Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


NEKROLOG LYRICS

Death

"Death 'n' Roll" (2006 Demo)

1. Krutá realita
2. Fast Food
3. Láska prochází žaludkem
4. Bestie
5. Zlo1. Krutá realita

Lidstvo utpìlo nejhorší porážku za svojí existenci!
Nevlaádnem si sami, už vládnou nám jen prasata a svinì!!!
2. Fast Food

1. Poøád mi øikáš
Jakej máš hlad
Tak se di do Fast Foodu
Poøádnì nažrat

2. Rychlý obèerstvení
Z lidskýho masa
Tam až to dotáhla
Ta naše rasa

3. Zákony džungle
Tady neplatí
Neumøe hlady
Ten kdo zaplatí

R: Máš hlad?
Máš hlad?
Do Fast Foodu
Di žrát!

Máš hlad?
Máš hlad?
Do Fast Foodu
Di žrát!

4. Nají se rodièe
Nají se dìti
Z obézních jedincù
Tlustý kotlety

5. K pití si darujou
Svou vlastní krev
A nakonec pár porcí
Vaøených støev

6. Že pak vrátìj se domù
To tady neplatí
Budou další z mnoha
Nenažraných obìtí

R: Máš hlad?
Máš hlad?
Do Fast Foodu
Di žrát!

Máš hlad?
Máš hlad?
Do Fast Foodu
Di žrát!
3. Láska prochází žaludkem

1. Jsi krásná jako z rùže kvìt
Nejradìji bych tì láskou snìd'
Nemùžu už hladem spát
Já chci tì kurva ochutnat

R: Tak neboj se a dej si øíct!
Už nebude tì bolet nic!

2. Sladký maso já mám rád
Pøed spaním si kousek dát
Na laèno se blbì spí
Kdo to zažil, ten to ví

R: Tak neboj se a dej si øíct!
Už nebude tì bolet nic!

3. Nemám velkou trpìlivost
Do hlavy jsem tì udeøil
Dal jsem hrnec na plotnu
A celou si tì uvaøil
4. Bestie

1. Daleko od lidí, uprostøed lesa
Mám svojí chatu do bažin klesá

Tam si tì zavezu a donaha svléknu
Na tvoje ústa roubík navléknu

Ruce a nohy lanem ti svážu
A mojí nìhu hned ti ukážu

R: Nekoneèné výdechy a velké vzrušení
Mrtvolné ticho ruší srdce bušení

2. Pøede mnou na háku visí tvé tìlo
Malinkou úpravu by to teï chtìlo

Proto si na pomoc beru svùj nùž
Jak ostøí vidíš hned je ti hùø

Pomalu zajíždím do tvého bøicha
Jen malé vzdechnutí pak už jsi zticha

R: Nekoneèné výdechy a velké vzrušení
Mrtvolné ticho ruší srdce bušení

3. Støeva ti vytékaj z dutiny ven
Topím se v blahu, to byl mùj sen

Teplou krví je nasáklá zem
Celou jsem tì nahodil svým magmatem

V tuhle chvíli mì to pøestalo bavit
Jdu radìji na lov - jinou si najít
5. Zlo

1. Na bojišti další ztráty
Všude kolem zkøížený hnáty
Co na to mocný státy
Vlády si zase zvýšily platy

Zlo!

2. V krvi ležej dìtský tìla
Našla si je atomová støela
Vraždìj tu lidi, žádný nemoci
Mùže za to víra ve višší moci

Zlo!

3. Maj svýho boha, né svý mozky
Z lidí dìlaj pøeživší trosky
Bez rozdílu lidských ras
Zlo je všude kolem nás

Zlo!

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links