Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KARAKEDI LYRICS

!!!?

"!!!?" (2002)

1. Sokak Kedisi
2. Kuþ
3. Ner(e)deysen
4. Karpuz
5. Baþkasýyla
6. Baþbelasi
7. Yürrü
8. Sevece(gi)m
9. F#
10. Lanetliler
11. Yamuk Prenses ve Kedi Cüceler1. Sokak Kedisi

Gördüm nerden gördüm
Taktým kafayý taktým
Ama seni býraktým artýk

Yýktým duvarý yýktým,
Çýktým dýþarý çýktým
Çünkü seni býraktým artýk

Bunlar hikaye uçmaktý gaye
Kaptýr kuyruðu pervaneye

Bir sokak kedisi gibi
Bir sokak kedisi gibi
Bir sokak kedisi gibi
Koþtun bana,koþtun bana

Vurdun gözüme vurdun
Kýrdýn camlarý kýrdýn
Sen de bana kaptýrdýn artýk
Sýkma tatlý canýný
Söyle yalanlarýný
Salla kurallarýný artýk

Bunlar hikaye uçmaktý gaye
Kaptýr kuyruðu pervaneye

Bir sokak kedisi gibi
Bir sokak kedisi gibi
Bir sokak kedisi gibi
Koþtun bana,koþtun bana

(SOLO)

Bir sokak kedisi gibi...
2. Kuþ

Gittiðin yollar yol deðil
Ettiðin sözler laf deðil

Kafesteki kuþ korkar mý uçmaktan?
Seni býrakmak zor deðil

Þiddetim senin suçun
Yara bere içinde
Ya unut yavrum beni
Ya sev baþka biçimde

Artýk dönmem geriye
Artýk dönmem geriye
Artýk dönmem geriye

Yüreðim diþlerinin arasýnda
Dudaklarýnda kaným

Son defa gör beni bu gece rüyanda
Bu da benden olsun caným


Þiddetim senin suçun
Yara bere içinde
Ya unut yavrum beni
Ya sev baþka biçimde

Artýk dönmem geriye
Artýk dönmem geriye
Artýk dönmem geriye
3. Ner(e)deysen

Bir sabah uyandým gitmiþsin
Beni içinin dýþýna itmiþsin
Ýnanmam sandým önce
Bir sabah uyandým bitmiþsin

Nerdeysen orada kal
Nerdeysen görünme bana,görünme bana
Seni görecek yerlerim aðlýyor bugün
Dokunma bana
Seni sevecek yerlerim aðrýyor bugün

Geceler üþüdüm sen yokken
Ateþlerimi söndürüp gitmiþsin
Geriye döndüm derken
Bir sabah uyandým bitmiþsin


Nerdeysen orada kal
Nerdeysen görünme bana,görünme bana
Seni görecek yerlerim aðlýyor bugün
Dokunma bana
Seni sevecek yerlerim aðrýyor bugün

SOLO

Nerdeysen orda kal
Nerdeysen orda kal
Nerdeysen orda kal
Nerdeysen orda kal
Nerdeysen orda kal
Neredeysen orda kal
Seni sevecek yerlerim aðrýyor bugün
4. Karpuz

Gözlerin yýlan gibi
Sözlerin yalan gibi deðil kesin yalan
Ama olsun
Ellerin buz gibi
... karpuz gibi herkese bir dilim
veriyorsun

Bu gece bütün þehir yanarken
Yaðmurun ne gelir elinden
Böyle alýp baþýný giderken
Kaçýyorsun yine kendinden
Yolun açýk olsun
Açýktý zaten

Bu hasret kader gibi
Bu acý geçer gibi deðil kesin geçmez
Biliyorsun
Seviþtik uçar gibi
Uzaklaþ kaçar gibi bir anda bu yalnýzlýk
Benim olsun
Bu gece bütün þehir yanarken
Yaðmurun ne gelir elinden
Böyle alýp baþýný giderken
Kaçýyorsun yine kendinden
Yolun açýk olsun
Açýktý zaten

Martýlar gelir gider
Kanatlarýnda keder
Kanayan nehirlerim
Durulsun artýk yeter

Vedalar sýkar beni
Bu defa korkak gibi deðil adam gibi
Güzel olsun

Bu gece bütün þehir yanarken
Yaðmurun ne gelir elinden
Böyle alýp baþýný giderken
Kaçýyorsun yine kendinden
Yolun açýk olsun
Açýktý zaten
5. Baþkasýyla

Yenildim yenilendim
Tükendim geri geldim
Yýlandým yýllandým
Bilendim zehirlendim

Þimdi sen baþkasýyla ben birçok baþkasýyla
Aðlama birtanem seni yendim sonunda
Ýster baþtan sev beni ister sonumdan baþla
Darýlma birtanem seni yendim sonunda

Sakindim dellendim
Susmuþtum dillendim
Temizdim kirlendim,
Bilendim zehirlendi


Þimdi sen baþkasýyla ben birçok baþkasýyla
Aðlama birtanem seni yendim sonunda
Ýster baþtan sev beni ister sonumdan baþla
Darýlma birtanem seni yendim sonunda

SOLO

Seni yendim,seni yendim
Þimdi sen baþkasýyla ben birçok baþkasýyla
Aðlama birtanem seni yendim sonunda
Ýster baþtan sev beni ister sonumdan baþla
Darýlma birtanem seni yendim sonunda
6. Baþbelasi

Ben bir baþ belasýyým
Tanrýnýn cezasýyým
Atýn beni içeriye
Ben cezama razýyým

Ben bir baþ belasýyým
Tanrýnýn cezasýyým
Atýn beni içeriye
Ben cezama razýyým
Heyo heyo heyo

Ben bir küçük cezveyim
Köþe bucak gezmeyim
Atýn beni içeriye
Kimseleri üzmeyim
Ben bir küçük cezveyim
Köþe bucak gezmeyim
Atýn beni içeriye
Kimseleri üzmeyim
Heyo heyo heyo

Cebim delik kafam bozuk
Hiç bulaþma sana yazýk
Arkamdan gelmek ister misin?

(SOLO)

Ben bir baþ belasýyým
Tanrýnýn cezasýyým
Atýn beni içeriye
Ben cezama razýyým
Heyo heyo heyo
7. Yürrü

Gittiðine seviniyorum
Artýk kimse bana karýþmýycek
Gittiðine seviniyorum
Artýk kimse benle yarýþmýycek

Özlediðim tek þey var kafana vurduðumda çýkan ses
Yürrü anca gidersin yavrum
Anca gidersin

Doldum doldum boþalmaz oldum
Yýktým perdeyi viran oldum
Taþtým taþtým taþýrmaz oldum
Kafiyem bitti rezil oldum

Yeter oldum yeter oldum
Beter oldum beter oldum
Yürrü anca gidersin yavrum
Anca gidersin
Gittiðine seviniyorum
Artýk kimse bana karýþmýycek
Gittiðine seviniyorum
Artýk kimse benle yarýþmýycek

Özlediðim tek þey var kafana vurduðumda çýkan ses
Yürrü anca gidersin yavrum

Özlediðim tek þey var kafana vurduðumda çýkan ses
Yürrü anca gidersin yavrum
Anca gidersin
8. Sevece(gi)m
9. F#

Þarký baþladý zaman yavaþladý
Sesler sustu birþey kalmadý gözlerinden baþka
Þimdi yalnýz sakin sessiz lakin ateþli ýslak gereksiz
Herþeyi anlat bana

Artýk yetmez mi? Acý bitmez mi? Seni buldum ya
Sabah olunca korkular gitmez mi? Al beni yanýna
Elimi býrakma
Unutma,unutma

Sarardý yapraklarým,rüzgarýn sýrtýndayým
Sen hayaller içindeyken ben herþeyin farkýndayým
Þiirler aldý beni üstüne saldý beni
Yorgun yaðmurlar altýnda sen hep aklýmdasýn

Gülüþün güneþin aynasý ateþin aynýsý
Herkes bunun farkýnda yok ki sana faydasý
Þimdi yalnýz sakin sessiz lakin tamamen gereksiz þeylerin
Çöktü içime sancýsý


Artýk yetmez mi? Acý bitmez mi? Seni buldum ya
Sabah olunca korkular gitmez mi? Al beni yanýna
Elimi býrakma
unutma,unutma

Sarardý yapraklarým,rüzgarýn sýrtýndayým
Sen hayaller içindeyken ben herþeyin farkýndayým
Þiirler aldý beni üstüne saldý beni
Yorgun yaðmurlar altýnda sen hep aklýmdasýn

Sarardý yapraklarým,rüzgarýn sýrtýndayým
Sen hayaller içindeyken ben herþeyin farkýndayým
Þiirler aldý beni üstüne saldý beni
Yorgun yaðmurlar altýnda sen hep aklýmdasýn
10. Lanetliler

Sen ilk günden beri hem serseri hem deli
Ben de senin gibi bir ileri bir geri

Vur Kaç
Vur Kaç

Güneþ kuruttu gece avuttu bizi

Beraber erittiðimiz ateþ suyu zehir oldu
Kadeh kadeh duman duman iç kendini
Lanetliler gibi

Kaybettiklerin yüreðini eziyor
Kara kediler üzerinde geziyor

Düþ Kalk
Düþ Kalk

Güller soluyor günler soluyor

Beraber saklandýðýmýz gizli bahçe diken oldu
Yaprak yaprak lime lime aç kendini
Lanetliler gibi


Beraber seyrettiðimiz yelkenliler demir aldý
Düðüm düðüm halka halka çöz kendini
Lanetliler, lanetliler, lanetliler gibi

Beraber seyrettiðimiz yelkenliler demir aldý
Düðüm düðüm halka halka çöz kendini
Lanetliler, lanetliler, lanetliler gibi
11. Yamuk Prenses ve Kedi Cüceler

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links