Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


GLADIATOR LYRICS

Mesto

"Mesto" (2006)

1. Aniel
2. Bonboniera
3. Nobelova Cena Za Lasku
4. Najdeme Sa Navzajom
5. Zakazane Veci
6. 33 Rokov
7. Nebo
8. V Jeden Den
9. Nechod Prec
10. Mesto
11. Holubienka Siva1. Aniel

Hudba: Lívo
Text: Georgio Babulic

Vèera mi volal najvyšší
že mu zmizol anjel najmilší
a èi o tom nieèo viem
Nemalo by zmysel zapierať
veï on vie všetko a stratil anjela
skrátka som mu povedal

Bože ty máš anjelov dosť
pre seba aj na vývoz
a mòa nemá kto strážiť
tak ma netráp!
Ty máš všetko èo len chceš
na èo si spomenieš
a tak som ti vzal bohužia¾
najkrajšieho anjela

Každú chví¾u èakám krutý trest
ale s tebou sa to bude ¾ahšie niesť
hádam mi nezláme väz
S tebou by to menej bolelo
stavím sa že plné nebo anjelov
raz túži vidieť zem

Bože ty máš anjelov dosť
pre seba aj na vývoz
a mòa nemá kto strážiť
tak ma netráp!
Ty máš všetko èo len chceš
na èo si spomenieš
a tak som ti vzal bohužia¾
najkrajšieho anjela

Budeme sa strážiť navzájom
Budeme sa strážiť navzájom
2. Bonboniera

Hudba: Georgio Babulic
Text: Georgio Babulic

Je ťažké na vlastných nohách stáť
Aj slamky sa chytám keï život ma láme
Mám odreté kolená
keï snažím sa nájsť svoj osobný raj

Snažím sa aby môj svet za nieèo stál
aj keï nie vždy sa mi to darí
Snažím sa žiť naplno ako sa dá
po kúskoch vyberám svoj svet z bonboniéry

Je ťažké na vlastných nohách stáť
keï túžiš po láske z románov a piesní
Unavený a sám
snažím sa nájsť svoj osobný raj

Snažím sa aby môj svet za nieèo stál
aj keï nie vždy sa mi to darí
Snažím sa žiť naplno ako sa dá
po kúskoch vyberám svoj svet z bonboniéry
3. Nobelova Cena Za Lasku

Hudba: Georgio Babulic
Text: Boris Filan

Mesto plné snehu
nesplnených prianí
Zohrievame nehu
v premrznutej dlani

Kiná plné ¾udí
kaviareò nás nudí
lavièka nás chladí
Kto vymyslí miesto pre dvoch
èo sa v zime majú radi?

Kto vyrieši túto zimnú otázku
ten dostane Nobelovu cenu za lásku

Výkrièníky stromov
v sadoch varia smolu
Nemôžme ísť domov
ak chceme byť spolu
Kto vymyslí miesto pre dvoch
ktorý chcú byť v zime sami?

Kto vyrieši túto zimnú otázku
ten dostane Nobelovu cenu za lásku
4. Najdeme Sa Navzajom

Hudba: Miko Hladký
Text: Georgio Babulic

Poï na výlet vzkriesiť nehu
nikto nevie o našich rende-vous
Na mieste známom len nám dvom
nájdeme sa navzájom

Ohne zhasnú až nadránom
vrelým dychom do vlasov
Akoby náhodou
nájdeme sa znova navzájom
nájdeme sa znova navzájom

Dávne túžby ukryté v liehu
Platím zlatom záleží od hriechu
Na mieste známom len nám dvom
nájdeme sa navzájom

Ohne zhasnú až nad ránom
vrelým dychom do vlasov
Akoby náhodou
nájdeme sa znova navzájom
nájdeme sa znova navzájom

Gejzíry vytryskujú
hltám vôòu jasmínu
telá nám splynú
5. Zakazane Veci
6. 33 Rokov
7. Nebo
8. V Jeden Den
9. Nechod Prec
10. Mesto
11. Holubienka Siva

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links