Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


GRIFTEFRID LYRICS

Blodlyse

"Blodlyse" (2004 Demo)

1. Vredgade Vindarnas Sus
2. Griftefrid
3. Blodlyse
4. Vargaland1. Vredgade Vindarnas Sus

Vid sjön ska krigarna lägra
I Land och jord
För svärdets sanningsord

Flyg över slagfältet
Där stridsoffer pryder stranden
Blod till den enögdes ära

Förtälj mig mörker, om vad du om för andra tiger
Ty, allt under himmelens fäste, du i förtrollning tar
När gryningsdimman över skogen stiger
Så finns du i mig, för evigt kvar

Förlöst under dunkel himmel
Vakad av stjärnornas tindrande ljus
Med skoningslös blick och hämnd i sinnet
Jag följer de vredgade vindarnas sus

Förtids drömmar
Väv av minnen
I skuggan av fjällens, storslagna salar

Genom skogen
Över havet
Vi lovprisar striden
2. Griftefrid

I stridsljusets lågor
Hörs skaldskapet spridas
Under korparnas vakande ögon
Flyter likets heliga dryck

Där en syn skönare än solen
Reser sig ståtligt
Där vill jag dö min broder
Sprid min aska fri

Av Ymers kött, skapas jorden
Av blodet hav, berg av ben
Träd av hår, av skallen himmel
Tor! Midgård åt människosöner

Led mig över bergen
Över ändlösa trolska vyer
Där jag känner mig stark och livfull
Trotts att jag står på dödens rand

Bär mig genom skogen
Genom grymma vargavintern
Innan jag läggs i jorden
Vill jag mättas av livets mjöd
3. Blodlyse

Blodlyse, över himmel och jord
Solen dalar i frosttunga nord
Blodlyse, över ära och mod
Legender skrivna i hedniskt blod

Blotta din strupe, ömka ditt öde
Öga för öga, tand för tand
Ljuset i Vallhall, hedrar den döde
Besjung en skald, för vårat ärrade land

Mörka nätter, hedniska seder
Förlösande smärta, rå bestlik strid
Böljor av hat, fråntagen heder
Bortom sorgmod och plågor, hägrar en ny tid

Previous
4. Vargaland

Vargaland, där hörs varken klagan eller bön
Endast härskrien ekar över fjällens höga krön
Vargaland, där våra förfäder stred
Där döden än stundar, över källor gläntor och hed

Nordvinden bär dig över en månblek natt
Ensam bland stjärnornas här, av vredesmod besatt
Låt natten härska, över vår jord
Vila din klinga i kristet blod

Vargaland, vidder av snö
Bortom månskenshorisonten skåda dagen dö
Vargaand, där korparna skriker ut sin dom
De samlas runt en flod av blod, ärans helgedom

Tomhet under månen
Den eviga nattens sång
Läker alla såren
Smärtan tynar bort

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links