Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KRAMP LYRICS

Istanbul Sokaklari

"Istanbul Sokaklari" (1998)

1. Tek Baþýna
2. Kanatlarým Olsa
3. Doðduðum Günlere
4. Onlarla
5. Ýstanbul Sokaklarý
6. Aklýma Gelmiþken
7. Bir Dünya Arýyorum
8. Abuksubuk
9. Kudurmuþ Azgýn Sular1. Tek Baþýna

Kim olursan ol
Ne istersen yap
Sen de bu dünyada
Tek baþýnasýn

Anne kolunda
Baba yolunda
Kardeþ kanýnda tek baþýnasýn
Tek baþýmýza
Tek baþýmýza
Hep tek tabanca

[Sözler altýnda]
Gözler altýnda
Yaþam kavganda
Tek baþýnasýn

Nefes alýrken
Nefes verirken
Gülüp aðlarken
Tek baþýnasýn
Tek baþýmýza
Tek baþýmýza
Hep tek tabanca

Tek baþýmýza kalmýþýz
Hani ana hani baba
Sevdiklerin gördüklerin
Hani kardeþin ve arkadaþýn

Bir baþtan bir baþa
Daðýlmýþýz bu dünyaya
Bir uçtan bir uca
Yayýlmýþýz bu dünyaya
Tek baþýmýza
Tek baþýmýza
Hep tek tabanca
2. Kanatlarým Olsa

Kanatlarým olsa uçsam havada
Saçlarým uçuþur daðýlýr gökte
Benim senin gibi bir yarim olsa
Ne isterim ben kanadý uçmak için

Yüzgeçlerim olsa yüzsem denizde
Dalgalarla beraber gelsem yanýna
Benim senin gibi bir yarim olsa
Ne isterim ben yüzgeci yüzmek için

Kanatlarým olsa yüzgecim olsa
Suda havada olsam yanýnda
Benim senin gibi bir yarim olsa
Ne isterim ben kanadý uçmak için
3. Doðduðum Günlere

Doðduðum günlere
Dönebilsem yine
Aðlarken gülmek
Ýsterdim ben kalbimle

O zamanlar her halde
Mutluydum ben belki de
Aðlarken gülmek
Ýsterdim ben kalbimle
Beþiðimin içinde
Mutluydum ben belki de
Hey hey...
4. Onlarla

Dün yine görmüþler seni
Mutluluklar ülkesinde
Sevinçten akan gözyaþlarýn
Parlýyormuþ ayýþýðýnda

Bulutlar eðilmiþ sana
Sevincini paylaþmak için
Almýþlar seni sýrtlarýna
Dolaþmýþsýn tüm dünyayý

Onlarla
Bu dünyada
Almýþlar seni sýrtlarýna
Dolaþmýþsýn tüm dünyayý
Onlarla bu dünyada

Onlarla
Bu dünyada
Almýþlar seni sýrtlarýna
Dolaþmýþsýn tüm dünyayý
Onlarla bu dünyada
5. Ýstanbul Sokaklarý

Ýstanbul sokaklarýnda
Ýki yüzlü bir ayna
Birinde seni gördüm
Hep ayný oyunlarla

Gözlerin anýlarýnda
Gelip geçiyor yýllar
Hep ayný oyunlarla

Göremedi gününü
Saramadý doyunca
Gelip geçti o yýllar
Yalancý aynalarda

Sendin o gördüðün
Aðlayýp güldüðün
Þimdi herþey kördüðüm
Aðlayýp güldüðün

Yýllar nasýl birleþir
Yalancý aynalarda
Kimin ömrü yetiþir
O uzak mutluluða

Gözlerin anýlarýnda
Gelip geçiyor yýllar
Hep ayný oyunlarla
6. Aklýma Gelmiþken

Beyaz bir toz bulutu
Kondu beynime
Beynime içime kendime
Ve beni çekti içine
Çekti beni yaknýz içine

Bir ufak zenci kaný
Bir ufak da çingene
Çizgi çekti herþeye
Aramýzda kalsýn herþey
7. Bir Dünya Arýyorum

Bir dünya arýyorum
Gitmek için kendime
Þöyle içten barýþ dolu
Sevgi yolu

Kötülüklerle savaþan
Ýnsanlarýn olduðu
Þöyle içten barýþ dolu
Sevgi yolu

Hýrsýzlýk yok kavga yok
Gam yok keder yok

Sanki bir gün varolup doðacak gibiyim
Doðacak gibiyim
8. Abuksubuk
9. Kudurmuþ Azgýn Sular

Kudurmuþ azgýn sular
Döne döne esen rüzgar
Kulaðýma fýsýldýyor
Öldüðümü müjdeliyor

Sapsarý olmuþ yüzler
Bana bakýp gülerken
Alaycý bir ses önümde
Ölümü müjdeliyor
Belki de

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links