Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KRAMP LYRICS

Lan N

"Lan N'oldu" (1996)

1. Lan N'oldu
2. Püf Püf
3. Gitme
4. Sen Ve Ben
5. Gençlik
6. Kimse Yokken
7. Küçük Küçük Damlalar
8. Bazý An
9. Katarsis1. Lan N'oldu

Biz ta eskiden beri bu sularda yüzer idik
Bu ormaný sever idik, bu kuþlarý dinler idik
Biz ta eskiden beri, biz burda bir avuç insan
Biz birbirimizden habersiz ayný þiiri yazar idik
Ayný þarkýyý söyler idik, ayný duvara iþer idik
Derken; bir sabah erken
Haymana ovasýnda bir garip kuþ öterken
Lan n'oldu
Derken; bir sabah erken
Daðlarýna memleketin bahar gelmiþken
Lan n'oldu be, lan n'oldu be, lan ne bu be
Lan n'oldu
Derken; bir sabah erken
Havada bulut yok ta ya bu ne dumanken
Lan n'oldu
Derken; bir sabah erken
Daðlarýna memleketin bahar gelmiþken
Lan n'oldu be, lan n'oldu be, lan ne bu be
Lan n'oldu
Derken; bir sabah erken
Birbirimizin yüzüne bakamaz olduk mu ne
Lan n'oldu be, lan n'oldu be
Lan ne bu be, lan n'oldu be
Derken; bir sabah erken
Sevdiðimiz yanýmýzda yumuþacýk uyurken
Lan n'oldu
Derken; bir sabah erken
Birbirimizi böyle manyak gibi severken
Lan n'oldu be
2. Püf Püf

Bitmedi tükenmedi çileli zindan
Mihneti zindan, zulmeti zindan
Zulmette çýraðým olsun Helvacý Selim heman
Curadan çek bir duman ah çek bir duman
Aþereye yazdým þahým
Gel aþk için çek bir nefes
Duman ile muhabbette
Cennet olur demir kafes
Kuþ olsan bile uçamazsýn
Çek curadan püf püf duman
Bir can olur kuzu ejder
Dört duvar kardaþý dilber
Dalgaya dumana püf püf
Dumana zindana püf
Katil gözlerin pek mestane mahmur
Viran gönülleri gel eyle mamur
3. Gitme

Yanký vermez çýðlýklar
Bu karanlýk boþlukta
Düþük voltaj dostluklar
Sevgiler paramparça
Kabuslarým býrakmaz
Daha da bir sakar oldum
Bu iþler yalnýz olmaz
Bak bön bön bakar oldum
Gitme, gitme
Dur gitme, dur n'olur gitme
Dur gitme, dur n'olur gitme
Dur gitme, dur n'olur gitme
Yanký vermez çýðlýklar
Gölgeler sokaklarda
Bu karanlýk boþlukta
Akorlar paramparça
Þarkýlarým býrakmaz
Geçmiþe bakar oldum
Bu iþler sensiz olmaz
Herþeyi yakar oldum
Gitme!...
4. Sen Ve Ben

Saçlarýmýz uçuþsun rüzgarda
Coþalým azgýn sularla
Eriþelim seninle bulutlara
Elele sen ve ben, elele sen ve ben
5. Gençlik

Kutsal daðlar ardýnda
Yýllar önce izini kaybettik
Senin gençlik
Çaðlar boyu baktýk, baktýkça
Baktýk, baktýk seni göremedik
Seni gençlik, seni gençlik
Sen, sendin gençlik
Her yönünü çektik
Çektikçe yitirdik
Kalmadý bir tarafýn çekilmedik
Senin gençlik, senin gençlik
Sen, sendin gençlik
Her yönünü çektik...
6. Kimse Yokken

Kimse yokken, umutsuzken
Gecelerde güçsüzken
Alaylarla yaþarken
Ezdirmedim ben seni
Alaylarla yaþarken
Ezdirmedim ben seni
Ezdirmedim ben seni
Ezdirmedim ben seni
Týrmandýk gerçeðe
Sen olunca diye
Varsýn, vardýr yarýnlar
Konuþmuyor kalanlar
7. Küçük Küçük Damlalar

Bir acaip gelse sana
Yok bir þeyim bu dünyada
Bakýnca sen gördüðün
Ben deðilim aslýnda
Kimi öyle, kimi böyle
Düþünceler içinde
Yürüyorum çýrýlçýplak
Bu mutluluk yolunda
Küçük küçük damlalar
Küçük küçük damlalar
Göl olacak yakýnda
Þarkýlarla geldi dile
Bu önemsiz hikaye
Küçük damlalar
Küçük küçük damlalar
Göl olacak yakýnda
Bir acaip gelse sana...
8. Bazý An

Bazý an her þey boþ ta olsa
Çaresiz kalmýþsan umuttan yana
Bir yangýn olsa ruhunda
Sýkýlýp durma boþuna
Bazý an her þey boþ ta olsa
Bazý an aþk falan filan anlamsýz kalsa
Deðiþmek ya bir þeyleri deðiþtirmek yalansa
Bazý an her þey boþ ta olsa
9. Katarsis

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links