Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KABáT LYRICS

Dole v dole

"Dole v dole" (2003)

1. Mayrau
2. Dole v dole
3. Stará Lou
4. Cirkusovej stan
5. Kalamity Jane
6. Jednou nás to zabije
7. Irský hody
8. Nimrod Fábera
9. Bahno
10. Elvis
11. Frau Vogelrauch
12. Shoøel náš dùm
13. Kdo si nechce hubu spálit1. Mayrau
2. Dole v dole

(Krulich/Špalek)

Pøipravit, pozor, jedem!
Doutnáky zapálit!
Prosíme zacpat uši a teï už jenom Raz, Dva, Tøi!

Zabereme Hej Hou, taháme kameny
a ty co nejdou, rozdrtíme pìstí.
Od rána do noci a paže znavený
ta hrubá síla, galoše plný mouru mám.

REF:
Pochodem vchod, páry tìžkejch bot
Funguje to líp než namazanej stroj
Dokola je tma, kdejakej permoník
tu z díry civí jako Nìmec na orloj.

Herodes tango tanèí za zvuku kovadlin,
Rarachy v norách škádlí, ocasem povadlym.

Zabereme Hej Hou, jsme na to stavìný
futrujem uhlí a pojídáme brikety.
Co se do nás vejdou a nohy ztuhlý
ta hrubá síla, galoše plný mouru mám.

REF:
Pochodem vchod, páry tìžkejch bot
Funguje to líp než namazanej stroj
Dokola je tma, kdejakej permoník
Tak ty mì serou!!!

Tak ako sa vám páèi
tím novým páèidlem?
Bardzo dobøe sa páèi,
tak ještì chvíli a rozeberem celou zem.

REF:
Pochodem vchod, páry tìžkejch bot
Funguje to líp než namazanej stroj
Dokola je tma, kdejakej permoník
tu z díry civí jako Nìmec na orloj.
3. Stará Lou

(Váòa/Špalek)

Já, línej Bob a stará Lou se táhnem po kraji
už tolik let a tolik dnù na turné po ráji
tam z horskejch bystøin budem pít
a pod hvìzdama spát.

Mám rád ten vlídnej ranní klid, to kolikrát
když noèní mùry padnou a opilci si lížou rány.

Nad obzorem svítá je to za náma
a naše stará Lou, Lou ten lektvar míchá
a pak ho podává a nám se nechce spát

Já, línej Bob a stará Lou, ta parta podivná
jsme lovci zatoulanejch snù a po cestách,
co bùhví kde až konèí, se vláèíme
a nad obzorem.

Nad obzorem svítá je to za náma
a naše stará Lou, Lou ten lektvar míchá
a pak ho podává a nám se nechce spát

Nìkdo si jen tak trochu dal
jinej na dno hráb
a rohatej se pousmál
spokojen, že zaťal dráp.

Nad obzorem svítá je to za náma
a naše stará Lou, Lou ten lektvar míchá
a pak ho podává a nám se nechce spát
4. Cirkusovej stan

(Váòa/Hájíèek)

Kde se vzaly tu se vzaly
mamut prostì nechápal.
Zvíøe divný, èlovìk zvaný
do skály to vydrápal.

Jen tak žijou, papaj a pijou
všechno skvìle ovládaj.
Flóra s faunou a hvìzdy blednou
jak si s nima pohrávaj.

Já vím, kde asi bude zakopanej pes.

Svìt je cirkusovej stan
a èlovìk jako klaun
mastí za špekem špek
aby moh pánbùh smíchy øvát.

Kde se vzaly lidský davy
vìdci ať si mudrujou.
Nikdo nezná, nikdo to neví
a když jó, tak nás lakujou.

Já vím, kde asi bude zakopanej pes.

Svìt je cirkusovej stan
a èlovìk jako klaun
mastí za špekem špek
aby moh pánbùh smíchy øvát.
5. Kalamity Jane

(Krulich/Špalek)

Kalamity Jane, ty její kolty krutý jsou.
Mackie Messer zlej a Sarka Farka nocí jdou.
Maxmilián Dráp, kdejaká havìť se tu potlouká.
Nemìlas to brát, nemrtvej do ucha ti zabrouká.
No tak ještì nechoï spát, oni budou si tak trochu hrát, jen s tebou.

Vem si bílej šál a šaty èerný krajkový.
Umej se a pojï, já ukážu ti vìci takový.
A kolem pøíšer noèní rej, bude to vono, a ty hudbo hrej.

REF:
Waltz nám dodá Johann Strauss
Pøídou Filipes i Mickey Mouse
Dýdžej dá tam tuhej haus, jak to mám rád.
Dávný temný síly, který znám
Já bejt tebou, tak jim dám
Jsou tu všude kolem nás a je to znát, vem mì sebou.

Kalamity Jane, ty její kolty krutý jsou.
Mackie Messer zlej a Sarka Farka nocí jdou.
No tak ještì nechoï spát, oni budou si jen trochu hrát, teï s tebou.
6. Jednou nás to zabije

(Váòa/Špalek)


Chudý nebo ty bohatý
koumes i blbec náš
chasník z Alma Aty
ty se taky nìkdy nebumbáš.

Já vim, je to zlý, jak ti je
No lidi žádná sláva
Jednou nás to všechny zabije
Zatím to nakopává

Hej mladej z Laosu
vedle tìch banánù
krom toho kokosu
co tak asi piješ po ránu?

Já vim, je to zlý, jak ti je
No lidi žádná sláva
Jednou nás to všechny zabije
Zatím to nakopává

Vyzvem vás na páku
vy bratøi z Indie
anebo z Iráku
v sokolovnì se to zapije.

Já vim, je to zlý, jak ti je
No lidi žádná sláva
Jednou nás to všechny zabije
Zatím to nakopává
7. Irský hody

(Váòa/Špalek)

Máme plný stoly, uzený, bejky, voly
salátový mísy a taky ryby v soli
dvì cisterny vína, to zelí z Hodonína
hle, tu nohy kanèí už na grilu si tanèí.

Jsou tu Irský hody a kdo chce pojïte dál
Vaøíme whisky z vody až mávnu tak to pal
Jedno kdo to platí a zlátne obilí
Ať stokrát se nám vrátí to co jsme zaseli.

A každá konkubína tu v pravdì místo má
a žádná není líná a svojí práci zná
támhle jede Presley, už mává svými vesly
on na konci svìta už zašívá se léta.

Jsou tu Irský hody a kdo chce pojïte dál
Vaøíme whisky z vody až mávnu tak to pal
Jedno kdo to platí a zlátne obilí
Ať stokrát se nám vrátí to co jsme zaseli.

Je tu jeden obr, taky už sotva leze
a pøesto že má háka, tak pøekraèuje meze.
fouká jižní vítr, popíjí se befeeter
a na dvorku na tyèi rotuje si ražnièí .

Jsou Irský hody a kdo chce pojïte dál...
8. Nimrod Fábera

(Krulich/Špalek)

Lojza je dobrej chlap
kterej má svou ženu rád.
Ona prachama je posedlá
Lojza musí pracovat.

Saze do oèí jdou
žene mašinu svou
a doufá, že ho èeká.

Jenže nimrod Fábera
v hlavì nosí jízdní øád.
Lautr nic si nedìlá
z toho že má metr pìtašedesát.

Lojza na cestách
ona je v posteli
krvavej pøíbìh zaèíná.

Byl vám Únor druhej den
zima až to zabolí.
Lojza mìl dlouhej tejden
jenže zamrzlo mu soukolí.

Vrací se domù tmou
najde tam ženu svou
a nimrod Fábera se na ní zmítá.

Lojza stojí ve dveøích
v ruce hasák v oèích bìs.
Jednou, dvakrát udeøí
vražda,hrùza, smrt a dìs.

Ženu daj do rance
zajdou si na pivo
a nebo na kance s Fáberou.
9. Bahno

(Váòa/Hájíèek, Špalek)

Odešel jsem z domu, hubu plnou fórù
øíkali mi, dej bacha, dítì
svìt na tebe èeká jak rozvodnìná øeka
všude kolem pavouèí sítì.

Sem to já
Jo mamá, sem to já, schovej mì ve svým klínì
Sem to já
Jo mamá, já už budu hodnej

Když jsem kopal zlato, to ušlo celkem vzato
pití, karban, v posteli nával
já hrabal velký prachy a slzy jako hrachy
mìly ty dámy, když jsem jim mával.

Sem to já
Jo mamá, sem to já, schovej mì ve svým klínì
Sem to já
Jo mamá, já už budu hodnej

Zlámal jsem si nohy v dolech Kutný Hory
leze do mì vlhko a plíseò
bahno na mì sedlo, prach a špínu zvedlo
zbyla mi jen tahleta píseò.

Sem to já
Jo mamá, sem to já, schovej mì ve svým klínì
Sem to já
Jo mamá, já už budu hodnej
10. Elvis

(Krulich/Špalek)

Døív než pøijde bílý den
já budu umytý a hladce oholen a v lati.
A do práce to tedy nepùjdu
ponìvadž z práce se mi vždycky žíly zkrátí.

Já býval kdysi král
Co na kytáru hrál
A kdekdo mì tu znal
A nad hlavou mi ohòostroj vždy bouchal

A vy nevíte co já mìl prstenù
vagóny saténu, cadillac, peníze a styl.
To já nosil kalhoty do zvonu
z platiny manžety
ještì když nikdo z vás to nenosil

Já býval kdysi král
Co na kytáru hrál
A kdekdo mì tu znal

A tak si užíval
Miliony krásných žen
Barel whisky den co den
A to všechno proto jen
Že zemitej já rock'n'roll vám míchal

Nejprve peníze pak ženy odejdou
lapiduch na Áru, jedinej kdo tì poslouchá.
Zbejvá ti poslední tažení
tohleto vážení, dámy a pánové, byl sám

Rock'n'rollu král
na kytáru hrál
a kde kdo ho tu znal

A tak si užíval
Miliony krásných žen
Barel whisky den co den
A to všechno proto jen
Že zemitej on rock'n'roll vám míchal
11. Frau Vogelrauch

(Krulich/Špalek)

Každej chlap má nìkdy strach
že dojdou kule a støelnej prach
i ten kanón zrezaví
nikdo víc to nespraví.

Temný dny pak nastanou
ty co maj vstát už nevstanou
když Maxa zpívá c'est la vie
on ví o èem vypráví.

Jedinì jedinì snad taková paní Fogelrauchová
Ta to umí ta to zná ta nám pøízeò zachová.

Jak léta jdou
všechno bolí najednou
než se ráno probudim
už je noc a znova spim.

Pánbùh dej do toho kost,
aby nám do tøiceti rost
starej vlk už nevije
já vim nejlíp, jak mi je.

Jedinì jedinì snad taková paní Fogelrauchová
Ta to umí ta to zná ta nám pøízeò zachová.

Každej chlap má nìkdy strach
že dojdou kule a støelnej prach
i ten kanón zrezaví
nikdo víc to nespraví.

Jedinì jedinì snad taková paní Fogelrauchová
Ta to umí ta to zná ta nám pøízeò zachová.
12. Shoøel náš dùm

(Špalek/Špalek)


Já v jistý dobì koupil sobì trubku lacinou
hrál jsem na ní ve dne v noci s velkou rutinou.
Tvoje máma nesnáší ten ujeèenej tón
zburcovala celou ves, támhle to je von.

Shoøel náš dùm
Mì hodìj psùm
A tìlo mý pìt sáhù pod zem zahrabou
Nebudu hrát
Na to se mám docela rád
Nechci bejt rybí potravou

V restauraci Pod lipou se hraje mariáš
jen vytáhnu prachy, zaøvou chlape, ty jsi náš.
Auto, boty, kalhoty, mnì nezùstalo nic
do Talonic k nám dorazil Silvestr Stalonic.

Shoøel náš dùm…

Já ve finále k ochotníkùm do theátru šel
ochotný jsou dost, jenom že pijou bohužel.
Urazil jsem klauna, hnali mì jak hejno vos
zbyla po nich jizva a èervenej nos.

Shoøel náš dùm…


To mì to zabolí
Já muset chrápat na poli
Tlaèí vás do zad brambory
Tam už jde o zdraví

To teda nebudu
Mám tisíc dobrejch dùvodù
Nechám to svýmu osudu
Hlavnì né do hlavy
13. Kdo si nechce hubu spálit

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links