Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


NAPALM ATTACK LYRICS

Apokalypsa

"Apokalypsa" (2007 Demo)

1. Intro
2. Apokalypsa
3. Volání o pomoc [Root]
4. 3.svìtová1. Intro
2. Apokalypsa

APOKALYPSA

KONEC
NIC UŽ NENÍ
JEN MILIONY KOSTER
Z PÁCHNOUCÍCH ZBYTKÙ HNIJÍCÍCH TÌL
NUKLEÁRNÍ MRÁZ
PRÁZDNOTA OVLÁDLA SVÌT
ATOMOVÝ PRACH SE VÍØÍ
OTRÁVENÝM VZDUCHEM
NEZÙSTALO NIC
NAPALM NÁS SPASIL

TAK SVÌT SHOØEL
NIC UŽ NENÍ
JEN MILIONY STÍNÙ
VYPAØENÝCH OBÌTÍ
MRTVÁ ZEM
KONEC VŠEHO
ATOMOVÁ VÁLKA
TOTÁLNÍ APOKALYPSA
TØETÍ SVÌTOVÁ VÁLKA
DOKONÁNO JEST
3. Volání o pomoc [Root]

VOLÁNÍ O POMOC (COVER ROOT)

HRÙZA, BÌS, KONEC A BEZNADÌJ
CELÉ LIDSTVO STRACHEM KØIÈÍ
KDO VŠAK PØIJDE NA POMOC
KDYŽ OCELOVÉ ZUBY VŠECHNO KOLEM NIÈÍ

JEN VOLÁNÍ O POMOC…ZNÍ TMOU

MILIONY LIDÍ MIZÍ
POD NOHAMA VZTEKLÝCH KRYS
NIKDO JE VŠAK NEZACHRÁNÍ
KRYSÁM SE UŽ NEUBRÁNÍ

JEN VOLÁNÍ O POMOC…ZNÍ TMOU

JEN ZVÍØATA UŠETØILY, MUSÍ PØECE NÌCO ŽRÁT
LIDSTVO CELÉ VYHUBILY, UŽ VLÁDNE JEN KRYSÍ ØÁD

JEN VOLÁNÍ O POMOC…ZNÍ TMOU
4. 3.svìtová

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links