Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


DOMGåRD LYRICS

"Blodskald" (2004 Demo)

1. Döden
2. Blodskald
3. I Uråldriga Flammors Sken1. Döden

Livets blomster vissnar
I evighetens dunkla spår
Förtäljer om ändad vånda
Om evärdligt bestulen fröjd
Inget kan någonsin stävja
Den mäktiges nådlösa härjning
När griftens stunder nalkas
När tomheten omfamnar

Där dödens lie sveper fram
Murknar allt som en gång levt
Blott stoftens ruiner består
I skuggan av intighetens makt

Intets åstundan kröner din levnad
När fördärvets vålnad dig hemför
I skepnader många han verkar
Envar är hans trogna härold
Varthän stråten leder bidar förfall
Allt råder under dödens baner

Dolken som hjärtat ditt klyver
Skuggan som dig städse förföljer
Elden som själens fjättrar förtär
Tidens dräkt som livet ditt höljer

Förgängelsen...
En makt som hemsöker allt
Sortin...
Gravens hänförande sång
Förruttnelsen...
En rit som aldrig bemästras
Döden...
Ändamålet av livets gång

Furstens ämabla gärd
Frånfällets hövliga gåva
Styckets epilog, rundelns sed
Sannhetens okuvliga arvedel
Dunklets enväldiga ankomst
Förrinnelsens oändliga hävd
Intets dyrkansvärda kraft
Livets eviga övermakt...

Skaldskap: Vindkall
2. Blodskald

Blodskald
”I ohelgat tecken är jag kommen
För att utplåna enfaldens hord…”

Bespottad av godhetens slavar
Av de modlösas fruktan fördömd
I det inre rikets dystra gemak
Dväljes den härsklystna ande
Själagriftens svarta urkraft
Vanmaktens bane som mig oblid gör

Det vekhjärtade följet bannas
Till pinande marter, dödens gissel
Plågoskri ekar i nattens tomhet

Blodskald

Den oskuldsföddes svaga gesäller
Förgätna av den värjande gud
Ert olycksöde är min sällhet

När mörkret famnar mänskors gård
Skyldrar våndans mara de nattskygga
När häxmånens trolska sken lyser
Härjar min åtrå till döden obundet
När offerdolken hemsöker ditt inre
Förskonas blodet från ditt fängsel

Ljusets skara
Skönj ert öde i min anblick
Förnimmer ni närvaron av ert förfall
När ni förmäls med griftens rov?
Er tids eviga bleknad...

Blodskald

Skräckslagna blickar, böner om nåd
Vånlösa skri av förtvivlan
Krossade hjässor, livlösa lekamen
En vredgad storm av misantropi
Det gravkallade släktets ödesdom

Döden
En resa in i okändhet...

Skaldskap: Vindkall
3. I Uråldriga Flammors Sken

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links