in the sky
they chased us over the mountains
and lay in wait for us in the desert
Joy is gone from our hearts
our dancing has turned to
mourning...
7. Ethereal

A song of ascents. Of Solomon. Unless the LORD build the house, they labor in vain who build. Unless the LORD guard the city, in vain does the guard keep watch.

It is vain for you to rise early and put off your rest at night, To eat bread earned by hard toil-- all this God gives to his beloved in sleep.

Children too are a gift from the LORD, the fruit of the womb, a reward.

Like arrows in the hand of a warrior are the children born in one's youth.

Blessed are they whose quivers are full. They will never be shamed contending with foes at the gate.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links