Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KOLDBRANN LYRICS

Moribund

"Moribund" (2006)

1. Alt Er Befengt
2. I Suveren Forakt
3. Steinet Til Jorden
4. Djevelens Treskeverk
5. Smell Of Vitriol
6. Moribund
7. Av Sjel Stagnert
8. Til Skiringsheim
9. Fullt Spekter Dominans
10. Skvadron
11. Bestial Swarm1. Alt Er Befengt

Intet flyktig opphør av smerte
Ingen beskyttende hånd
Vingeklippet av svik
Forvist fra dette falske selskap

Hva kom vi hit for?
Hva var vårt sonoffer verdt?
Alltid på leting, alltid på flukt
Uten forstand for det skitne spill

Som en kvernende strøm av
konsum og avmakt

En kald mur hviler tungt
mellom undertrykte skrik

Som en guddom for feig til å stå til rette
for vår anklage
Som en tyrann hvis makt er prisgitt eliten
er han seg selv bevisst
å kun eksistere i kraft av disse sveklingers tro

Preget til å tilbe og frykte
Oppdratt til ikke å sky jordlige midler
og til døden bevare og beskytte
strukturen av det Befengte

Kulden av en voksende avgrunn
Klørne som tar vår vei i sin
Vil en gang kreve av oss
vårt hode på en stake
Og vi vil reise våre våpen
2. I Suveren Forakt

Erkjennelsen av et dødt løp
Bitter, fanget i kryssild
Kullkastet til mental ødemark
Intet lys i irrgangens ende
Hånet i de sjelløse blikk
aldri ute av fokus

Båret av en skjult agenda
født til blind lydighet

For deres guds skafott
forfekt hva ektefølt hat er lagd av

Innbrent i minnet i delirisk søvn
en båndlagt visjon av selvets tæren
Sannhet er en sølvhammer
innen rekkevidde

I sjelens eksil lar jeg bryte
Paradigmets lenker
Blant disse skygger
føles nå som en hjemkomst

All empati er fortrengt
Forkynn om undertrykkelse
Kompromissløst
hold stand, lynsj for fote

Pyroklastiske malstrømmer
skreller vekk livets grøde
som et offerlam
skamfert på Flammens alter

Med ryggen mot verden
I Suveren Forakt
slår jeg min tese i lammets skalle
3. Steinet Til Jorden

Han var ventet og kallet
for å gjenopprette et rike
i skinn av legedom og renhet
som et lysende håp i nødens time

Håndhever av elitens makt
Påkaller av alders lærdom
Anfører av den endelige Prosess

Han ville fremvise den nye morgenstjerne
og gjenreise prakt over det lovede land
Han ville vende folket mot sine egne
til den siste niding var falt

For hvert djevelsvangre skadedyr han la øde
For hver dom han avsa ved Allmaktens segl
For hver en horyngel han tok av dage
befestet han sin rang

På steingrunn, blant larver og fluer
hviler et formløst bolverk næret på hat og sykdom
ventende på nattens vinder for å bære frem lidelse
til ny demring - til ny triumf!

Han ville fremvise den nye morgenstjerne
og gjenreise prakt over det lovede land
Han ville vende folket mot sine egne
til den siste niding var falt

Forkynner av flammende tunge
Feller av slekters arvesynd
Slukker av deres åndelige tørst
Knel til din overmann
dine dager er talte
4. Djevelens Treskeverk

Selvdøde åtsler, utpinte åkre
Bibelbelte under helvetesild
Lei av å vente, gjennom uår og mismot
Gråt dine modige tårer - deres liv angår meg ikke

Mer bensin på bålet
Mer 96 % - Absolutt Nekro
Vekk fra bevissthet
Ned i glemselens kjeller

Svelg min stolthet
skitt og fornedrelse
Gi meg det forpinte åsyn
Kryp under mitt råtne skinn

Fyr opp krematoriet
Djevelens treskeverk
Forfall og rusten Black Metal
Til Helvete med dere

Tid for å treske, i fruktesløs jord
Tid for å høste de tarvelige rester
av en feilslått avling

Mer bensin på bålet
Mer 96 % - Absolutt Nekro
Vekk fra bevissthet
Ned i glemselens kjeller

Gjengrodde gravhauger
med uhellig glød, vi harver dem opp
til kun gusten styggedom gjenstår
5. Smell Of Vitriol

Return of the Ageless Manifesto
cutting through the righteous circle
Come, bear darkness forth
Antagonist - it is set

Flaring fallout
desecrated air
Conceive a world of pain
as you struggle to breathe

Ye who speak i parabels
what has it all come to?
You've seen it in dead end walls
without craft to heal, nor stare it down
What gnaws from within
can no longer be defeated

As clouds gather over
as vital reserves are draining
We shall absorb this Vitriol
founded on cynicism and hate

Vacant faces tear away
bereft of the saviour's gift
All that remains
is an indign world slowly coming to grips
with its bleak fate
Leave it be
or suffer perpetual haunt
6. Moribund

For svak til å konsolidere
Fordrevet fra hjorden
Bare nok et incentiv
For å føre ditt lodd videre

Til knes i din egen skitt
De du dro ned med deg
dveler med taus anklage
og verdiløs eksistens

Hvilken retning tar sjelen
når alt rundt en dør?
Bemektigelse av det forbudte
avkledd enhver skyld og skam

Overtredelse av dogmer
ansiktsløst minne
På innsiden av katakomben
venter ingen hvile

Sinnets regresjon
stilner mot et sentrum
av sammenkveilede sanser
i kaleidoskopisk revolt

Å vente på giften er
å se seg selv i kvikksølv
Å vente på giften er
å se seg selv
innskrevet i Dødens Bok

Et fordreid mikrokosmos
båret av indre stemmer
Alle er de moribunde
og nå, er de ett med Kniven
7. Av Sjel Stagnert

En stagnert tilstand av avsky
anriket gjennom uminnelige tider
av nedrig undertrykkelse

Utsikt til Skiringsheim og en navnløs grav
I livets sluttfase, før min tid
Ingen toleranse for falske tårer
Jeg kan høre hva de hvisker
gjennom bedragets slør

Forlat dine neste, uten anger
Hold din motstander nærmest

Sublim Mørk Materie
brer om seg i nattens dyp
Kall på meg en ed når det svartner
Geiteblod - den siste olje

Jordfest meg i uvigslet mark
under den Nordlige Krone
8. Til Skiringsheim
9. Fullt Spekter Dominans

Skittengrått perspektiv
Vergeløst, de klynger seg
til konturløse visjoner
og syntetiske sirkler

Kollektivt sløvsinn
Frihet, kun en anakronisme

Manglende impulsiv kontroll
Ingen følelse av mestring
Ingen håndfast fiende
Tilbake, kun en blek kopi

Idet asken av våre bøker
smuldrer i disse krøplede hender
Relikvidert, som et avgudsoffer
deprivert for identitet

Forlengelse av pine, en dyd
etterstrebet til fullkommenhet

Elitistisk selvoppholdelsesdrift
Industriell ensrettelse
Sjelelig rovdrift
Produktet av fabrikkert frykt

Fullt Spekter Dominans
10. Skvadron

Drevet vekk av ukjent ørn
Vanhellig entré av korsets skjender
Jeg speider til en mørkere horisont
Jeg sår spiren til den Store Angst

Som tunge vingeslag i det fjerne
Dødsskvadroner av ren aggresjon
Hva hadde du i vente
foruten supersonisk helvete (jeg skjenker deg)

Diafonisk larm manet frem
som en suggererende kaoshymne
med formål atter å vekke til
det eldste og mest primitive av vrede

Krystallisert smerte
hildret på den grimme slagmark
Synet av maskinell utryddelse
som en forløsende ild i slike svarte hjerter

Som deres siste smertefulle åndedrag
Som disse torner river i deres øyne
Ei kan det lignes mot sekler til ende
i slik villelse og sorg (i jordlig eksil)

Den ukjente soldats grav
og hans ettermæle vitrer hen
Luftbåren aske og den bitre sefyr
henimot utbrente landskap
ennå i smerte

Der deres frelser falt kraftløs til jorden
slår jeg jernvinger om hans evigdømte minne
11. Bestial Swarm

Frenetic roar from above
a key to the abyss unleashed
From the far side of reality
lands concealed in hellish smoke
Feeble, cast no shadow
you're next in line

Bestial Swarm - spearhead of the beyond
Bestial Swarm - embodiment of the Bastard Spirit

Whirling shapes of abhorrent kind
as reflections of insane fright
Horned locusts of poisoned being
Aggressor of extreme prejudice
Artifictial facet eyes
of inhumane breed

Bestial Swarm - devilish outbreak
Bestial Swarm - woe unto their holy ways

As man sought death's relief
none he was granted to find
To dwell in fruitless hope
the ultimate Torment!

Bestial Swarm - harbinger of Doom
Bestial Swarm - death to god's sperm

Down to the crust
Brimstone and fire
Crave them to suffer
Impale their sight

Bestial Swarm

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links