Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KARPATIA LYRICS

Vlkodlak

"Vlkodlak" (2006 Demo)

1. Vlkodlak
2. Zavod s casem
3. Strach
4. Quo Vadis?1. Vlkodlak

VLKODLAK

Èerný les je tvá spása
temnou nocí utíkáš
pøed sebou a svojí duší
se nikdy neschováš

Ten sen, který jsi mìl,
že budeš nesmrtelný,
když tì netvor pokousal
tmou a vlky obklopený

Sám, teï chceš být sám
ale máš strach z osamìní
snad ještì víru máš
že se doèkáš zase svítání

Kým jsi byl to dnes nevíš
kdo tì zmìnil nezjistíš
døív jsi žil, dnes pøežíváš
na prahu bytí se potácíš

Prašivý vlkodlak,
chtìl by sundat masku svou
žít zas ve dne jako lidé
být volný a sám sebou

Sám, teï chceš být sám
ale máš strach z osamìní
snad ještì víru máš
že se doèkáš zase svítání
2. Zavod s casem

ZÁVOD S ÈASEM

Nejsme nic, budem víc,
èas je náš odvìký protihráè.
Na cestách hvìzdám vstøíc
rychlostí svìtla letíme dál.

Závod s èasem, vstøíc ke hvìzdám.
Závod s vìkem, jen stále dál.

Invaze prokletých
prostory v obrazech staletých
èas je dál, konec blíž
avšak ke hvìzdám stoupáme výš.

Závod s èasem, vstøíc ke hvìzdám.
Závod s vìkem, jen stále dál.

Závod s èasem, vstøíc ke hvìzdám.
Závod s vìkem, jen stále dál.
3. Strach

STRACH

Máš strach, nechceš být teï sám
Chceš jít, ale nemáš kam
Jsi zván k jeho zrùdným hrám
Na snìm krvelaèných tlam

Šílenství, pach - tma zlá
v náruèi své - tì má
pùlnoèní dìs - ti dá
proudící krev - je tvá

Strach - je boj - je krev
Strach - je hnis - z tvých støev
Má hlad - proto je tu zpìt
Chce pít - udìlá to hned

Šílenství, pach - tma zlá
v náruèi své - tì má
pùlnoèní dìs - ti dá
proudící krev - je tvá

Šílenství, pach - tma zlá
v náruèi své - tì má
pùlnoèní dìs - ti dá
proudící krev - je tvá
4. Quo Vadis?

QUO VADIS?

Nemá cenu na místì stát
Zítøkem vèerejšek nespravíš
Co se stalo to mìlo se stát
Svou víru v sebe tím nezradíš

Starým køivdám se mùžeš jen smát
Ale hlavnì musíš jít dál
Na kolena padnout
A na dno si sáhnout

Dál, kráèej dál dnem i tmou
Jde s tebou tvé svìdomí
Tvùj volný pád
Vystøídá nové svítání

Osud nebývá falešný hráè
Karty na stùl položí
I když tì nìkdy nutí být rváè
Máš partu co tì podrží

Pravda a lež má k sobì blízko
Cestu si vybíráš sám
Svùj cíl si nikdy nedávej nízko
Staèí, že pøátel máš pár

Dál, kráèej dál dnem i tmou
Jde s tebou tvé svìdomí
Tvùj volný pád
Vystøídá nové svítání

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links