Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KRUCIPüSK LYRICS

Druide!

"Druide!" (2004)

1. Druide!
2. May Day!
3. Keltskej osud
4. Láska je kurva!
5. Cesta
6. Belzebub disco!
7. Biè
8. Criminal!
9. C'est la Mort
10. Rock'n'roll to neni prdel!1. Druide!

Ref.: Druide druide - magie magie magie magie druide!
Ať bubny bubnujou do tance druide!
Druide druide - ratatatatatatata druide!

(1.) Zem, život jak temný hvozdy, duše bloudìj tmou
mraky zakryly hvìzdy
a síra
lež a síla nenávisti slávu slibujou
chci poznat svìtlo èistý

(2.) Svatý vojska táhnou od nebeskejch bran
a v boji s peklem slábnou
i víra
Zem, život jak temný hvozdy, duše bloudìj tmou
mraky zakryly hvìzdy
lež a síla nenávisti slávu slibujou
chci vidìt svìtlo èistý

mezi: Etchrobe dakristerita er dráde...
2. May Day!

(1.) Pitomý kecy
kecy na dvì vìci
co to ty politici žvatlaj
mad day!!!
Zoufalej ismus
podelanej limbus
co mi to do tý hlavy strkaj
may day!!!

Ref.: Baví mì lítat...

(2.) Náèiní kata
media jsou blata,
po blatech nebaví mì bìhat
may day!!!
Chci dutý kosti
a køídla nevinnosti
lobotomii ať si nechaj
may day!!!

Ref.: Baví mì lítat...

(3.) Konec a basta...
vona existuje cesta
a je to ufo to je diktát vole!

Ref.: Baví mì lítat...
3. Keltskej osud

Ref.: Keltskej osud máme
barbary v nás
nespálí slunce ani mráz
keltskej osud máme
barbary v nás
nesejme èas

(1.) Chlap má v sobì chlapa
žena ženu - jsme dìti draka
||: po krvi svý, jsme už takový :||
Chlapi - stromy statný
ženy - kvìtiny pøenádherný
||: po krvi svý, jsme už takový :||

(2.) Národ starejch bájí
co hodujou a pijou rádi
||: po krvi svý, jsme už takový :||
bitvy nebo tance
do všeho narveme svý srdce
||: po krvi svý, jsme už takový :||
4. Láska je kurva!

(1.) To jeden jednou žil
a nevìda zatoužil
protože hroznì chtìl
tak na tom uletìl
nebyl v tom žádnej trik
jen vìènej hlad

Dáš za to cokoli
ať bolí to nebolí
danajskej dar - nedar
chemie osoby
Potíš se - nejde spát
jaký to je

Ref.: Zlý, dobrý, hoøký,
sladký, èerný, bílý, vratký
Je to boj
ale krásnej

(2.) Staèí jen okamžik
je to jak vostrej bøit
bezhlavej úprk tmou
pro poklad, pro svý sny
není v tom žádnej trik
jen vìènej hlad

Mezi: ||: HEY! CO JE! :||
- stojíš jak rozpálenej sloup
- jak se ti dejchá
- nese tì horský øeky proud
- uvidíš zejtra

Ref.: èernej, bílej, žlutej nebo rudej
láska je kurva
každýho sundá
5. Cesta

(1.) Tak si to dej!
No tak si hoï na hrb
to svý bøemeno tìžký
a klidnì øvi, ty víš
že to nebude lehký
hledáš cíl a smìr
svý ztracený cesty
bude to krutej boj
èekaj tì hromy a blesky

Ref.: Na konci vlci pøestanou výt
duše najde svùj klid
temný síly nebudou mít
vo tebe zájem

(2.) No tak si hoï na hrb
to svý bøemeno tìžký
a klidnì øvi, ty víš
že to nebude lehký
Cesta je strach a krev, bída
a lidská špína
bude to krutej boj
a smrt do uší zpívá

||: TAK SI TY ÈOUDY DÁVEJ:||
6. Belzebub disco!

||: Belzebub disco :||
(1.) On stál...
páry se ploužily sálem
vánek vál...
celý to vonìlo májem
tichej hlas...
zašeptal - Hochu buï králem
zaèal hrát...
a rytmus valèík rozkrájel

ref.: Bezlebub disco
nabral jsi dobrej smìr
Belzebub disco
der, die, das, DDR

(2.) A tak hrál...
ty tóny známé se zdály
celá zem...
bustu má i v síni slávy
velkej pán...
tìlo mu nabízej dámy
vzpomíná...
jak se mu umìlci smáli

Belzebub duc duc duc disco...
7. Biè

ref.: ||:Biè! To chce biè! :||
Rád bych tì zahøál

(1.) Byla jak kámen,
boj s pyšným pávem,
ledovì krásnou nádobou

Proè pøi tom zívá
co chce má víla
bylo mi dlouho záhadou

(2.) Proè pøi tom zívá
co chce má víla
bylo mi dlouho záhadou

Teï oheò spásá
ledovou krásu
dvì draèí tìla jedno jsou

mezi: ||: PEKLO JE RÁJEM :||
||: Kde peklo je i rájem
tam harmonii vládne (pro draky) BIÈ! :||
8. Criminal!

Hey! Soude!
(1.) Ty pièo! H criminal!
-bratr nám za katr zmizel
-mìl ženu,dìti a svùj svìt
-úøední šiml to rozjel
-systém ho nechtìl nechat bejt

Ref.: A tak vzal pušku a šel ven
Ať to utrpení skonèí
Bránit svou svobodnou zem
-jak táta ho uèil!
A proti proudu pøijde proud
Krev se v žilách bouøí
Všech živlù poslední soud!

(2.) Ty pièo! H Criminal!
-systém je královskej bordel
-pyèa král žoldák nebohej
-a kdo by chtìl jet jinej model
-systém ho v tom nenechá bejt

Ref.: a tak vzal pušku….

mezi: !A BÌDA!

ref: tak beru pušku musim ven…..!a BÌDA!
9. C'est la Mort

(1.) Svit slunce slábne
øekama už nelze plout
skály ty lámem
co až nebudou...
Louky a lesy
èlovìk Bùh nad flórou
faunu má v kleci
co až nebudou...
Král i to páže
pomalu si hloubìh hrob
pøíroda ptá se
co si malujou...
C'EST LA MORT

Ref.: Vize zlá je
radìji ať zhyne mùj rod
vize zlá je
zemì má právo veta
lidi pochybujou

(2.) Král i to páže
pomalu si hloubìj hrob
pøíroda ptá se
co si malujou...

||: Píšeme závìť
C'EST LA MORT
Pro ty co nebudou
C'EST LA MORT
10. Rock'n'roll to neni prdel!

(1.) Tak jsem to hledal až jsem
lokomotivu sehnal
ten starej krásnej parní stroj
je to mùj hotel kterej má tlakuplnej kotel
a v nìm nasranej vosí roj

Øek sem tak jo
vypustim vosy a fuck you
ať si to dá i celej svìt
a k tomu ještì pøihodim par vìt

­ Ref.: Rock and roll to neni prdel
je to kurva tìžkej vùz
vždycky trochu peklem smrdìl
vod boha má hustej groove

(2.) Tak jsem to hledal až jsem lokomotivu sehnal
a v ní nasranej vosí roj
vìci se hejbaj a lidi poøád nìco hledaj
pøímo u nosu maj ten zdroj

Je to jak víra nebe se votvírá
a bijou zvony
jseš jak ve snu
je to jak víra nebe se votvírá
kristovy rohy
jseš jak ve snu
máš auto vilu a bazén ve štrozoku zlato
to je super
a všechny ženský jsou s tebou šťastný
sorry já kecám
je to jen pitomej sen

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links