Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KABáT LYRICS

Země plná trpaslíků

"Zemì plná trpaslíkù" (1995)

1. Úvod
2. Piju já, piju rád
3. Už mì bijou
4. Dávám ti jeden den
5. Všude tu sou
6. Jen sem ztratil smìr
7. Dávno už vim
8. Zemì plná trpaslíkù
9. Zhasnìte svìtla
10. Zasypat to vápnem
11. Silnej jako vùl
12. Tak teda pojï
13. Václav ja na plech
14. Láïa1. Úvod
2. Piju já, piju rád

Piju já, piju rád
Piju já, piju rád destilát, ten umím pálit
Ochutnej, škoda slov tohle nejde nepochválit
Srdce jásá, mozek usíná
kdo pije, tak i po smrti se usmívá

Pøekapat, filtrovat ejhle je tu medicína
Potom nám nehrozí v létì úpal, v zimì rýma

Èetník za mnou pøišel já ho nepozval
a už mì vítá brána za ní kriminál

Refrén:
Co chtìj ty stráže proè železa mi dávaj, já jenom pil
jak zákon káže já ten jejich zákon zle pochopil

Vážnej pán s parukou kladivem do stolu mlátil
prosím klid, povídá prej, abych všechno státu vrátil

Tak mu øíkám, já nic neukrad
pálil sem jen proto, že to piju rád

Refrén:...
3. Už mì bijou

Už mì bijou
Tahle holka je pøesnì mùj typ
ráno den snad nemoh zaèít líp

A už k ní bìžim, sem dost pøíjemnej
chytrej, vtipnej a snad pohlednej

Pøichází k nám nìkdo tøetí
mìl bych se asi hnout

Už mì bijou velkou silou
musím vypadnout

Taky sem chtìl zaèít kázat všem
že jednou provždy skoncujem s tím zlem

zlo sou prachy a tak ať mi je daj
hmotnejch statkù, aut vil, ať se vzdaj

Ohlas žádnej, øíkám si
mìl bych se asi hnout

Už mì bijou velkou silou
musím vypadnout

Potkám chlapa, øíkám hochu víš
ženský sou nám jenom na obtíž

Vzal to k srdci a vyhnal tu svou
teï má pravou ruku voteklou

Kdo to jde s tou sekerou
mìl bych se asi hnout

Už mì bijou...
Kam sem pøišel, tam sem narazil

poslední zub chci, aby mi zbyl
pustí nahlas big beat

a hned slyším zvonek znít
Nemá štìstí, už nechci pìstí

jdu z vokna vyskoèit
Jé...
4. Dávám ti jeden den
5. Všude tu sou
6. Jen sem ztratil smìr
7. Dávno už vim
8. Zemì plná trpaslíkù
9. Zhasnìte svìtla
10. Zasypat to vápnem
11. Silnej jako vùl
12. Tak teda pojï
13. Václav ja na plech
14. Láïa

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links