Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


BRILIEN LYRICS

...Cesta

"...Cesta" (2001 Demo)

1. Král Severu
2. Lady
3. Volný jako pták
4. Na křídlech orlù
5. Cesta zpátky
6. Lady (edit version)1. Král Severu

Ve starých bájích severských ság
Hovo?í runy, co vytesal mág
Na sn?hových polích krvavých lán
S vít?zným me?em po boku stojí
Severu král.

S nocí vstává a s ránem jde spát
Zemi svou st?eží p?ed cizích vpád
Ze sn? ho budí myšlenek spád
Nordický p?edek, p?edpov?? zlá.

V?dminu píse? nazpam?? zná
?asto s ní v nocích rád promlouvá
Bou?e už zu?í a padá sníh
Zimou se blíží zlo na koních.

Postroje ?in?í, zástavy vlají
Sto pár? paží me?em zamává
Znají svou spásu, dál slep? krá?í
Vst?íc dám? s kosou, Cháron jim sbohem dá.

Král, severu Král
?eká v síních Valhaly
Ráj, Viking? ráj
Už mu nesmí nikdo vzít.

B?lostný sníh krví se zdobí
S v?trem je cítit vále?ný ?ád
Svou spásu znali a p?ece se bili
Te? tvá?í k zemi vidí sv?j pád.
2. Lady

Bláznivým iluzím ráda podléháš
Jen v?d?t, kdo, kde, s kým
O víc se nestaráš.

Jseš dáma salón?, mejkapem sešedlá
Falešný p?etvá?ce
Jsi už navyklá.

V poledne posnídáš, narveš se do šat?
Vyrazíš ulicí na lov milenc?.

Lady, zas vcházíš do dve?í
Sen velkých nad?jí vítr rozfouká
Lady, na tebe nejsme zv?davý
Koho nám to sem zas ?ábel posílá.

K ránu když usínáš po láhvi z Kentucky
Zlomená osudem
Nemáš chu? dál žít.

Komteso vináren a všech probd?lejch sn?
Nad sebou lámeš h?l
Svých p?íštích osud?.

Zam?ená v komnatách ?ekáš na sv?j den
S každou nocí vyrážíš na ?arod?jnic rej.
3. Volný jako pták

Prach dlouhých cest t? štípe do o?í
Pal?ivej žár slunce nohy unaví
Ostnatej drát máš v b?iše smotanej
Seš další z t?ch zákonem stíhanej !

V justi?ní ?ád už dávno nev??íš
Splácíš svou da? cenou nejvyšší
Utíkáš dál, skryt nocí zoufalej
V?? v sílu svou, pomoc však ne?ekej.

Strach a záš? t? žene nocí, tmou
Nezradíš svou touhu jedinou
Být zas sv?j, volný jako pták
Zkoušet žít, né ?ekat na zázrak.

Prach dlouhých cest ti už v?bec nevadí
Pal?ivej žár slunce brzy poleví
Na dosah máš další den
?eká t? úsvit svobodnej.
4. Na křídlech orlù

S každým ránem p?ichází
Další nový den
Smutná pole bitevní
Znají tvou krev.

?erné k?íže poh?ebiš?
Zdobí tenhle kraj
Hejno sup? nad tebou
?eká tv?j pád.

Táhneš zas dál
svou bitvu vyhranou máš
Už jich zbejvá jen pár, jen pár.

Letí na k?ídlech orl?
Vst?íc hlubinám osud? svých
Tajemství mocných vládc?
Odlétá nav?ky s ním.

Roky bloudíš na cestách
Na cestách za sluncem
Marn? hledáš však
Co nelze najít, óó.

Sev?ený v dlaních svých
Vzýváš sv?j me?
„Ukaž mi cestu tmou“
„Krví vyšlapanou“.
Táhneš zas dál
svou bitvu vyhranou máš
Krok? zbejvá jen pár, jen pár

Letí na k?ídlech orl?
Vst?íc hlubinám osud? svých
Tajemství mocných vládc?
Odlétá nav?ky s ním.

V o?ích sv?j strach neschováš
Na konec cesty musíš sám
Krok? zbejvá už jen pár
Poslední bitva ?eká.
5. Cesta zpátky

Te? už víš, všechno není, jak se zdá
Už je ?as p?estat ?íkat, že to nejde
Každej z nás osud sv?j napsanej má
Jak se ?íká „je svého št?stí str?jce“.

Tvých p?átel pár - už ti nesta?í
Tvá touha žít - se vytrácí
Nevíš, jak dál, nevíš, co s tím
Haš, koks a chlast t? ke dnu potápí.

Dlouhá je cesta zpátky
Dlouhá je cesta zp?t
Hádáš, co t? ?eká
Až spadne bí-lá.
Dlouhá je cesta zpátky
Dlouhá je cesta zp?t
Hádáš, co t? ?eká
Až spadne bí-lá ze?.

Rád sebe máš, na druhý kálíš
Tak táhni dál, mám t? už dost
Sám s kravatou ulicí se nosíš
V kapse máš jehlu schovanou.

Blíží se ?as, flan?ák kosu brousí
Jak závislák žebráš o každý šleh
Sám ulicí s kravatou se ploužíš
Haš, koks a chlast bude tv?j hrob.
6. Lady (edit version)

Bláznivým iluzím ráda podléháš
Jen v?d?t, kdo, kde, s kým
O víc se nestaráš.

Jseš dáma salón?, mejkapem sešedlá
Falešný p?etvá?ce
Jsi už navyklá.

V poledne posnídáš, narveš se do šat?
Vyrazíš ulicí na lov milenc?.

Lady, zas vcházíš do dve?í
Sen velkých nad?jí vítr rozfouká
Lady, na tebe nejsme zv?davý
Koho nám to sem zas ?ábel posílá.

K ránu když usínáš po láhvi z Kentucky
Zlomená osudem
Nemáš chu? dál žít.

Komteso vináren a všech probd?lejch sn?
Nad sebou lámeš h?l
Svých p?íštích osud?.

Zam?ená v komnatách ?ekáš na sv?j den
S každou nocí vyrážíš na ?arod?jnic rej.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links