Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


LUMSK LYRICS

Åsmund Frægdegjevar

"Åsmund Frægdegjevar" (2003)

1. Det var Irlands kongi bold
2. Ormin lange
3. Skip under lide
4. I trollehender
5. Hår som spunnid gull
6. Slepp meg
7. Skomegyvri
8. Olafs belti
9. I lytinne två
10. Langt nord i Trollebotten
11. Fagran fljotan folen
12. Kampen mot bergetrolli
13. Der e ingin dag'e1. Det var Irlands kongi bold

Det var Irlands konge bold
han talad te sine menn:
kven ska nord i trollebotten
og henta mi dotter heim
- Der e ingi dage
2. Ormin lange

"Og skal eg nord i trollebotten
Og løyse di dotter or vånde
Så vil eg hava ded Olafs-skipid
Som dei kallar Ormin Lange"

Åsmund sprang på Olafs båt
Som kallas Ormin Lange
Dei ropad på Torkild Adelfar
Lat no skipid koma til gange

Årinn` og ded forgylte fløy
Bore dei ut at strande
Ded var Åsmund Fregdegævar
Han sille fara af lande

Så vatt dei up ded silkisegl
Høgast i seglerå
Dei sille inki på bunkin strjuke
Før dei trollebotten såg

Dei kastad deires anker ned
På den kvitan sand
Ded var Åsmund Fregdegævar
Han trød den fyste på land
3. Skip under lide

Hokken vil de mine brødar tvo
anten vakte mitt skip under øy
hella de vil inn i bergid gange
og taka ut vene møy?

Hokken vil de mine brødar tvo
anten vakte mitt skip under lide,
hell de vil in i berget gange
og taka ut jomfruga fride?

Tilsvarad Åsmunds brødanne tvo
dei var både unge og blauge:
Ded høyrar me på brodir kons
at han vil vita`kon daude.

Heller vil me, fregdan bror,
vakte dit skip under øy
me tor inki in i gange
og taka ut vene møy.

Heller vil me, fregdan bror,
vakte dit skip under lide,
me tor inki in gange
og taka ut jomfruga fride
4. I trollehender

Åsmund kastad kufta blå
Tok på ein fillutte flangi
(Han) totte kufta var hoste god
I trollehender at gange

Som han kom i den fystehallen
Der så underleg vori
Dukane var utor blodi dregne
Og ormane spelad etter bordi


Som han kom i den andrehallen
Han var i så mykin våde
Ganne-kerid på golvi stod
Og trolli ivi ded råde

Som han kom i den tredje hallen
Der mone han bedre like
Der var vene sengir upreidde
Og breidde med silki kvite
5. Hår som spunnid gull

In så kom ded vene viv,
som Åsmund vilde vinne,
hon ha hår som spunnid gull
og vippad i silkvitvinne

In så kom ded vene viv,
som Åsmund vilde få
hon ha hår som spunnid gull
og vippad i silkitråd

hår som spunnid gull,
vippad i silkiband
hår som spunnid gull,
vippad i silkiband

Åsmund upat or sengi sprang
og tok hennar i sit fang
Åsmund upat or sengi sprang
og tok hennar i sit fang
6. Slepp meg

Slepp meg Åsmund
du hel`ki meg i hand
kjem ho Hukbrud
knusar deg under si tonn

Slepp meg Åsmund
du hel`ki meg i fang
kjem ho mor mi
et up kvar kristen mann

Slepp meg, slepp du meg
ded vil eg deg råde
Slepp meg, slepp du meg
(ho) slukar i seg både
Slepp meg, slepp du meg
ded vil eg deg råde
Slepp meg, slepp du meg
(ho) slukar i seg både

Ded er inkji mor di
um du inkji anna veit
kongidottri
som bur her sud underøy

Ded er inkji mor di
um du inkji anna veit
kongidottri
som bur her sud underøy

Slepp meg, slepp du meg
ded vil eg deg råde
Slepp meg, slepp du meg
(ho) slukar i seg både
Slepp meg, slepp du meg
ded vil eg deg råde
Slepp meg, slepp du meg
(ho) slukar i seg både
7. Skomegyvri

Inn so kom den skomegyvri
ho gjore både gruttad å grinte
hot e det for eit tekjukjebånn
som helde mi dottir fride

Å inkji e du den fregdaste
som bur uti detta landet
men Tor med tungrum hamrum
han e fulla fregdari han

Den som kallar meg eit tekjukjebånn
han ska ette vådno leite
men kalle meg Åsmund Frægdegjævar
so vi' denne guten heite.

Høyrer du de du skomegyvri
hot eg vi deg spyrja
hor heve du fengje de breie belte
som du ber ikringum deg
8. Olafs belti

Det var`ki i fjor i fyrre fjoren
uti sankt Olavs velde,
eg sille livid av kongin taka
så seint um ein joldags kvelde

Eg tok kongin på min bak,
eg tottast meg vera ung
men som eg kom i durahallen
da falt en meg fer tung.

Fram så kom det den vigslekallen
så vel eg han monne kenne,
han slog meg skrå i skallen
er`ki hellbrigdad enno.

Dei slog meg skrå i skallen
ded tottist eg inkji lide,
skvette etter meg vigslevatten
eg kenne enno det svide

Dei skvette eld og eimyrja
og vigsale vatnid vide.
vigsale kom der eg stod
monne meg svide
Dei skvette eld og eimyrja
og vigsale vatnid vide.
vigsale kom der eg stod
monne meg svide.

Ded fornam på lando deiras
eg åtte der ingjo fred,
så sprett eg beltid af kongins rygg
og sokk i jordi ned
9. I lytinne två

Å høyre du Åsmund Fregdegævar
Hot eg seje deg:
Du hitar detta jønni heitt
Og send ded så hit at meg!


Eg hev vori i dei kristne lando
Der folki kallar på gud
Eg e sterkar hell du


Å ded var Åsmund Fregdegævar
Hoggi han til med avle
Hoggi han til den skomegyvri
Så odden stod i hennas navle


Eg hev vori i dei kristne lando
Der folki kallar på gud
Eg e sterkar hell du


Å Høyre du Åsmund Fregdegævar
Du løyser meg af vånde
Du høgge meg i lyttinne två
Og sja`v imillom dei gange


Eg hev vori i dei kristne lando
Der folki kallar på gud
Eg e sterkar hell du


Å Um så talad den skomegyvri
Då hon datt så daud til jord:
Du skal `ki livands or bergi koma,
Og inki livands ivir den fjord


Eg hev vori i dei kristne lando
Der folki kallar på gud
Eg e sterkar hell du

Eg hev vori i dei kristne lando
Der folki kallar på gud
Eg e sterkar hell du
10. Langt nord i Trollebotten

Ded var Åsmund Frægdegjevar
han gekk seg ut meg strande
burte så vore hans brødar tvo
inki skip var der fer lande

Som han kom i den fjorde hallen
der var ingjo vande
der stod fagran fljotan folen
kipin og kåt i bande
11. Fagran fljotan folen

Høyre du fagran fljotan folen
eg spør deg eit ord
hossi mykji vil du hav`
av raude gulle
færa ber deg ivri fjord

Til svarad fagran fljotan folen
tots i hugin gram
eg vil hava di høgre handi
Men da ska eg ber deg fram

Til svarad Åsmund Frægdegjevar
som gud gav til råde:
fulla skal du få mi høgre handi
Men da lyt du ber `kon båe
12. Kampen mot bergetrolli

Så hogg han ih`el bergetrolli
(som han) fyri augo såg


Så reiste han otor trollebotten
der flaut med blod og våg


Så tok han både sylv og gull
Så mykid som der vori


Så reid han ivir ded breide havet
Som ded var haraste jordi
13. Der e ingin dag'e

Det var Irlands konge bold
han talad te sine menn:
kven ska nord i trollebotten
og hente mi dotter heim
- Der e ingi dage

Høyre du Åsmund Fregdegjævar
hot eg seie deg
Du ska nord i trollebotten
og hente heim dottir te meg
- Der e ingi dage

Hot hev eg mot deg brotid
O' Kongi der du stend
med du vil endeleg vita meg
langt nord i trolleheim
- Der e ingi dage

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links