Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KRUCIPüSK LYRICS

Cirkus dneska nebude

"Cirkus dneska nebude" (1996)

1. Cirkus dneska nebude
2. Signora & králík Manfred
3. -H- song
4. Øíkej mi prostì Harry
5. Máslo
6. Vražda? (hard version)
7. Vlk "E" (Elvis)
8. Go! Go! Schimmy!
9. Bang!
10. Vražda? (soft version)
11. Bullshit
12. Tak už jsem dead
13. Snad jsem to zavinil já1. Cirkus dneska nebude

Vénay baby!
Klauni jsou za vodou
Elvise stále milujou
"cirkus dneska nebude"
Na párty sloni jdou
drezùru zdá se fuckujou
"cirkus dneska nebude"
ref: Je to tady
úsmìvem kvetou hlvavy
holky si sundaj trika
a parta rokec míchá
Vopice v panice
høebiky papaj z krabice
"cirkus dneska nebue"
Neni kdo kdo by to ...
v šapi-pi-pi-tu nabito
"cirkus dneska nebude"
ref: Je to tady
úsmìvem kvetou hlavy
holky si sundaj trika
a parta rokec míchá
2. Signora & králík Manfred

Jsme bosi
jak vosy
amigo, no tak mì zahøej
Jsem srnka
tvá fenka
ty jsi tak pomalej a unilej
Jéééééé... mùj bože
tak pøeci
no nespi
vždyť jsi tak mladej
Manfrede
no kde jsi
ten chlapec
von je tak nebohej!!!
Signoru to nebaví
nuda, je to pomalý
ty kluci zoufalý
králik to dobøe ví
Manfrede ty to víš
3. -H- song

Sám deset poschodí a celý nebe k tomu
spát sem nikdo nechodí ane se tìšit domù
moèit slabá útìcha poslední sohg koèek na støechách
a hvìzda hasne ... a tiše padá ...!
A co lidi si aspoò knoflik utrhnou
a èerný vrány zbytky sezobou
neboj se že ty tam dole že se nesnažej!
Houfy slabejch holubù potorujou mraky
smutná oèi upøená a chtìli by to taky
moèit slabá útìcha
poslední sohg koèek na støechách
a hvìzda hasne ... a tiše padá ...!
A co lidi si aspoò knoflik utrhnou
a èerný vrány zbytky sezobou
neboj se že ty tam dole že se nesnažej!
A co drobný se kolem tebe kutálej
stará heká milenec hotovej
neboj se že ty tam dole že se nesnažej!
4. Øíkej mi prostì Harry

Obèan je na to zvyklej
a Vinnetou to bylo jméno mami
"Budu Harry budu Harry"
Já chci bejt taky slavnej
a za vodou, né kecky plná slámy ...
"Budu Harry budu Harry"
Proboha takhle to nejde ty to nevidíš
no mami takhle to nejde
"Budu Harry budu Harry"
a èeská jména neznìj a nebudou
øíkej mi prost Harry!
víš ty co, øíkej mi Harry
"Budu Harry," velikej Harry
Až chodník pro mì èistì vymetou
a budou jeèet tenhle hit
kamery a lidi vod novin
a vùbec celej svìt mì bude chtít
jsem zvíííøééé!!!
a proto budu Harry ... velikej Harry ...!
5. Máslo

Ehm, ... kluci jsou jak bejci
holky zase koèièky
dìti baštìj fety jak šumákový kostièky
no a mì v tom mì v tom sakra nìco nesedí
možná jsou to koèky
možná jsou to bejci
možná je to že jsem ne to ...
že jsem prostì takový
"MÁSLO"
vono to baví
jouda je sice vypatlanej
ale bloumá a svìt ho nesere
všude samý uši uťapaný botièky
ať si co chce buší
prachy jsou jak rolnièky
no a mì v tom mì v tom sakra nìco nesedí
možná jsou to uši
možná jsou to botky
možná je to že jsem ne to ...
že jsem prostì takový
"MÁSLO"
jouda je sice vypatlanej
ale bloumá a svìt ho nesere
Když mi ráno nedaj lék
hlavièka nemùže spát
VO NO TO BA...........!
6. Vražda? (hard version)

Hi, a co to, asi spí
Hi, a chodník, že ho to nestudí
jenom ta vìc a nùž a kvér, pohozený
Hi, a vlasy proè má tak barevný?
Asi ho zabili
jé voni ho zabili
Hi, a co to, kdopak ví
Hi, a kávou tìlo neprobudí
Asi ho zabili
jé voni ho zabili
kam duše vlastnì jdou?
Ref: stejnì to byl pedofil
a mìl hodnou starou
øíkal že po dìtech nejde
uïáli mu do èela
dírku jenom malou
jen co se malíèek vejde
Hi, a Líza tiše spí
Hi, a zlej pán, už se ho nebojí
jenom ta vìc a nùž a kvér pohozený
Hi, myšlenky, nikdo to nepoví
asi ho zabili
jé voni ho zabili
kam duše vlastnì jdou?
Ref: stejnì to byl pedofil a mìl hodnou starou
øíkal že po dìtech nejde
uïáli mu do èela dírku jenom malou
jen co se malíèek vejde
Vražda? Vo nekecej!
Co na tom vlastnì sejde!?
7. Vlk "E" (Elvis)

Jen les, mìsíc a køídla v síti
a sníh, tvý vnady pro pár voèí svítí
èas je baby, mùžem si spolu trochu hrát
nekoukej na mì tak smutnì je noc a vlk má hlad
nebudu zlej nebudu zlej neboj
co si pøát víc, jó teï baby
nevolej nemáš tolik síly
èekám na tebe na tu chvíli
èas je baby mùžem se spolu trochu bát
laèný ústa na trvý stehna
je noc a vlk má hlad
nebudu zlej nebudu zlej neboj
co si pøát víc, jó teï baby
nebudu zlej nebudu zlej neboj
musím tì ty to víš
Jen les a parfém kolem krouží
a sníh tvý slzy najdou stìží
èas je baby já mám to tvoje tìlo rád
nekoukej na mì tak smutnì
je noc a vlk má hlad
nebudu zlej nebudu zlej neboj co si pøát víc, jó teï baby
nebudu zlej nebudu zlej neboj musím tì ty to víš
nebudu zlej nebudu zlej neboj co si pøát víc, jó víc teï baby
nebudu zlej nebudu zlej neboj ...
musim tì sníst!
8. Go! Go! Schimmy!

Sakra co vlastnì chtìj a vo co jim nech to bejt
ať táhnou!!!
prej døeme špatnej styl a po zuby tupej cíl
kašli na to jedem Schimmy!!!
vaťaťa ťa - ser na to co voni chtìj
vaťaťa ťa - ser na krajky
vaťaťa ťa - raketovej
vaťaťa ťa - Schimmy!!!
cit bude nahatej, svìte kulatej
taxi!!!
kytary dìtskej pláè, sorry co je to zaè?
Vyhoï si to z hlavy Schimmy!!
vaťaťa ťa - ser na to co voni chtìj
vaťaťa ťa - ser na krajky
vaťaťa ťa - raketovej
vaťaťa ťa - Schimmy!!!
Schimmy 1. 2. 3.
ser na nì zabal to
ser to a rozpal to
na tøi
ser to co voni chtìj
ser na to nech to bejt
vygumuj to hele Schimmy!!!
Schimmy! 1. 2. 3.
Go! Schimmy?
9. Bang!

Pièus král a pytel blech
a ètyry vraždy na schodech
a blbost má totální kredit
proè nìco mìnit
idiot veselo neslibuje
idiot veselo neslibuje
viva! suicide !?!
a nebo 1. 2. 3. 4.
Bang! dámy prominou
Bang! psi ať nevyjou
Bang! Bang! Bang!
hlava mu makala ztuha !!!
kolovrátek sící víly
a ruka meje tu druhou
a zadky hledaj teplé chlévy
proè existujou !?
idiot veselo neslibuje
idiot veselo neslibuje
viva! suicide !!!
a nebo 1. 2. 3. 4.
Bang! dámy prominou
Bang! psi ať nevyjou
Bang! Bang! Bang!
hlava mu makala ztuha
Pièus král a pytel blech
ètyry vraždy na schodech
blbost má totální kredit
nemìnit
idiot veselo neslibuje
idiot veselo neslibuje
viva! suicide !!!
a nebo 1. 2. 3. 4.
blah blah blah ...
10. Vražda? (soft version)

Hi, a co to, asi spí
Hi, a chodník, že ho to nestudí
jenom ta vìc a nùž a kvér, pohozený
Hi, a vlasy proè má tak barevný?
Asi ho zabili
jé voni ho zabili
Hi, a co to, kdopak ví
Hi, a kávou tìlo neprobudí
Asi ho zabili
jé voni ho zabili
kam duše vlastnì jdou?
Ref: stejnì to byl pedofil
a mìl hodnou starou
øíkal že po dìtech nejde
uïáli mu do èela
dírku jenom malou
jen co se malíèek vejde
Hi, a Líza tiše spí
Hi, a zlej pán, už se ho nebojí
jenom ta vìc a nùž a kvér pohozený
Hi, myšlenky, nikdo to nepoví
asi ho zabili
jé voni ho zabili
kam duše vlastnì jdou?
Ref: stejnì to byl pedofil a mìl hodnou starou
øíkal že po dìtech nejde
uïáli mu do èela dírku jenom malou
jen co se malíèek vejde
Vražda? Vo nekecej!
Co na tom vlastnì sejde!?
11. Bullshit

Vykoupit se? polepšit se?
"BULLSHIT"
tohle ti nezbaštìj
seètou ti to, je nám líto
"BULLSHIT"
O. K. postrèit naznaèit a nebo bullshit
"BULLSHIT"
pod kotel pøiložej
nechybujou, nehandlujou
ale makaj, makaj, makaj, makajman
jako slunce jasný
peklo nikdy nespí
nedoufej že si tì nenajdou
budeš se grilovat!!
vykoupanej? navonìnej?
"BULLSHIT"
stejnì tì dostanou
neuplatíš neuhoníš
"BULLSHIT"
O. K. postrèit, naznaèit a nebo bullshit
"BULLSHIT"
pod kotel pøiložej
nechybujou, nehandlujou
ale makaj, makaj, makaj, ma- kajman!!!
jako slunce jasný
peklo nikdy nespí
nedoufej že si tì nenajdou
"BULLSHIT! FIRE!!!"
budeš se smažit, budeš se grilovat
"BULLSHIT! FIRE!!!"
12. Tak už jsem dead

Tak už jsem dead co se to dìje
futrál mi voní kytkama jak prsa mámy
tak už jsem dead co mì to høeje
svatební kvádro ušitý už mi moc nesedí
tak už jsem dead pohoda nebe
to faráøovi nevìøim divnì se klátí
tak už jsem dead houby se dìje
vrazim si prsty do nosu pøi poslednim pomazání
randál, ten funus to musí bejt
randál, kozu promìní v èerta
randál, bigbít a kosti chrastìj
randál, randál, randál a hrobeèkùm to nevadí
tak už jsem dead balíèek karet
s sebou pod víkem zabitym, abych se nenudil
tak už jsem dead a temný baré
jak todle zahrát uslyšim tak nemam stání
tak už jsem dead karta mi nejde
hráèi mi zrovna nevoní mejdan mì nebaví
tak už jsem dead a hrabì Vlad
pijou mi krev ty jeho falešný molový tóny...
13. Snad jsem to zavinil já

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links