Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


LOCOMOTIVE LYRICS

Nejsme Nic

"Nejsme Nic" (2000)

1. Pest loket
2. Homo sapiens
3. Nezletilej kat
4. Nejsme nic
5. Stres
6. Pomluvy
7. Bestie
8. Nejsi to co chces
9. Iluze
10. Vnitrni bolest
11. Vitej v prdeli1. Pest loket

Pìst Loket
Hubou si narazil na to, kde konèí ruka
pìst, loket
V hlavì se zatmnìlo a podlitiny barví bota
pìst, loket
Èernì když rosvítíš, tak není vidìt na krok
pìst, loket
Jo, krev když bliješ, nebudeš sám
pìst, loket
Jo, ráj, to ne, bolest, takhle ti to sekne
pìst, loket
Jo, ráj, to ne, tak to vyøešíme tmou
Zaøvat si z plnejch plic, kopat do popelnic
To, co mi vadí, zmiz, spíš
Je slast, když na zem se sesypou
Život, v hlavì je vítr
Je slast, když buòky se rozdelí
Bolest dostáva smysl
Zaøvat si z plnejch plic, kopat do popelnic
To co mi vadí, zmiz, spíš
Jo, ráj, to ne, tak to vyøešíme tmou
Je slast, když na zem se sesypou
Život, v hlavì je vítr
Je slast, když buòky se rozdelí
Bolest dostáva smysl
2. Homo sapiens

Je to fajn, pojïte to tady znièit, to sílu dodává
Je to fajn, budoucí generace snadno prohrává
Jo sapiens
Jo sapiens
Je to fajn, když dìti voní smogem, stromy nedejchaj
Je to fajn duševní relaxace sloni umíraj
Jo sapiens
Jo sapiens
Zabíjej, dobíjej, vše živý ubíjej, já, ty, jsme homo sapiens
Zabíjej, dobíjej, vše živý ubíjej, já, ty, jsme homo sapiens
Železem proti døevu útoèí
Ocelí proti masu, výsledek jasnej
Copak nás rozum všechny opouští
Otevøi oèi a koukej se s náma
Jsme jako hyeny, a krvavý tlamy
a èas se nám smnìje
a modrá nám èerná
a èas se nám smnìje
Jo sapiens
Je to fajn, když dìti voní smogem, stromy nedejchaj
Je to fajn, pojïte to tady znièit, lidi umíraj
3. Nezletilej kat

Cejtim faul, cejtim faul od tebe kámo já cejtim faul
Špinavý kecy pouštìj, z huby jde prach a smrad,
mám dost, dítì jsi kat
Nìco tì tlaèí k zemi, v hlavì zmatek máš,
mám dost, dítì jsi kat
Má nevinnost tlaèí vás k zemi, je vás moc, ne, ne
Mladej mozek bolí a rozpadá se, podívej,
rozpadá se, podívej
Má nevinnost tlaèí vás k zemi, je vás moc, ne, ne
Kde bereš motivaci, nikde sem nevidìl,
mám dost,dítì jsi kat
Bedna plná barev, èervená vyhrává,
mám dost, dítì jsi kat
Ten mladej magor je, tlaèí vás k zemi
Ten mladej magor je, ne rozpadá se, podívej
Den za dnem bìží den, musím si najít smìr
Svùj ksicht se snažím najít, svùj ksich se snažím najít
Jak jen mám projít snem, bolestí jsem okouzlen
Nezletilej kat
4. Nejsme nic

Snad to pøejde, špatnej den.
To, co jsem dìlal nebudu, chtìj.
Reality dokonalost, to, co mnì hroznì sere, idioti.
Všichni tì tady sledujou
I já tì poznávám
Z tvejch chyb se všichni radujou
Kurva, tak zaøvi: STOP!
Já jsem skonèil, jsem hotovej, všechno je beze
smyslu nudnej dìj. Zastav se. Probuï se. Jsi blbá
molekula na nebi.
Nejsme nic, veliký, nejsme nic
Nejsme nic, veliký nic
Veliký provizorium
kurva, tak zaøvi: STOP!
Aspoò jednou sedìt v èele, kariéra stresu
Aspoò jednou sedìt v èele, pro co
Všichni tì tady sledujou
I já tì poznávám
Z tvejch chyb se všichni radujou
Kurva, tak zaøvi: STOP!
5. Stres

To jsem ještì nevidìl, ten den byl skurvy syn
V hglavì tlak, je to stres, ať už svìtlo zhasne
Ráno vzalo dech a den blbej smø
Já jsem tedy jasnì proti, taky øekni svý ne
Stre, pres, stres a tlak
V životì jsem nevidìl, tak øekni co se dìje
Nikdo nemá klid, zùstaò nebo zmiz
Tak nekleè pro nic za nic jako blbej høíchu panic
Zvedni hlavu, voèi, kurva, tak ozvi se
Stres, pres, stres a tlak
Hotovej, hotovej
Stres, pres, stres a tlak
To, co je asi není, co má bejt
Pocit mám, že svìt je skurvenej
Pocit mám, že máte stejný pocit
To, co je asi není, co má bejt
Stres, pres, stres a tlak
6. Pomluvy

Je fajn, že nikdo nemá chyby, možná se snažíme
Umírám touhou se poznat, výsledek bolí
èím víc se snám, tím víc si vadím, realita
Teï vás chci všechny soudit, já jsem ten dokonalej
Správnej soud
Správnej soud
Správnej soud
Máš rád a miluješ, nemáš rád a nenávidíš
Sám sebe málo znáš, stateènej zbabìlec
Máš rád a miluješ, jako vzduch a jako oheò
Teï vás chci všechny soudit, já jsem ten dokonalej
Pojï a pomluv mì, pojï a pomluv mì,
pojï a pomluv mì, pojï a pomluv mì
Já jsem ten co jedinej vždycky pravdu má
Já jsem ten co chce, aby ses pøiposral
40, 50, 60 a nebo 18
Já jsem, co od tebe chce tvùj stres
Byl jsem sám a bylo nás víc, teï jdem proti sobì
Akce a reakce, pomluvím tì jako ty mì
Jsme jenom kusy hoven, mám rád tu jistotu
Do hlíny èumìt budem s vinou i bez viny
Já jsem ten co jedinej vždycky pravdu má
Já jsem ten co chce, aby ses pøiposral
40, 50, 60 a nebo 18
Já jsem, co od tebe chce tvùj stres
Pojï a pomluv mì, pojï a pomluv mì,
pojï a pomluv mì, pojï a pomluv mì
Ty jsi ten, já jsem ten, ty jsi ten, já jsem ten nej ...
7. Bestie

Když kámoš líže a rube ti starou,
je to chlap, má charakter
Vážnì to berou, po sobì lezou,
je to tak, maj charakter
Chaos v hlavì mám
Chaos v hlavì mám
Takovej sex se ti líbil, poznalas ráj
nekecej ty bestie
Øíkáš ať ti to vrátím, na to ti seru.
Já jsem chlap, mám charakter
Ale chaos v hlavì mám
chaos v havì mám
Jsi megera, jsi bestie
8. Nejsi to co chces

Kdyby ti Bùh sílu dal, zmìníš to, co zmìnit mùžeš
Smíøíš se s tím, co zmìnit nejde, poznáš, co je èerný a bílí
Teï chci jít ven, užít si den, pustit si do žil malou radost ráj
Toxickej svìt barvy mlží, jehlou proti pórùm v kùži ráj
ty nejsi to, co chceš, my nejsme to, co chceš,
svìt není to, co chceš, stejnì to máš rád
Dej si, dej si, dej si, tak dej si
Ty nejsi to, co chceš, svìt není to, co chceš,
jistota je nanic (není nic)
Had je furt pøipravenej, zuby jsou samej jed
Dej si, dej si, dej si, tak dej si, pako
Had je furt pøipravenej, zuby jsou samej jed
Ty nejsi to, co chceš, my nejsme to, co chceš,
svìt není to, co chceš, stejnì to máš rád
Dej si, dej si, dej si, tak dej si!
9. Iluze

Teï jsem se narodil, zlom mi vaz
Tak proè to tolik bolí, zlom mi vaz
Mám všechno naruby, zlom mi vaz
život je dar, tak proè, tak proè
øíkej mi debile a mlať, zlom mi vaz
Ukáž mi prosím, že jsi chlap, zlom mi vaz
Teï vím, že nemáš svìdomí, zlom mi bòvaz
Tati, já nemám sílu ksicht ti rozkopat.
Kde je tvùj cit, schopnost máš život dát,
povinnost máš, dobøe mì vychovat.
Zlom mi vaz
Zlom mi vaz
Zlom mi vaz
Døív než zlomim ti ho já.
Ty, máma a chlast, iluze jsou pryè
Živpt zasranej, barvy blednou
Ty, máma a chlast je otrokù biè
v krvi máèenej, jsme tu jenom jednou
Volnej se cítím jenom tehdy, když zrovna v pekle
spíš
Volnej se cítím jenom tehdy, když jsi stloukáš na
hrob køíž
10. Vnitrni bolest

Deláš vìci zlý a zkažený ve špatnej den
S debilama ruka v ruce nachvíli ven, ven, ven
Dvì promile vlivu pùsobí, ale tz si nechceš kleknout
Nejvíc bolí šoatný svìdomí, chceš zùstat sám,
sám, sám
Strohý ráno, trpký pohledy, uzavøenej do
duševního krimu
Temnì èerná barva pocitù, nemáš se rád
Jak ven, jak ven, jak z toho stresu ven
Jak ven, jak ven, jak z toho stresu ven
Vnitøní teror, bolest napoví, zkurvenej den
Nejvíc bolí špatný svìdomí, nemáš se rád
Jak ven, jak ven, jak z toho stresu ven
Jak ven, jak ven, jak z toho stresu ven
Proè?
11. Vitej v prdeli

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links