Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KOLDBRANN LYRICS

Atomvinter

"Atomvinter" (2006 EP)

1. Atomvinter
2. Sions Fall1. Atomvinter

P� den ytterste dag
p� terskelen til det posthume tideverv
er et bud kallet til oppfyllelse
et bud om flammer og kataklysme
n�r nattens Triumfator stiger ned fra oven

Under en s�nderrevet hvelving
skuer vi stjerners fall
mysterier utfoldet i bibelsk skala
Et innerste vesen, slik en perfeksjon
som skrider frem ukjent for n�de

for � ryste den dypeste grunnvoll
for � felle de mektigste av imperier
for � utslette og fornye
for � skjenke til verden

Evig Atomvinter

�rstider skifter
de siste famlende skritt av en d�ende slekt
Endel�se massegraver
disse isnede sletter under t�rede f�tter
s� �de og sterile

for � p�kalle massive ildstormer
for � puste liv i permafrosts Svartvinder
for � legge verden i skygger
for � bryte trellb�ndet av Nasareerens piss

N�r h�pe visner ved den siste korsvei
og dramaets l�gner d�r for egen gift
hva var hans gull
noensinne verdt?

Et bud ble tilkjennegitt for mang en mannsalder tilbake
hvori det l� skjult en profetisk sannhet
Der de som fryktet den forviste den fra sitt sinn
bar jeg den alltid i meg lik en brennende r�st...
2. Sions Fall

Deres fromme åsyn kan ei skjule deres løgner
Deres korsferd kan ei fordre oss ned på knær
Vi er bæreren av tidens etterglød
av kjernefysisk Apokalypse

La Skjendingen begynne

Syndeeter!
Sku de som valgte bort ditt lys
Se din egen dødsdom
ugjenkallelig fullbyrdet av Antitesen

Når det iskolde, sorte vann
strømmer over altets bredder
og harmfull avind vekkes til
skal ruinene av hans Jórsalir
speiles mot de helliges siste død

Kadavre av vingede skarer fyller vollen
lender gjennomsyret av deres livsblod

Ugh!

Vi knuser drømmen om det siste rike
i seirende fremferd

Syndeeter!
Sku de som valgte bort ditt lys
Se din egen dødsdom
ugjenkallelig fullbyrdet av Antitesen

Den besmittede etterbyrd
skaperverkets endelige Forderv
En tid for vårt slag
til atter å skinne av egen kraft

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links