Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


BRILIEN LYRICS

Metalový mesiáš

"Metalový mesiáš" (1999 Demo)

1. Metalový mesiáš
2. Ztraceni v èase
3. Pøíchod zla1. Metalový mesiáš

Bláznivej ?as ,další století kon?í,
hudba jde dál p?ichází a jindy se lou?í
Jak bojovníci sn? jdeme dál ?ernou nocí,
metal žene nás do boje se silnou mocí.
Ta bou?e sílí ,všechno kolem sebe ni?í,
davy zase šílí nás ,ale už nikdo neslyší
Ohe?,vítr a mráz brzy zlomí i poslední hráz ,
metal koluje v nás,možná ,že my jsme už poslední.
Ješt? nepíšem requiem,po?ád držíme svoji stráž,
?ekáme na ten ten kdy se rozední a p?ijde Metalovej mesiáš.
Hudba jde dál,n?co v nás však z?stává.
Král je mrtev a? žije král,
co jednou je taky tak z?sta má.
Lidi ?íkaj m?l by jsi hrát co je v mód? co se poslouchá,
já ti ?íkam nesmíš to vzdát hraj hudbu svou tu co máš tak rád.
2. Ztraceni v èase

Kdo ví jak dlouho bloudíme tmou,
na k?ídlech ?asu hnáni myšlenkou kde najdem místo,
kde nás nenajdou,vládcové zlých a krutých osud?.
N?kde v dálce musí pro nás lepší život být
kde se dá bez válek a nenávisti žít.
Kdo ví jak dlouho budem bloudit dál
život není v??ný mnoho sil už nezbývá Stovky galaxií ,milióny hv?zd za námi z?stává už není cesty zp?t.
Možná ,že žádný nový sv?t nás ne?eká,
možná kdo ví my ale doufáme dál.
Vzdálená z?stává dál ta zem? sn? náš druhý ráj.
Spoutává nás síla neznámá , na vlnách myšlenek naše rychlost zní.
Jsme cestovatelé v ?ase ztracení.
3. Pøíchod zla

Z útrob skal doléhá k nám dun?ní bubn?,
mocnosti zla jsou zvány na Sabbath.
V zá?i sta oh?? jak cejch se ti zdá do prachu holí vyrytý pentagram.
V tvá?i všech boh? z?stane jenom plá? nastává epocha padlých and?l?.
Obrátili k?íže plivnuli na oltá?e katedrál,
na vrata chrám? mnichy p?ibili poslední to boží dar.
S láskou a nenávistí plení vše co neznají jsou svému pánu na v?ky oddaní.
Sluhové zla nastolí nové u?ení ,na v?ky zanikne boží království.
Né,Né,Né není to žádné mámení
Né,Né,Né tohle je reálnej d?j
ÓÓÓ na p?íchod vládce temnoty
ÓÓÓ ?eká celej sv?t
zlo už p?ichází.
Povstali mrtvý zákon?m p?edstavit svou tvá?
v plamenech slib? doho?ívá k?es?an? záš?.
Na dnešní párty nebude chyb?t král sám
mocný vládce odhalí svoji tvá?.
Ve sváte?ním rouchu nastolí nový ?ád,
peklo se stane odm?nou za ráj

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links