Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


BAO TAP LYRICS

Our Village Rice

"Our Village Rice" (2007 Live album)

1. Hat gao lang ta (Our Village Rice)1. Hat gao lang ta (Our Village Rice)

Hạt gạo làng ta có vị phù xa của sông Kinh Thầy
Có hýõng sen thõm trong hồ nýớc ðầy
Có lời mẹ hát ngọt bùi hôm nay.

Our Village Rice -Hạt gạo quê hýõng tôi anh hùng !

Hạt gạo làng ta những nãm bom mỹ trút lên mái nhà
Những nãm cây súng theo ngýời ði xa
Những nãm bom ðạn vàng nhý lúa ðồng
Bát cõm mùa gặt thõm hào giao thông .


Our Village Rice! Our Village Rice!
Hạt gạo làng ta - Hạt vàng làng ta .
Ðặt lên trái tim tôi hạt gạo quê hýõng.
Chất chứa sức sống trýờng kỳ, viết thành lịch sử.

Hạt gạo làng ta gửi ra tiền tuyến
Gửi về phýõng xa ,
Em vui em hát Hạt gạo làng ta
Em vui em hát hạt vàng làng ta.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links