Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KARDACHERON LYRICS

Mezi stromy

"Mezi stromy" (2007 Demo)

1. Intro
2. Les tì kryje
3. Ponašimu Švjat
4. Mezi stromy
5. Andìl temnoty
6. Vykotlané duby1. Intro
2. Les tì kryje

LES TÌ KRYJE
Temná cesta lesem vede, nikdy nikoho nikam nedovede.
Peklo je blíž, strach máš menší, za chvíli tì nìkdo spasí.


Les tì kryje, vlèí oèi koukaj z køoví. Už tì mají…


Mlha padá, tma se blíží, konec vìští rychlou smrt.

Nikdo už nechce s tebou být jen les a pouhý klid.


Les tì kryje, vlèí oèi koukaj z køoví. Už tì mají…


Konèí pouť tvá, duše se oddává tmì, smrt je zde.

Život už nepøijde. Je konec! Už neuteèeš!


Les tì kryje, vlèí oèi koukaj z køoví. Už tì mají…
3. Ponašimu Švjat
4. Mezi stromy

MEZI STROMY
Mezi stromy a zemì samotné, kdy budu žít svobodnì,
louky a pastviny vìtrné máš možnost vyslyšet ptáky zpìvavé,

ti potom odletí do zemì vzdálené.


Temné mraky plují po nebi èerném, pak pøijde odplata za stromy znièené.

Ti, kteøí nevìøí na posla z temnoty, ti budou hoøeti ve žhavém plameni.

Listí zelené nad lesní studánkou a kvìty rozkvetlé èerné.

Jsem plný nenávisti k bohu, nemohu pochopit tu víru k nìmu.

Starý a ztrouchnivìlý moudrý paøez nìkdo se z hluboké rokle drápe,

jeho tìlo tvoøí shnilé døevo. Konec všeho už je blízko…


Na tìle máš pocit hniloby, les tì pøijímá mezi své tvory.

mezi kmeny staletých dubù se koná pohøeb starých kmotrù.

Ti kteøí utekli už je honí vlci po lesích.


Mezi stromy a zemì samotné, kdy budu žít navždy svobodnì.
5. Andìl temnoty
6. Vykotlané duby

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links